Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Marianne Hedlund1 Helse Sør-Øst og Høgskolen i Telemark – Status og muligheter for bedre samspill?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Marianne Hedlund1 Helse Sør-Øst og Høgskolen i Telemark – Status og muligheter for bedre samspill?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Marianne Hedlund1 Helse Sør-Øst og Høgskolen i Telemark – Status og muligheter for bedre samspill?

2 Marianne Hedlund2 Perspektiv sett fra om Fakultet for helse og sosialfag  Først litt om HS  Hovedsete ved Campus Porsgrunn og har store kull i våre grunnutdanninger: sykepleiere (hel og deltid), vernepleiere (hel og deltid), barnevernspedagoger, barnevern i et flerkulturelt samfunn •Populære videreutdanninger: aldring og eldreomsorg, demens og psykisk helse hos eldre, psykisk helsearbeid, helsesøster, samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner, barn i minoritetsperspektiv •HS fakultet har ca 1000 studenter, og er blant de store utdanningene i vernepleie og sykepleie i landet Campus Porsgrunn Campus Rauland

3 Vektlegger kritisk reflekterte profesjonsarbeidere •Arnhild Lauveng: Klinisk samfunnspsykolog og doktorgradstipendiat, som selv har tilbrakt 10 år som alvorlig syk med diagnosen schizofreni har sagt noen kloke ord om kritisk reflekterte profesjonsarbeidere som kan illustrere målsetting ved mye av HS utdanninger (teori/praksis og kritisk refleksjon): •” Jeg vil egentlig at verden skal bli bitte litt bedre når jeg går enn da jeg kom. Det trenger ikke være noe stort, og folk kan gjerne glemme at det var jeg som gjorde det. Vi må hele tiden vaske i egne holdninger og slutte med ”oss og dem”- tankegangen. Vi må tenke over hva vi gjør og hvem som støtes ut og sånne ting. Vi må gjøre det til et felles prosjekt å lykkes og jobbe sammen for å oppnå det.” Marianne Hedlund3

4 Studenter deltar i ulike fellesskap med praksisfelt ( kommuner i hele Telemark, helseforetak), studentgrupper i klinisk ferdighetssenter i tillegg til ressursforelesninger og gruppearbeid ed Høgskolen Marianne Hedlund4 Kombinere god handlingsberedskap og kompetanse med evne til kritisk refleksjon

5 Mange interessenter i samspillet i HS utdanningsprogram i praksis Spesialisthelset jenesten og helseforetak (praksisfelt) Skole og oppvekst, Nav (praksisfelt) Kommuner i Telemark og Østlandsregio nen (praksisfelt) Marianne Hedlund5

6 Struktur og innehold i sykepleiefaglig utdanning ved HIT •sykepleieutdanning heltidsykepleieutdanning heltid Marianne Hedlund6

7 Nye forventinger for våre utdanningsprogram Marianne Hedlund7

8 Hovedbudskap i st meld nr 13 Marianne Hedlund8

9 Andre forventinger framover knyttet til høyere utdanning i helsefagene •høyere utdanning fra st meld nr 13høyere utdanning fra st meld nr 13 Marianne Hedlund9

10 Nye utfordringer som kan påvirke samspillet i HS utdanninger •Nye reformene: –NAV reformen –Samhandlingsreformen –Barnevernsreformen •Skjer en tyngdeforskyvning mot at den kommunale delen av helse og omsorgstjenestene skal ha høy og ”sluttkompetanse” for å handtere mer komplekse problem •Hvordan skal forventinger fra yrkeslivet og kompetansekrav forenes? Hvilke krav skal innvirke på utdanningene ? Marianne Hedlund10

11 Noen erfaringsmessige utfordringer •Praksisplasser på dugnad, veiledningskompetanse på dugnad –Ikke penger pr hode student i praksis –Kontaktsykepleiere og veiledningskompetanse –Samspill faglærere og praksisveiledere –Ingen formalkrav til å veilede studenter eller uteksaminerte i yrker •Skape en felles forståelse av at utdanning og kompetanse er en felles oppgave for helseforetak (og kommunene) –ikke bare en oppgave for høgskolen å få relevant kompetanse ut av studentene –Utdanning av helsepersonell er ikke en prioritert oppgave det gis penger til Marianne Hedlund11

