Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SBL Helse og Omsorg, Tønsberg 19.april 2007 Hvordan og hvorfor konkurranseutsette?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SBL Helse og Omsorg, Tønsberg 19.april 2007 Hvordan og hvorfor konkurranseutsette?"— Utskrift av presentasjonen:

1 SBL Helse og Omsorg, Tønsberg 19.april 2007 Hvordan og hvorfor konkurranseutsette?

2 SBL Helse og Omsorg, Tønsberg 19.april 2007 Historie og status i Asker kommune •Risenga første gang konkurranseutsatt i 1997 •Nesbru sone i 2001 •Asker kommune i dag –Risenga fortsatt konkurranseutsatt. Ny konkurranse høsten 2007 –Nesbru sone, ny kontrakt i 2006 –Bråset IKS, januar 2005 –Fritt brukervalg

3 SBL Helse og Omsorg, Tønsberg 19.april 2007 Hvordan? PLANLEGGING !!!!

4 SBL Helse og Omsorg, Tønsberg 19.april 2007 Hvordan i Asker kommune •Konkurransegrunnlaget •Evaluering av innkomne tilbud •Kontraktsoppfølging

5 SBL Helse og Omsorg, Tønsberg 19.april 2007 Konkurransegrunnlaget •Alminnelige kontraktsbestemmelser •Kvalitative mål for og krav til tjenestene •Andre krav til tjenesteutførelsen •Oppfølging og vurdering av tjenesteutføringen •Bemanning og personellmessige forhold •Økonomiske og kommersielle forhold

6 SBL Helse og Omsorg, Tønsberg 19.april 2007 Evaluering av tilbudene •Etablering av evalueringsteam •Innkjøper og fagpersoner •Fagpersoner rangere mht kvalitet •Innkjøper mht det økonomiske •Økonomisk mest fordelaktige tilbud

7 SBL Helse og Omsorg, Tønsberg 19.april 2007 UTFØRELSE

8 SBL Helse og Omsorg, Tønsberg 19.april 2007 Kontraktsoppfølging •Kvartalsrapporter, egne maler •Årsrapporter, egen mal •Rapport spesielle hendelser •Bemanningskontroller •2.partsrevisjon •System for kontraktstoppfølging

9 SBL Helse og Omsorg, Tønsberg 19.april 2007

10 Kontraktsoppfølging •Driftovertagelse KRITISK –Møteplan settes opp normalt for ett år av gangen så lenge kontrakten løper. Noen unntak –Avslutning av kontrakt, uansett årsak; møte hver mnd de siste 6 mnd –Oppstart av kontrakt; møte hver måned de første 6 mnd. –Spesielle hendelser; møteplan settes til side og man har møte så ofte situasjonen krever og minst hver mnd inntil situasjonen er avklart.

11 SBL Helse og Omsorg, Tønsberg 19.april 2007 Transaksjonskostnader •1 100% stilling til oppfølging ca.500.000 •Kommunal pris 2006; kroner 1560 inklusive 5% overheadekostnader •Risengapris 2006; 1402,45 •Besparelse per døgn per seng: kroner 157,55 •104 senger et år: 5.959.720

12 SBL Helse og Omsorg, Tønsberg 19.april 2007 Hvorfor?

13 SBL Helse og Omsorg, Tønsberg 19.april 2007 Fordeler med konkurranseutsetting •Kvalitetskrav er tydelig nedfelt i en kontrakt •Jevnlig oppfølging •Kommunale har også fått fokus på kvalitet •Det er mulig å sammenligne kommunale og private ifht brukerundersøkelser, bemanningskontroller, kompetanse m.m •Kontraktsstyring i seg selv er en fordel

14 SBL Helse og Omsorg, Tønsberg 19.april 2007 Er det bra med både kommunale og private drivere? •JA •Viktig med godt samarbeidsklima og aksept for at det finnes private drivere •Kan hjelpe hverandre til å bli bedre noe pasientene vil dra nytte av


Laste ned ppt "SBL Helse og Omsorg, Tønsberg 19.april 2007 Hvordan og hvorfor konkurranseutsette?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google