Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Ministry of Labour and Government Administration

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Ministry of Labour and Government Administration"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Ministry of Labour and Government Administration
Fremtidens tjenesteproduksjon Morten Andreas Meyer Moderniseringsminister Servicekonferansen ”Luft under vingene” 22. september 2004

2 Pst. av BNP for Fastlands-Norge
Haikjeften Pensjoner Oljeinntektene Kilde: Finansdepartementet Pst. av BNP for Fastlands-Norge

3 Antall yrkesaktive pr. pensjonist:
Færre å fordele byrdene på Antall yrkesaktive pr. pensjonist: 1967: 3,9 2003: 2,6 2050: 1,6 Kilde: Finansdepartementet

4 Hvem skal skape velferden i fremtiden?
I 2010 vil Norge mangle personer for å dekke behovet for arbeidskraft. 1990 2000 2010 2200 2300 2400 2500 2600 2700 Anslått behov for arbeidskraft Sysselsatte Anslått vekst i arbeidsstyrken Tall i 1000 personer Kilder: SSB - Holdenutvalget

5 Behov for nye løsninger
Løse oppgavene i offentlig sektor smartere Legge til rette for økt verdiskapning Levere brukertilpassede tjenester Gjøre kontakten mot det offentlige enklere

6 En moderne, fremtidsrettet kommune:
Fokus på resultater, ikke bare økte ressurser Skiller mellom forvaltning og drift Gir sine innbyggere større valgfrihet Utnytter friheten til selv å organisere tjenestetilbudet Utstrakt elektronisk forvaltning

7 Offentlig servicekontor en av flere inngangsporter
Brukeren i sentrum for servicekontorene Status for offentlige servicekontorer Samarbeidsprosjektet for sosial, arbeid og trygd Lytt til brukerne

8 Fokusområder for gjennomføring av eNorge 2005
Næringslivets og innbyggeres behov i sentrum Trygg og sikker identifikasjon våren 2005 Grunndata til bruk på tvers Jobbe på tvers av tradisjonell inndeling Brukervennlige portaler – min side Teknologi i tjenesteproduksjonen

9 Bruk av Internett 68 prosent av alle personer over 15 år har brukt Internett de siste 30 dager. 44 prosent bruker Internett daglig. Flertallet opplever betalingssikkerheten på Internett som god. 68 prosent har brukt nettbank siste 30 dager. Nær 80 prosent av alle husstander har minst én PC. 66 prosent av alle husstander har tilgang til Internett.

10 En smartere bruk av ressursene ved bruk av IT
Mer pleie og mindre permflytting A4 ut, skreddersøm inn Må være like mye rettet mot nyskapning og innovasjon som privat sektor

11 Felles elektronisk inngangsport for offentlige tjenester
Tjenester som møter innbyggernes behov En enklere og gladere hverdag Kortere saksbehandlingstider og flere svartidsgarantier Mer JA og mindre NEI Enklere språk


Laste ned ppt "Norwegian Ministry of Labour and Government Administration"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google