12 Spesielle utfordringer for samspill med helseforetakene •Får penger via rammebevilgninger til å utdanne –Dette fortolkes ofte til å gjelde for å utdanne leger, ikke andre –Utdanning av sykepleiere en tilleggsbelastning/ekstraoppgave •Samhandlingsreformen og avtaler mellom foretak og kommuner –inkluderer ikke avtaler med høgskolen om kompetanse –Høgskolen som kan utdanning og kompetanseoverføring ikke med i vurderingene mellom foretak og kommuner? –Vi sertifiserer og autoriserer våre studenter •Hjerte og lungeredning •hjerte defibrillator •Vi har mulighet til å øve og simulere ulykker oa. •Men ses dette som et mulighetsrom eller neglisjeres?

13 Utdanning av helsepersonell •Utdanningene sorterer under •Utdannings- og forskningsdepartementet •Praksisplassene er en del av helsetjenesten og sorterer under Helse- og omsorgsdepartementet •Det erkjennes at praksisstudier er en nødvendig del av helsefaglige utdanninger, og alle parter ønsker å bidra til å utdanne gode fagpersoner i alle helseprofesjoner, men dette er utfordrende i praksis

14 Grunnlag for praksisvurderinger i klinisk virksomhet •- er knyttet til utdanningens premisser • Rammeplaner • f.eks. rammeplan for sykepleierutdanning - §5 Praksisvurdering • Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere • utdanning • § 4 vurderingskriterier for helse- og sosialfagutdanningene

15 Vurdering av studenter i klinisk praksis: •Juridisk sett: Utdanningsstedets ansvar •Likevel: •Praksisstedet opplever – og har i realiteten ansvar for å • Gjøre seg kjent med kravene utdanningen har til studenten • Legge forholdene på praksisstedet til rette for studenten • Bidra til at studenten finner aktuelle læringssituasjoner • Veilede studenten før, under og etter læringssituasjoner • Orientere seg om studentens faglige nivå og gi tilpasset veiledning • Holde læreren informert om studentens faglige utvikling • Vurdere studentens skikkethet for fagområdet Men dette opplever blir mangelfullt fulgt opp i praksis i Telemark

16 • •Hvor store krav kan stilles til praksisveiledere om å tilegne seg kunnskap om rammer og krav i utdanningen og gjøre vurderinger om hva som er godt nok for å anses skikket? •Der finnes det betydelig forbedringspotensial og muligheter for bedre samspill med Helseforetaket i Sør-Øst i Telemark

17 Studenters kliniske praksis • •Praksisveileder må vurdere •studenten ut fra faglighetskravet •i helsepersonelloven - •sammen med rammeplan og skikkethetsforskrift

18 Studenters kliniske praksis • •Praksisveileder må vurdere •studenten ut fra faglighetskravet •i helsepersonelloven - •sammen med rammeplan og skikkethetsforskrift

19 Skal vi utdanne morgens dagens helter i Telemark i omsorgsyrkene •Praksisplasser eller mer simuleringsmuligheter (Klinisk Ferdighetsenter- velferdsteknologi og vitenlab •Praksisveiledere som er faglig kyndige og veiledningskompetent •Bedre samspill mellom de som jobber i helseforetakene •Mer forskning –Fra ferdighet til praksis –Læringsmiljø osv. Marianne Hedlund19

20 Noen spørsmål •HS utdanninger og samarbeidet om praksis skjer i hele Telemark: alle kommuner trenger kompetanse på dette framover- bærebjelke i HITs utdanninger som regionen og fylket har stor bruk for –HVORDAN SKAPE ET BEDRE EIERSKAP TIL DET •I kommunene? •I helseforetakene ? •I samfunnet for øvrig? •Nye arbeidsplasser og kunnskap i velferdsteknologi? Marianne Hedlund20

21 Samspill om helse blir viktig •Et velfungerende helsevesen og tjenestene er viktig, også for de som ikke har bruk for de til ”eget bruk” Marianne Hedlund21


Laste ned ppt "Marianne Hedlund1 Helse Sør-Øst og Høgskolen i Telemark – Status og muligheter for bedre samspill?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google