Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 For 6-8 år siden gikk Aslaug Unneberg av med pensjon – hun var ærlig nok til å mene at dette ville bli Senterkvinnenes undergang…  Aslaug arbeidet 50%

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " For 6-8 år siden gikk Aslaug Unneberg av med pensjon – hun var ærlig nok til å mene at dette ville bli Senterkvinnenes undergang…  Aslaug arbeidet 50%"— Utskrift av presentasjonen:

1  For 6-8 år siden gikk Aslaug Unneberg av med pensjon – hun var ærlig nok til å mene at dette ville bli Senterkvinnenes undergang…  Aslaug arbeidet 50% stilling for Senterkvinnene (og brant 100% for dem)  Ingen administrativ stilling tok over etter Aslaug, men Ragne skulle gjøre så mye hun kunne innimellom – og det var ganske mye – men arbeidet bar preg av at Ragne EGENTLIG hadde helt andre oppgaver i hovedorg.  Januar 2010, etter hardt arbeid med å få gehør i partiorganisasjonen, startet Inger Bigum med å arbeide 20% for Senterkvinnene.

2  Frem til for 5 (eller 7?) år siden var en stortingsrepresentant leder for Senterkvinnene, den siste med denne dobbeltrollen var Inger Enger.  Etter Inger Enger har vi hatt dyktige ledere som har hatt full jobb utenfor Senterpartiet og politikken samtidig som de har ledet en landsdekkende organisasjon.  Takket være generøs gave fra Oslo Senterkvinner får Senterkvinnenes leder en liten kompensasjon for å bruke arbeids- og fritid på Senterkvinnene i 2011. Dette er en løsning for kun dette året.

3  Kort tid etter at Aslaug ble pensjonist ble en del fylkeslag omorganisert til ”Kvinnepolitiske utvalg” – nå er 11 av 19 fylkesorganisasjoner KPU.  Begrunnelsen var ”liten interesse for organisasjonen”  Parallelt med denne omorganiseringen har en rekke fylkeslag fått begrenset sine administrative ressurser p.g.a. generell nedgang i medlemstall og økonomi i hele partiorganisasjonen.  I flere av fylkene har KPU i praksis nesten vært uten administrative ressurser.  I flere av fylkene har KPU i praksis vært uten egne økonomiske ressurser (de har søkt fylkesstyret om penger til aktiviteter)

4  Som en konsekvens av omorganiseringen til KPU mistet kvinnene i enkelte fylker den lovfestede representasjonen, siden partiets lover utelukkende omtalte Senterkvinnene når det gjaldt slik representasjon.  Senterkvinnene startet prosessen med å likestille organisasjonsformene i 2008, ved å ta inn KPU i ordlyden i egne vedtekter.  Arbeidet fortsatte med å forsøke å få til en likestilling i partiets vedtekter. Dette strandet på årets landsmøte.  Oppsummert: KPU har ikke, og vil sannsynligvis ikke få, lik representasjon som Senterkvinnenes egen organisasjon.

5  § 5,D,j: Lokallagstyrets plikter  § 6,A: Fylkesstyrets sammensetning  § 6,D,f,7: Fylkesstyrets plikter  § 6,E,2,h: Fylkesårsmøtets sammensetning  § 6,E,4,h,6: Fylkesstyrets representasjon i Senterkvinnenes fylkesstyre.  § 9,2,f: Senterkvinnenes representasjon på landsmøtet.  § 9,j,6: Sentralstyrets representasjon i Senterkvinnenes sentralstyre  §10,2,e: Senterkvinnenes representasjon på landsstyremøter  §11,1: Senterkvinnenes representasjon i partiets sentralstyre.  §14: Senterkvinnenes representasjon i partiets programkomite  Det står ikke noe i vedtektene om Senterkvinnenes representasjon i fylkeslagenes nominasjonskomite  Det står ikke noe i vedtektene om programarbeidet i fylkeslaget.  http://www.senterpartiet.no/sps-vedtekter/category13153.html http://www.senterpartiet.no/sps-vedtekter/category13153.html

6  Kun egen fylkesorganisasjon av Senterkvinnene har lov til å representere på landsmøtet.  Det er opp til fylkeslaget/fylkesårsmøtet (flertall av menn?) om man vil ha KPU eller ikke. Dette kan føre til at kvinnene og kvinnerepresentasjonen i organisasjonen svekkes.  Senterungdommen og Senterkvinnene fremmet forslag på landsmøtet om at begge organisasjoner skal være representert i komiteer og utvalg. Dette forslaget falt.

7  Lederen i Smaalenenes avis lørdag 21. mai drøfter følgende:  I forrige kommunestyreperiode var det én kvinnelig ordfører i Indre Østfold (7 kommuner). I inneværende periode er det også én kvinnelig ordfører i distriktet  8 av 43 listetopper i 7 kommuner er kvinner, ingen av disse 7 ligger an til å bli ordførere.  De aller fleste gruppelederne blir menn.  Hvordan blir debatten og samfunnet der menn får dominere både debatt og vedtak?  Er møtestruktur en årsak til utfordringene? ”Mange kvinner finner det umulig å være trippelarbeidende der kommunale verv kommer i tillegg til jobb og forpliktelser i hjemmet.”

8

9  Innse at slaget er tapt – og legge ned Senterkvinnene som egen organisasjon?  Dette er forsøkt i flere politiske partier. AP-kvinnene og SV-kvinnene advarer oss på det sterkeste mot en slik utvikling.  Gjøre de organisatoriske grep som skal til for å styrke organisasjonen i fylkene (og lokallagene)  Skaffe oss ”venner”  Lære oss argumentasjonen som skal til for å øke forståelse og aksept for behovet for vår organisasjon.

10  Det er de kvinnelige medlemmene i Senterpartiet selv som bestemmer om de vil ha en fylkesorganisasjon. Man behøver ikke avvente et vedtak på fylkesårsmøte før prosessen settes i gang.  KPU i de fylkene som ønsker det oppretter et interimsstyre med 3-5 medlemmer (kan være de samme som i KPU)  Interimsstyret gjør de nødvendige forberedelser til å gjennomføre et årsmøte  Årsmøtet gjennomføres – og Senterkvinnene tar over representasjon for KPU

11  Anbefalte forberedelser før fylkesårsmøte i Senterkvinnene: a. Få på plass kvinnekontakt i alle lokallag b. Skaffe kontaktinformasjon (e-post og mobil) til alle kvinnelige medlemmer. c. Om nødvendig/praktisk mulig: Avholde et medlemsmøte der man informerer medlemmene om det som skjer. d. Avholde formelt årsmøte etter Senterkvinnenes vedtekter e. Senterkvinnene overtar for KPU

12  Hvorfor skal vi ha Senterkvinnene (eller – skal vi ha dem?)  Er Senterkvinnene en ”udemokratisk organisasjon” siden vi praktiserer kollektivt medlemskap. Hvordan møter vi dette argumentet?  Hvordan får vi på plass kvinnekontakter i alle lokallag (et viktig element både i vår organisasjon og i Senterpartiets strategi mot 2013)  Hva kan Senterkvinnene bidra med for at Senterpartiet skal bli bedre?  Senterungdommen ser ut til å være ”mindre glad i oss” enn tidligere. Hva kan vi gjøre for å rette på dette?


Laste ned ppt " For 6-8 år siden gikk Aslaug Unneberg av med pensjon – hun var ærlig nok til å mene at dette ville bli Senterkvinnenes undergang…  Aslaug arbeidet 50%"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google