Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alt om kvalitetssystemet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alt om kvalitetssystemet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Alt om kvalitetssystemet

2 Kvalitetssystemet - tema
Hva er et kvalitetssystem? Innføring av et kvalitetssystem Viktige standarder ISO-organisasjonen Sertifisering av kvalitetssystemer

3 Hva er et kvalitetssystem?
Introduksjon med utgangspunkt i ISO 9000:2000-serien

4 Hva er et kvalitetssystem?
”styringssystem for å rettlede og styre en organisasjon når det gjelder kvalitet” Både et teknisk og et kulturelt aspekt Uformelt K-system Formalisert K-system Dokumentert K-system

5 Kvalitetssystemet omfatter hele bedriften
Menneskesyn Holdning til kvalitet Ansvar Verdier Kvalitetssystemet Kvalitetsmål Organisasjon Arbeidsprosess Systemer Krav, retningslinjer, standarder prosedyrer Incentiver

6 Styringssystem for hvem?

7 ISO 9000:2000 Grunntrekk ved systemer for kvalitetsstyring
Åtte prinsipper: Kundefokus Lederskap Personellets engasjement Prosesstankegangen Systemtankegangen ved styring Kontinuerlig forbedring Beslutninger basert på faktiske hendelser Gjensidig fordelaktig samarbeid med leverandører

8 Krav på fire hovedområder
Kontinuerlig forbedring av systemet for kvalitetsstyring Kunder og andre interesseparter Kunder og andre interesseparter Ledelsens ansvar Ressursstyring Måling, analyse, forbedring Tilfredshet Krav Realisering av produkt Produkt Informasjon Verdiøkende aktiviteter

9 Krav – realisering av produkt
Planlegging for realisering Bestemmelse av krav Overvåking og måling Kunde Kommunikasjon med kunde Utvikling og konstruksjon, Tilvirkning og tjenesteytelse Tilvirker (Anskaffelser)

10 Eksempel på krav ”- under planlegging av utvikling og konstruksjonstrinnene skal organisasjonen bestemme: Utviklings- og konstruksjonstrinnene Gjennomgåelse,verifikasjon og valideringen som er aktuell for hvert trinn i utvikling og konstruksjon Ansvar og myndighet for utvikling og konstruksjon” ”-resultater fra utvikling og konstruksjon skal: Oppfylle krav i grunnlaget for utviklingen og konstruksjonen Gi hensiktsmessig informasjon for innkjøp, tilvirkning og tjenesteytelse Inneholde eller referere til kriterier for godkjennelse av produkt Angi de produktegenskapene som er vesentlige for sikker og korrekt bruk”

11 Prosedyrer og standarder
”Utformes slik at alle aktiviteter som påvirker kvaliteten styres kontinuerlig og på en hensiktsmessig måte” (ISO) ”- unfortunately, many processes which could have been pictured in a simple flowchart have been written up as extensive procedures under the guise of Quality and ISO 9000” ”- one companys original Quality manual occupied 12 shelf feet of written procedures”

12 Revisjoner

13 Typer revisjoner Interne Eksterne revisjoner Prosjektgjennomganger
Internkontroll Ledelsens gjennomgang Eksterne revisjoner Konsulterende ekstern revisjon Overvåkende ekstern revisjon

14 Kvalitetssystemet for systemutvikling
Prinsipper Organisasjon og ansvar RUP: Prosjektmodell UP Metodikk UML Mange ulike Sjekklister Maler Prosedyrer Standarder Kurs Verktøy Mange ulike Rational Rose

15 Innføring av et kvalitetssystem for systemutvikling

16 Trinnvis innføring av et kvalitetssystem for systemutvikling
Oppstart Planlegg Gjennomfør teknisk program kultur- Evaluer

17 Innføringens utfordringer
Kvalitetssystemet kan ikke kjøpes ferdig Krefter og motkrefter Informasjon Medvirkning Utholdenhet Hvorfor går det galt? BOHICAS

18 Hurra! Kvalitetssystemet er på plass

19 Sertifisering av kvalitetssystemer

20

21 Om ISO-organisasjonen
Hva er ISO? ISO- ISOS - EQUAL International Organization for Standardization har utviklet mer enn internasjonale standarder ikke-statlig, medlemmer fra 120 land frivillige standarder, ISO har ingen myndighet ISO gjennomfører ikke revisjoner ISO utsteder ikke sertifikater ISO utvikler standarder der det er utrykket et behov ISO standarder brukes i den grad folk finner dem nyttige

22 ISO-standarder

23 Tre meget sentrale standarder
ISO 9000:2000 – krav til et kvalitetssystem BS15000 (ITIL) – beste praksis for prosessene for tjenestedrift og brukerstøtte ISO og BS 7799 – krav til styring av informasjonssikkerhet

24 Sertifisering av kvalitetssystemet
Hva Hvorfor Hvem Hvordan

25 Hva er sertifisering? En uavhengig gjennomgang og vurdering av kvalitetssystemet mot en akseptert standard Garanterer at kvalitetssystemet oppfyller visse minstekrav Garanterer IKKE kvaliteten på produktene Programvare kan bli sertifisert mot relevante standarder eks. mot OSI (Open System Interconnection) generelt ikke vanlig

26 Hva innebærer sertifisering?
2 3 4 1. Avtaler Innledende undersøkelser Revisjon av systemet Etabler status for kvalitetssystemet 6 5 Revisjon av praksis Utbedring 8 9 7 Utsted sertifikat Regelmessige besøk

27 Hvorfor sertifisering?
Krav fra kunder alternativ til å la en rekke kunder revidere kvalitetssystemet For å demonstrere konkurransedyktighet For å ha et objektivt mål for et kvalitetsforbedringsprogram For å holde kvalitetssystemet ved like

28 Hvorfor ikke sertifisering?
Sertifiseringshysteriet Dyrt Fokus vekk fra de egentlige problemene Falsk trygghet

29 Hvem utfører sertifisering?
”Nøytral tredje-part” Akkreditert sertifiseringsorgan I Norge: Norwegian Certification System (NCS) Norsk Systemsertifisering (NSS) Det Norske Veritas (DNV)

30 Hvem skal vokte vokterne?
Behov: øke tillit til sertifisering generelt støtte utvikling og sertifisering av kvalitetssystem for programutvikling TickIT - standardisert tilnærming til sertifisering av kvalitetssystem for programvareutvikling TickIT-guide akkreditering av sertifiseringsorgan (Norske Veritas er en) godkjenning av revisorer (minst 25% stryker)


Laste ned ppt "Alt om kvalitetssystemet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google