Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

(Nesten) ett år i stolen, hva nå? Bjørn Guldvog, helsedirektør Helseberedskapskonferansen, Bodø, 8.oktober 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "(Nesten) ett år i stolen, hva nå? Bjørn Guldvog, helsedirektør Helseberedskapskonferansen, Bodø, 8.oktober 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 (Nesten) ett år i stolen, hva nå? Bjørn Guldvog, helsedirektør Helseberedskapskonferansen, Bodø, 8.oktober 2013

2 Øystein Mæland Assisterende helsedirektør

3 In Amenas – min første krise som direktør Ikke min første krise Tsunamien Pandemien 22/7 Folksomt og ensomt

4 Lederansvar Hva betyr egentlig en ansvarsposisjon Ansvar kan ikke delegeres Kjenne på særansvaret – hvor langt strekker det seg 22/7-kommisjonen – krav til alle ledere

5 Regjeringsskiftet – beredskap Hovedbudskap De fire prinsippene videreføres Ansvar og samvirke overordnet Beredskaps- og sikkerhetselement ved SMK Presisere og avklare etatenes beredskapsansvar Styrke nordisk beredskapssamarbeid Involvere ideelle organisasjoner og private selskaper i planlegging og øvelser Sikre at organisasjoner som driver redningsarbeid kan bruke nødnett

6 Regjeringsskiftet – ny regjeringsplattform Innføre kompetansekrav kommunal helse- og omsorg Innføre kvalitetsindikatorer pleie- og omsorg Utrede lovfestet rett til heldøgns pleie- og omsorg Lage nasjonal helse- og sykehusplan Legge ned RHF Årlig melding om kvalitet og pasientsikkerhet til Stortinget Øke innsatsstyrt finansiering Kreftdiagnostisering innen 48 timer Opptrappingsplan for rus Flere private tilbydere

7 Nytt fra beredskapsåret

8 Hva har skjedd siden pandemien Meld. St. 16 (2012–2013)Beredskap mot pandemisk influensa. Ansvar, roller og samvirke Dimensjonering av intensivplasser (også barneintensiv) Vaksineavtale mfl En foreløpig interimversjon av nasjonal plan for pandemisk influensa ble vedtatt av HOD i vår 2013 En endelig pandemiplan er ferdigstilt, men avventer WHO

9 Hva har skjedd siden 2207-kommisjonens og Helsedirektoratets rapporter?

10 Tiltak vi jobber med A.Oppfølging av pårørende og overlevende: –Etterlatte samlinger er gjennomført –2-årig prosjekt for kompetanseutvikling innen psykotraumatologi –Ny avtale med Røde kors om støttegruppeberedskap er signert. B.Varsling og kommunikasjon: –Helse CIM innført inkludert varslingssystem –Regionale Helseforetakene melder at det ikke er vesentlig forbedret teknisk infrastruktur på AMKene –Gjennomgang av Flight Following forventes å være gjennomført i løpet av 2013

11 Tiltak forts. C. Kommunikasjon mellom Nødnett og Analogt nett - Grenseområdet mellom nødnett og analogt nett gjennomgås -Nytt sambandsreglement for overgangen mellom helsenett og nytt nødnett D. Nasjonale retningslinjer og felles planverk for samarbeidet mellom nødetatene på skadested -Føranalyse til nasjonale retningslinjer for alle nødetater for opptreden i usikrede områder -Utlevering av pasientopplysninger til politiet ved masseskader -«Taushetspliktplakat» er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider.

12 E. Triage ved større ulykker Et nytt nasjonalt system er utarbeidet

13 F. Revisjon av regelverk, planer og prosedyrer. Beredskapsplaner på alle nivåer blir oppdatert og komplettert Arbeidet pågår ut 2013 Tiltak forts.

14 Noen tiltak forts. G. Kompetanseutvikling og øvelser Fagdager om beredskap for kommuner og fylkesmenn. Øvelser

15 Terror aksjonen i In Amenas I morgen får vi høre mer om dette, men hva gjorde vi?

16 In Amenas - Gisselaksjonen - hva gjorde vi? Varsling fra UD: 16.01 0936: «…en norsk Statoilmedarbeider i Algerie muligens har blitt kidnappet». Anmodning om helse liaison umiddelbart 1310: Direktoratet etablerer kriseledelse 1358: skriftlig delegasjon av myndighet fra HOD til operativ samordning av helsetjenestens innsats

17 In Amenas - Gisselaksjonen– hva gjorde vi? URE helse aktiveres SAS avtalen (Stratevac ) utløses Lokalisering av pasienter på lokale sykehus Bistand fra helsetjenesten for å etablere pårørende sentere Landingssted og prioritering av pasienter om bord på SAS-flyet Psykolog bistand Varsling og informasjon til berørte kommuner Koordinering av helseressurser

18 In Amenas - Oppfølgingspunkter Helsemyndighetenes rolle ved kriser i utlandet må avklares Medisinsk rådgiver ved kriser som skjer i utlandet Beslutning om URE-helse skal sendes ut Bruk av forsvarets ressurser i utlandet Rutiner for samhandling mellom FOH, Helsedirektoratet og UD/Lederdepartement Informasjonsutveksling Samhandling om beslutninger i krisestab Liasoner – informasjons utveksler og ikke beslutningstaker

19

20 Gudvangatunnelen God håndtering på lokalt nivå.

21 Barents Rescue Øvelse Barents Rescue 2013, ble gjennomført som en fullskala redningsøvelse innen rammen av Barents- samarbeidet mellom Russland, Finland, Sverige og Norge. Norsk deltakelse fra helsesektoren var Helse Nord, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Helse Finnmark, Helsedirektoratet og HOD og FM Troms.

22 … Barents Rescue 2013 Øvingsmål: –øke kommunikasjon, samarbeid og koordinering mellom de land i som kan bli involvert i større ulykker og katastrofer i Barentsregionen –øve kommunikasjon, samarbeid og koordinering mellom nasjonale aktører Evaluering - pågår

23 Utfordringer Ledere på alle nivåer skal systematisk arbeide med å styrke egne og organisasjonenes grunnleggende holdninger og kultur –Risikoerkjennelse –Gjennomføringsevne –Samhandling –IKT utnyttelse –Resultatorientert lederskap


Laste ned ppt "(Nesten) ett år i stolen, hva nå? Bjørn Guldvog, helsedirektør Helseberedskapskonferansen, Bodø, 8.oktober 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google