Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alt om kvalitetssystemet. Kvalitetssystemet - tema •Hva er et kvalitetssystem? •Innføring av et kvalitetssystem •Viktige standarder •ISO-organisasjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alt om kvalitetssystemet. Kvalitetssystemet - tema •Hva er et kvalitetssystem? •Innføring av et kvalitetssystem •Viktige standarder •ISO-organisasjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alt om kvalitetssystemet

2 Kvalitetssystemet - tema •Hva er et kvalitetssystem? •Innføring av et kvalitetssystem •Viktige standarder •ISO-organisasjonen •Sertifisering av kvalitetssystemer

3 Hva er et kvalitetssystem? Introduksjon med utgangspunkt i ISO 9000:2000-serien

4 Hva er et kvalitetssystem? ”styringssystem for å rettlede og styre en organisasjon når det gjelder kvalitet” Både et teknisk og et kulturelt aspekt Dokumentert K-system Uformelt K-system Formalisert K-system

5 Kvalitetssystemet omfatter hele bedriften Systemer Krav, retningslinjer, standarder prosedyrer Kvalitetssystemet Menneskesyn Holdning til kvalitet Ansvar Verdier Arbeidsprosess Organisasjon Kvalitetsmål Incentiver

6 Styringssystem for hvem?

7 ISO 9000:2000 Grunntrekk ved systemer for kvalitetsstyring •Åtte prinsipper: –Kundefokus –Lederskap –Personellets engasjement –Prosesstankegangen –Systemtankegangen ved styring –Kontinuerlig forbedring –Beslutninger basert på faktiske hendelser –Gjensidig fordelaktig samarbeid med leverandører

8 Realisering av produkt Ledelsens ansvar Ressursstyring Måling, analyse, forbedring Informasjon Verdiøkende aktiviteter Kunder og andre interesseparter Krav Produkt Tilfredshet Kontinuerlig forbedring av systemet for kvalitetsstyring Krav på fire hovedområder

9 Planlegging for realisering (Anskaffelser) Bestemmelse av krav Tilvirkning og tjenesteytelse Utvikling og konstruksjon, Kunde Tilvirker Overvåking og måling Kommunikasjon med kunde Krav – realisering av produkt

10 Eksempel på krav •”- under planlegging av utvikling og konstruksjonstrinnene skal organisasjonen bestemme : –Utviklings- og konstruksjonstrinnene –Gjennomgåelse,verifikasjon og valideringen som er aktuell for hvert trinn i utvikling og konstruksjon –Ansvar og myndighet for utvikling og konstruksjon” •”- resultater fra utvikling og konstruksjon skal : –Oppfylle krav i grunnlaget for utviklingen og konstruksjonen –Gi hensiktsmessig informasjon for innkjøp, tilvirkning og tjenesteytelse –Inneholde eller referere til kriterier for godkjennelse av produkt –Angi de produktegenskapene som er vesentlige for sikker og korrekt bruk”

11 Prosedyrer og standarder •”Utformes slik at alle aktiviteter som påvirker kvaliteten styres kontinuerlig og på en hensiktsmessig måte” (ISO) •”- unfortunately, many processes which could have been pictured in a simple flowchart have been written up as extensive procedures under the guise of Quality and ISO 9000” •”- one companys original Quality manual occupied 12 shelf feet of written procedures”

12 Revisjoner

13 Typer revisjoner •Interne –Prosjektgjennomganger –Internkontroll –Ledelsens gjennomgang •Eksterne revisjoner –Konsulterende ekstern revisjon –Overvåkende ekstern revisjon

14 Kvalitetssystemet for systemutvikling UP UML Rational Rose Mange ulike RUP: Metodikk Sjekklister Maler Prosedyrer Standarder Prosjektmodell Prinsipper Organisasjon og ansvar Verktøy Kurs Mange ulike

15 Innføring av et kvalitetssystem for systemutvikling

16 Trinnvis innføring av et kvalitetssystem for systemutvikling OppstartPlanlegg Gjennomfør teknisk program Gjennomfør kultur- program Evaluer

17 Innføringens utfordringer •Kvalitetssystemet kan ikke kjøpes ferdig •Krefter og motkrefter –Informasjon –Medvirkning –Utholdenhet •Hvorfor går det galt? •BOHICAS

18 Hurra! Kvalitetssystemet er på plass

19 Sertifisering av kvalitetssystemer

20

21 Om ISO-organisasjonen •Hva er ISO? –ISO- ISOS - EQUAL –International Organization for Standardization –har utviklet mer enn 11000 internasjonale standarder –ikke-statlig, medlemmer fra 120 land –frivillige standarder, ISO har ingen myndighet –ISO gjennomfører ikke revisjoner –ISO utsteder ikke sertifikater –ISO utvikler standarder der det er utrykket et behov –ISO standarder brukes i den grad folk finner dem nyttige

22 ISO-standarder

23 Tre meget sentrale standarder ISO 9000:2000 – krav til et kvalitetssystem BS15000 (ITIL) – beste praksis for prosessene for tjenestedrift og brukerstøtte ISO 17799 og BS 7799 – krav til styring av informasjonssikkerhet

24 Sertifisering av kvalitetssystemet •Hva •Hvorfor •Hvem •Hvordan

25 Hva er sertifisering? •En uavhengig gjennomgang og vurdering av kvalitetssystemet mot en akseptert standard •Garanterer at kvalitetssystemet oppfyller visse minstekrav •Garanterer IKKE kvaliteten på produktene •Programvare kan bli sertifisert mot relevante standarder –eks. mot OSI (Open System Interconnection) –generelt ikke vanlig

26 Hva innebærer sertifisering? 1. 98 7 6 5 432 Etabler status for kvalitetssystemet Utsted sertifikat Regelmessige besøk Revisjon av praksis Revisjon av systemetAvtaler Innledende undersøkelser Utbedring

27 Hvorfor sertifisering? •Krav fra kunder –alternativ til å la en rekke kunder revidere kvalitetssystemet •For å demonstrere konkurransedyktighet •For å ha et objektivt mål for et kvalitetsforbedringsprogram •For å holde kvalitetssystemet ved like

28 Hvorfor ikke sertifisering? •Sertifiseringshysteriet •Dyrt •Fokus vekk fra de egentlige problemene •Falsk trygghet

29 Hvem utfører sertifisering? •”Nøytral tredje-part” •Akkreditert sertifiseringsorgan •I Norge: –Norwegian Certification System (NCS) –Norsk Systemsertifisering (NSS) –Det Norske Veritas (DNV)

30 Hvem skal vokte vokterne? •Behov: –øke tillit til sertifisering generelt –støtte utvikling og sertifisering av kvalitetssystem for programutvikling •TickIT - standardisert tilnærming til sertifisering av kvalitetssystem for programvareutvikling –TickIT-guide –akkreditering av sertifiseringsorgan (Norske Veritas er en) –godkjenning av revisorer (minst 25% stryker)


Laste ned ppt "Alt om kvalitetssystemet. Kvalitetssystemet - tema •Hva er et kvalitetssystem? •Innføring av et kvalitetssystem •Viktige standarder •ISO-organisasjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google