Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høring energi- og miljøkomiteen 8. november 2007 Av Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høring energi- og miljøkomiteen 8. november 2007 Av Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høring energi- og miljøkomiteen 8. november 2007 Av Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga

2 •Stiftet i 2001 •Har om lag 530 kraftverk som medlemmer •Av disse er om lag 120 i produksjon •Våre medlemmer produserer i dag om lag ca. 600 GWh •Potensialet dagens medlemsmasse er imidlertid om lag 4-5 TWh •Det står i snitt en 5-6 fallrettighetseiere bak hvert kraftverk •Nær 3 000 rettighetshavere er med •Potensialet er på 6 000 rettighetshavere/bønder •Totalt kraftpotensial er et sted mellom 15 – 20 TWh •Det utgjør 12-15 % av Norges kraftforbruk i året (120 TWh). Presentasjon av Småkraftforeninga

3 Småkraftutbygging – distriktenes kinderegg! 1.Produserer en fornybar og CO 2 -nøytral energi 2.Bidrar positivt til kraftbalansen 3.Gir inntekter til bøndene/rettighetshavere som gir grunnlag for bosetting

4 Store svakheter ved den foreslåtte støtteordning for ny fornybar el- produksjon •Støttenivået på 4 øre/kWh er for lavt til å påvirke investeringsbeslutninger •Ikke teknologinøytral •Støttebeløpene blir ikke justert for inflasjon •Ordningen vil med andre ord ikke utløse ny vannkraftproduksjon •Norske investorer investerer i land med bedre støtteordninger

5 Fordeler med sertifikater •Econ anbefaler sertifikater fremfor innmatningstariffer •Volummålet for ny fornybar produksjon vil nås •Sertifikatsystemet baseres seg på markedsmekanismer •Ordningen er teknologinøytralt – noe som gjør at de billigste prosjektene bygges ut først •Produsentene vil være fullt ut eksponert mot løpende kraftpriser, noe som gir rasjonell produksjon

6 Paradoks •Norge har bygget opp sin velferd på CO2- utslipp. •Oljenæringen har siden 1970-tallet generert verdier for om lag 4 500 mrd. kr. •Det er bred enighet om at klimaendringene nå truer vårt eksistensgrunnlag. •Norge må begynne å tilbakebetale for tidligere utslipp. •Tiden er derfor inne for en massiv satsning på ny fornybar energi. •Regjeringens forslag fremstår i et slikt lys som puslete.

7 Det er lett å love… •I 2003 lovte Stensnes sertifikater til småkraftverk med byggestart etter 01.01.2004 •Flere tok ham på ordet, og investerte millionbeløp •Sertifikatene forsvant i 2006. •Enoksen lovte i stedet en ”minst like bra” støtteordning som sertifikatene •Feed-in støtten (x 2) forsvinner i foreslått skatteøkning i 2008. •Hva er det igjen av satsningen på ny fornybar energi?

8 Fiasko… •Det bygges ikke ut vindkraft i Norge •Småkraftnæringa er svært skeptisk, bl.a. fordi ordningen kan blokkere for annen grønn premiering •Bioel har/vil få et ubetydelig omfang •Resultatet er at Enova vil brenne inne med ”alle” pengene, og da er denne ”historiske satsningen” på ny fornybar energi en gedigen fiasko

9 Løsning •Børst støv av den nær vedtatte sertifikatordningen •Om nødvendig etabler et eget marked i Norge, som senere kan slås sammen med den svenske ordningen •Den svenske sertifikatprisen er i dag vel 20 øre/kWh, altså 5 ganger det foreslåtte støttebeløpet i Norge •Sertifikatordningen kan suppleres med feed-in støtte til umodne teknologier dersom det er ønskelig


Laste ned ppt "Høring energi- og miljøkomiteen 8. november 2007 Av Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google