Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vernepleiefaglig kompetansebehov FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vernepleiefaglig kompetansebehov FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vernepleiefaglig kompetansebehov FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

2 RAMMEPLANEN •Vernepleierutdanningen skal være i samsvar med nasjonale og internasjonale helse-, sosial- og utdanningspolitiske føringer som •* norske lover, forskrifter og politiske beslutninger •* internasjonale deklarasjoner, standarder og politiske føringer om helse-og sosialpolitikk, menneskerettigheter og høyere utdanning FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

3 Formål •Utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som er kvalifiserte for å utføre miljøarbeid, habiliterings – og rehabiliteringsarbeid sammen med mennesker med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker som ønsker og som har bruk for slike tjenester FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

4 •Mennesker med utviklingshemming er en sentral målgruppe for vernepleiefaglig arbeid FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

5 •Fullført studium gir graden bachelor i vernepleie •Autorisasjon som vernepleier i hht lov om helsepersonell FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

6 Vernepleiefaglige kvalifikasjoner •16 kulepunkt som inneholder direkte og indirekte miljøarbeid FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

7 Vernepleierens arbeidsmodell •Systematisk arbeid FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

8 Profesjonsutøvelse/ stillinger •Miljøterapeut •Koordinator •Lederstillinger FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

9 Kjerna i vernepleierutdanningen •To bein å stå på! -Det sosialfaglige -Det helsefaglige Som skiller oss fra våre søskenbarn FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

10 Yrkesutøvelsen •Helse- sosial, barnehage/skole/SFO – kommune Norge •Direkte og indirekte brukerkontakt •Ulike typer funksjonshemmede – engstelse for at målgruppa utviklingshemmede skal bli utelatt FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

11 Konkurranse •Konkurranse fra pedagogisk hold, fra somatisk/sykepleiefaglig hold •Vanskelig med tilsetting skoleverket/barnehager •Vanskelig med aksept på den helsefaglige kompetansen FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

12 •Faglig tilfredsstillelse - erfaringene tilsier at den vernepleiefaglige arbeidsmodellen/helhetstenkningen fører til kvalitet •Unikt innenfor funksjonshemmingen Utviklingshemning – Kognisjon/kommunikasjon FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

13 Morgendagen – 3store samfunnsreformer •Samhandlingsreformen •NAV •Barnevern FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

14 Spesielle fagområder hvor vernepleieren er unik •Det helse- og sosialpolitiske, bla tilgjengelighet/universell utforming/antidiskrimineringsloven •Levekår/livskvalitet, helsehjelp, arbeid •Livsløpsforståelse •Autorisasjonen FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

15 •Se diagnosen i menneske – se diagnosen i menneske •Aktører i miljøet som kan organisere oppgaver •GAP modellen FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

16 •Samfunnsmessige endringer – Individuell plan - vernepleiere som koordinatorer/ samhandling med brukerne •Kunnskapen har stor overføringsverdi FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

17 Utfordringer •Aksept for kompetansen – den helsefaglige og den sosialfaglige •Beskrive og markedsføre vernepleierens kjernekompetanse •Avinstitusjonalisering FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad


Laste ned ppt "Vernepleiefaglig kompetansebehov FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google