Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra implementering av MST i Norge Bernadette Christensen Leder nasjonalt implementeringsteam for ungdom NORSK SENTER FOR STUDIER AV PROBLEMATFERD.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra implementering av MST i Norge Bernadette Christensen Leder nasjonalt implementeringsteam for ungdom NORSK SENTER FOR STUDIER AV PROBLEMATFERD."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra implementering av MST i Norge Bernadette Christensen Leder nasjonalt implementeringsteam for ungdom NORSK SENTER FOR STUDIER AV PROBLEMATFERD OG INNOVATIV PRAKSIS ATFERDSSENTERET- UNIRAND Universitetet i Oslo www.atferd.unirand.no

2 Multisystemisk terapi •En familie- og nærmiljøbasert behandling rettet mot mangfoldet av risikofaktorer som finnes i ungdommens sosiale nettverk •Utviklet av Scott Henggeler og kolleger ved MUSC •Teoretisk grunnlag: Bronfenbrenners utviklingsøkologi og empiriske årsaksmodellstudier av antisosial atferd •Alvorlige atferdsproblemer opprettholdes av problematiske transaksjoner i og mellom sosiale systemer som familien, skolen, jevnaldringsgruppen og kulturelle institusjoner •Atferdsendring fremmes gjennom restrukturering av ungdommens økologi

3 Målsetting for MST Hindre vold, kriminalitet og plassering utenfor hjemmet; •Øke samhold/omsorg i familien •Redusere kontakten med antisosiale venner og øke kontakten med prososiale venner •Bedre frammøte og forbedre prestasjoner på skole/arbeid •Øke deltakelsen i positive fritidsaktiviteter •Forbedre relasjoner mellom familien og deres sosiale omgivelser •Øke kapasiteten for problemløsning i familien

4 MST - organisering •Et MST-team består av 3 - 4 terapeuter og en veileder (team-leder) •Hver terapeut har ansvar for minimum 3 og maksimum 6 familier •Teamet er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uka •Teamets arbeid foregår i familie og nærmiljø, med hyppig kontakt mellom terapeut og familie/nøkkeldeltakere •Behandlingstid: 3-5 måneder

5 MST Målstyrings dokument Steds evaluering Månedlig saksoversikt Program Evaluering 6 måneder Ukentlig team veiledning Ukentlig telefon konsultasjon TAMSAM 5 dagers grunn- opplæring Individuelle utviklingsplaner MST MODELLEN Behandlings- integritet 4 årlige ”boosters”

6 Forutsetninger for vellykket implementering av MST: •Støtte i overordnet organisasjon - felles forståelse av modellen og dens forutsetninger •Praktisk tilrettelegging for MST team – bil, telefon, pc-internett, tilgjengelighet 24/7, tilstrekkelig budsjett •Tilrettelegging av arbeidsforhold – fleksibel arbeidstid, konkurransedyktig lønn og kompensasjon for tilgjengelighet •Villig til å arbeide strukturert og bli evaluert •En gjennomgripende forståelse av metodeintegritet/kvalitetssikring •Et ønske om evaluering av resultater

7 Er transport av metoder mulig på tvers av kulturer? •Fra universitetsstudier til virkeligheten •Fra en kultur til en annen

8 ved to års oppfølging Gjennomført effektstudie av 100 familier - konklusjoner ved to års oppfølging •MST reduserer problematferd hos ungdom mer enn ordinære barnevernstiltak •MST forebygger i større grad enn vanlige tiltak plassering utenfor hjemmet, –spesielt for eldre ungdom og gutter •MST gruppa hadde signifikant færre internaliserings- og eksternaliseringsproblemer enn sammenlignings-gruppa •Foresatte med ungdom som hadde fått MST, var mer fornøyde enn foresatte med ungdom som hadde fått andre barnevernstiltak

9 Hvor er de største utfordringene? •Overføring av selve det kliniske arbeidet i metoden? Nei •Fra individ/familie forståelse til familie/system forståelse - Ja •Tro på evidensbaserte metoder og villighet til å arbeide systematisk og strukturert - Ja

10 Andel fullførte saker

11 Resultater 394 fullførte saker 2004 Ved inntakVed avslutning Bor hjemme 93% 98% Følger opp skole el. Jobb 27% 88% Lovlydig 60% 97% Rusfri 56% 90% Utøver ikke vold 38% 93%

12 Vedvarende utfordringer •Kvalitetssikring - sikre metodeintegritet over terapeut- generasjoner •Sikre programmets integrering i statens tjenestetilbud •Få de riktige henvisninger (remisjoner) •Få nok henvisninger (remisjoner)

13 Status for MST i Norge •I dag er 25 MST-team etablert i alle regioner i Norge, og som en regulær del av det statlige (tidligere fylkeskommunale) barnevernet •7 norske konsulenter, opplæring, konsultasjon, vedlikeholdseminarer og programevaluering av alle team utføres av Det nasjonale implementeringsteamet for ungdom (NIT) •Fortsatt samarbeid med MST services som Network Partner •Totalt har vi hittil behandlet ca 2250 familier •Gjennomført effektstudie av 100 familier •Deltagelse i forskningsprosjekt om rus og behandlingsintegritet (8 team)

14 Framtidige planer for NIT ungdom •Videre opplæring av MST konsulenter på Atferdssenteret •Utvikle materiell på norsk: organisasjonsmanual, papirmaler, booster materiell, opplæringsprogram for konsulenter og veiledere •Nye stedsevalueringer i forbindelse med overgang til statlig barnevern i 5 regioner •Supplere med flere MST team der det er behov •Fortsatt deltagelse i nye forskningsprosjekter •Supplerende evidensbaserte programmer for ungdom med alvorlige atferdsproblemer

15 Bakgrunn •1997:En internasjonal ekspertkonferanse om atferdsproblemer ble arrangert av Norges Forskningsråd og departementene •1997: Manglende tjenestetilbud, samarbeid og kompetanse i arbeidet med alvorlige atferdsproblemer •1998: En ekspertgruppe utarbeidet en rapport med anbefalinger om å implementere og evaluere utvalgte evidensbaserte program •1999: En beslutning om å implementere evidensbasert praksis: En nasjonal implementering av PMTO og MST •2000: PMTO/MST kontrollerte behandlingseffektstudier – en ny standard for klinisk forskning •2003: ’Norsk Senter for Studier av Problematferd og Innovativ Praksis’- Atferdssenteret –

16 Hvilke forutsetninger har implementeringen hatt? •Felles politisk målsetting: utvikle metoder som er virksomme overfor barn og unge med atferdsvansker og deres familier •En lang forberedelsesperiode og et langtidsperspektiv i planlegging •Importert metoder som har høy faglig anerkjennelse inkludert et faglig nettverk med grunnleggerne av metodene •Udiskutabel vilje i flere departementer til å finansiere implementeringen •Politisk beslutning om:  å gjøre implementeringen landsdekkende  og opprette et permanent senter


Laste ned ppt "Erfaringer fra implementering av MST i Norge Bernadette Christensen Leder nasjonalt implementeringsteam for ungdom NORSK SENTER FOR STUDIER AV PROBLEMATFERD."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google