Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.frp.no Dok.8:75 (2001-2002) med Sosialistisk Venstreparti •makspris 1500,- •søskenmoderasjon (1200,- for andre og 900,- for påfølgende barn) •statlig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.frp.no Dok.8:75 (2001-2002) med Sosialistisk Venstreparti •makspris 1500,- •søskenmoderasjon (1200,- for andre og 900,- for påfølgende barn) •statlig."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.frp.no Dok.8:75 (2001-2002) med Sosialistisk Venstreparti •makspris 1500,- •søskenmoderasjon (1200,- for andre og 900,- for påfølgende barn) •statlig stykkpris •skattefradrag for bedriftsbarnehager

2 www.frp.no ”Barnehageavtalen” med SV, AP og SP (Barnehagekameratene) •makspris innføres i 2 trinn (2500,- og 1500,-) •likebehandling mellom private og kommunale barnehager •”måltall for utbygging” •øremerket statstilskudd •stimuleringstilskudd •lovfestet rett til plass (når full dekning er nådd) •skattefradrag for bedriftsbarnehager •fylkeskommunal buffer for å utjevne forskjeller mellom kommuner Viktige punkter:

3 www.frp.no Vedtak i Stortinget (Statsbudsjett for 2002) Barnehagekameratene ber Regjeringen gjennomføre barnehageavtalen, og komme tilbake til Stortinget med de nødvendige forslag for å gjennomføre avtalen.

4 www.frp.no Vedtak i Stortinget (Statsbudsjett for 2003) Barnehagekameratene viser til sitt tidligere vedtak og gjentar de viktigste punktene. Kameratene ber Regjeringen fremlegge egen sak om barnehagepolitikken.

5 www.frp.no Regjeringens barnehagemelding Meldingen inneholder et helt annet opplegg enn forutsatt fra Stortinget : •kommunal finansiering •statens andel av finansieringen som økning av rammeoverføring til kommunene •forenklinger i regelverket •lovfestet likebehandling av private og kommunale barnehager

6 www.frp.no Barnehageforlik i Stortinget med SV, AP, SP, H, KrF og V Endringer og tillegg : •2. trinn utsettes •”likeverdig behandling” innføres som begrep •offentlig finansiering deles i en kommunal og en statlig del – kommunal del skal holdes på samme nominelle nivå •fylkeskommunal buffer for å utjevne forskjeller mellom kommuner •muligheter for makspris-unntak •Stortinget ønsker egen sak om søskenmoderasjon og likeverdig behandling

7 www.frp.no Regjeringens forslag til Statsbudsjett 2004 Sentrale komponenter er utelatt / endret: •likebehandling mangler •søskenmoderasjon mangler •fylkeskommunal buffer er endret til å bli kommunal buffer (og økt) for å kompensere kostnadsforskjeller •differensierte statstilskuddsatser til private og kommunale plasser

8 www.frp.no Stortingsmelding nr. 28 (2003-2004) om søskenmoderasjon Regjeringen foreslår : •”minimumsløsning”. Alle kommuner skal ha søskenmoderasjon. Ingen krav til hvor stor moderasjonen skal være. Barnehagekameratene vedtar : •Faste satser. 30% for andre barn, 50% for påfølgende.

9 www.frp.no Revidert nasjonalbudsjett 2004 Regjeringen beskriver : •Kun 6900 plasser bygget i 2003. •Behov for å overføre penger fra barnehagesektoren til kontantstøtte (pga lav utbygging) •Økonomisk likeverdig behandling = ”ikke nødvendigvis likt kronebeløp” Regjeringen foreslår : •Ingen aktive grep for å få stimulere utbygging.


Laste ned ppt "Www.frp.no Dok.8:75 (2001-2002) med Sosialistisk Venstreparti •makspris 1500,- •søskenmoderasjon (1200,- for andre og 900,- for påfølgende barn) •statlig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google