Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Driftsrapport HNT 2008 Status pr. 1. tertial 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Driftsrapport HNT 2008 Status pr. 1. tertial 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Driftsrapport HNT 2008 Status pr. 1. tertial 2008

2 Viktige styringsindikatorer 1. Økonomisk resultat ◙ 2. Produserte DRG-poeng ◙ 3. ISF-innt. somatiske polikl. ◙ 4. Polikliniske innt. (NAV) ◙ 5. Epikriser ◙ 6. Korridorpasienter ◙ 7. Strykninger ◙ 8. Ventetid vurdering BUP ◙ 9. Sykefravær ◙

3 Økonomisk resultat HNT

4

5

6 Økonomisk resultat pr. klinikk

7 Tiltak 2008, realisert og prognose

8 Tiltak 2008, realisert og prognose, klinikkvis

9 ”Raskere tilbake”, økonomi pr. 30.04.08

10 ”Raskere tilbake”, aktivitet pr. 30.04.08

11 Økonomisk avvik pr. 30.04.08 (1) Inntekter+ 9 mill kr herunder: ”Raskere tilbake”+ 5 mill kr Drifts-/salgsinntekter+ 2 mill kr Div. prosjektmidler+ 2 mill kr Varer og lønn- 9 mill kr herunder: ”Raskere tilbake”- 3 mill kr Medisinske forbruksvarer- 1 mill kr Variabel lønn- 5 mill kr

12 Økonomisk avvik pr. 30.04.08 (2) Andre driftskostnader + 10 mill kr herunder: Buffer/reserve for uforutsett+ 9 mill kr Kjøp av eksterne tjenester+ 1 mill kr Resultat pr. 30.04.08 + 10 mill kr

13 Kommentarer til økonomisk resultat (1. tertial) Ordinær DRG-aktivitet er noe over plantall. Dessuten er ekstraordinær aktivitet knyttet til ”Raskere tilbake”, høyere enn planlagt. Som en konsekvens av den høye aktiviteten, er aktivitetsbaserte inntekter, varekostnader og variabel lønn noen høyere enn budsjettert. Positivt avvik pr. 1. tertial skyldes avsatt buffer på andre driftskostnader.

14 Prognose økonomisk resultat HNT Konklusjon: o Økonomisk resultat 2008 prognostiseres på nivå med budsjettet, dvs. et offisielt resultat på – 73,1 mill kroner eller et resultat for foretaket i forhold til eierkrav på + 15,0 mill kroner.

15 Produserte DRG-poeng i HNT

16 ISF-inntekter somatiske poliklinikker

17 Polikliniske inntekter (NAV)

18 Epikriser (Mål: > 80 %)

19 Epikriser, klinikkvis

20 Korridorpasienter

21 Overbelegg

22 Korridorpasienter og overbelegg, klinikkvis

23 Strykninger av elektive operasjoner (Mål: < 5 %)

24 Strykninger av elektive operasjoner, sykehusvis

25 Ventetid til vurdering i BUP (Mål: Alle henvisningene er vurdert innen 10 dager)

26 Sykefravær (Mål 2008: < 7,7 %) (Snitt 2007: 8,4 %)

27 Brutto månedsverk utbetalt


Laste ned ppt "Driftsrapport HNT 2008 Status pr. 1. tertial 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google