Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Corporate Finance Kap 1 Financial decision making.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Corporate Finance Kap 1 Financial decision making."— Utskrift av presentasjonen:

1 Corporate Finance Kap 1 Financial decision making

2 Finansielle beslutninger En del av økonomisk styring (managerial economics) gjelder finansielle beslutninger. Ulike typer beslutninger har ulike typer konsekvenser, men behandles i prinsippet likt. Finansielle beslutninger dreier seg om mangt: – Investering i maskiner/anleggsmiddel – Finansiere kapitalbehov via gjeld/egenkapital – Utbetale dividende til aksjonærer

3 Generelt om beslutninger Alle beslutninger baserer seg på valg mellom ulike alternativer. En deskriptiv analyse foretas for å avdekke alle konsekvensene hvert enkelt alternativ har. En normativ analyse foretas for å velge blant de forskjellige alternativene. Den normative analysen baserer seg på et beslutningskriterium, det avgjør hva som er godt og hva som er dårlig.

4 Økonomiske beslutninger Når en kartlegger konsekvensene av økonomiske beslutninger, vurderes konsekvensene i en pengeverdi. Typisk for finansielle beslutninger er at de strekker seg over lang tid. Vi må derfor også ta hensyn til tidsdimensjonen. Andre typer konsekvenser som ikke kan måles i økonomiske enheter, må vurderes separat.

5 Beslutningsprosessen minst to For at det skal foreligge en beslutningssituasjon må det foreligge minst to beslutningsalternativer. konsekvensene måles og verdsettes For å kunne velge blant alternativene må konsekvensene måles og verdsettes. målsetting For å kunne fatte en beslutning må det eksistere en målsetting. samme måleenhet Målsettingen må bygge på samme måleenhet som konsekvensene.

6 Kartlegging av alternativer Den viktigste fasen i enhver beslutningssitausjon er å kartlegge alle mulig alternativer. Å søke etter nye alternativer er avgjørende. Det er fånyttes å forsøke å velge beste alternativ, hvis det beste alternativet ikke er med i vurderingene.

7 Finansiell beslutning Målsettingen er å maksimere eiernes formue, målt i kjøpekraft, slik som beskrevet for standard mikroøkonomisk nyttemaksimering. – Etiske, moralske eller juridiske betenkeligheter kan selvsagt medføre ulike dilemma. Beslutninger som ikke er i tråd med eiernes ønsker vil medføre at eierne selger seg ut, og bedriftens eksistens blir truet. – Uten finansiering, ingen arbeidsplasser.

8 Formue, profitt og perioderesultat modellavhengige Profitt og perioderesultat er modellavhengige begrep, de vil variere med den underliggende modellen som er benyttet. historiske Finansregnskapets resultat og balanser er knyttet til historiske perioder, basert på ulike vurderingskriterier og sammenstillinger, dvs. tidsavgrensinger. beslutningerframtiden Finansielle beslutninger handler om framtiden

9 Finansielle beslutninger kontantstrømmen Relevante konsekvenser er kontantstrømmen, som er utgangspunktet for finansregnskapet. Kontantstrømmer strekker seg vanligvis over mange tidsperioder. Tidsdimensjonen Verdien av en kontantstrøm må ta hensyn til alle tidsperiodene. Tidsdimensjonen blir viktig. eierne foretrekker mer framfor mindre En fundamental antakelse om kontanter er at eierne foretrekker mer framfor mindre, dvs. eierne har positiv marginalnytte.


Laste ned ppt "Corporate Finance Kap 1 Financial decision making."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google