Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pedagogisk bruk av Språkpermen Inger Langseth PLU, NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pedagogisk bruk av Språkpermen Inger Langseth PLU, NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pedagogisk bruk av Språkpermen Inger Langseth PLU, NTNU

2 Prinsipper  Flerspråklighet  Språket brukes fra første stund  Man lærer språket ved å bruke språket  Det er snakk om grad av beherskelse, ikke mengde av korrekte ytringer.  Positiv beskrivelse av mål: I can do..  Eleven aktiviseres gjennom innsikt i mål og ansvar for resultatet -elevautonomi  Livslang læring Hva ligger til grunn?

3 En hjelp i arbeidet med: • språklæring (LK06) • Ikt-basert undervisning • Tilpasset undervisning/IOP • Motivasjon (virkelighetsnært) • Arbeidsplaner • Evaluering • Vurdering

4 SPRÅKPERMEN  PASS  BIOGRAFI  MAPPE  Lastes ned (norsk) fra http://fremmedspråksenteret.no http://fremmedspråksenteret.no Innført i 2008 – ingen midler til regionale kurs så langt

5 Språkpasset  Viser en oversikt over språklig nivå i forskjellige språk  Inkluderer formell og uformell kompetanse  Inkluderer kulturell erfaring – hvor, når  Basert på egenevaluering, lærervurdering, avlagte eksamener European language passport (electronic) http://europass.cedefop.europa.eu/instruments/lp/step0.do Norge - Fremmedspråksenteret. http://www.fremmedspraksenteret.noEuropass Tyskland – North Rhein http://www.learn-line.nrw.de/angebote/portfolio/info/seite_s.html#sprachenpass

6 Språkpasset self assessment grid  Mine språk: Formativ vurdering av seg selv i forhold til de fem ferdighetene (LK06)  Utenlandsopphold: Motivasjon, opplevelse (eller mangel på sådan) Språkpasset Hva betyr det å kunne et Språk?

7 Språkbiografien Hvordan du jobber for å nå målene  Inviterer til refleksjon rundt læringsarbeidet  Viser progresjon i læringsarbeidet  Synliggjør kulturelle erfaringer, lingvistisk fremgang  Viser læring også utenfor klasserommet - livslang læring

8 Språkbiografien del 1 språklæring LK06  Mine språk - hvor, hvor lenge, hvordan, hvorfor  Språk - hva vil jeg lære, kunne  Språk - hvordan jeg vil arbeide  Kilder - hvor henter jeg stoff fra og hva jeg har lest, sett og lyttet til (oversikt)  Observasjoner og minneverdige øyeblikk http://www.fremmedspraksenteret.no/index.php?ID= 10921 http://www.fremmedspraksenteret.no/index.php?ID= 10921 Språkbiografien del 1 Hva gjør jeg med språkene?

9 Språkbiografien del 2 språklæring LK06  Lyttestrategier  Lesestrategier  Skrivestrategier  Strategier for interaksjon  Strategier for muntlig produksjon http://www.fremmedspraksenteret.no/index.php?ID =10921 http://www.fremmedspraksenteret.no/index.php?ID =10921 språkbiografien del 2 Hvordan lærer jeg å lese, skrive, snakke og tale?

10 Språkbiografien del 2 kompetansemål LK06  Kompetansemål  Vurderingskriterier  Grad av måloppnåelse http://www.eelp.org/eportfolio/index.html E-portfolio download http://www.nacell.org.uk/resources/pub_cilt/portfolio. htm http://www.nacell.org.uk/resources/pub_cilt/portfolio. htm United Kingdom – junior model http://www.fremmedspraksenteret.no/index.php?ID= 10925http://www.fremmedspraksenteret.no/index.php?ID= 10925 Norge - eng,ty,sp,fra Hva Skal Jeg Kunne?

11 Arbeidsplan I can dos I can do som utgangspunkt for en arbeidsplan og en prøve:  Interaksjon A2: Jeg kan diskutere og gjøre enkle avtaler om hva vi skal gjøre, hvor vi skal, når vi skal møtes osv.  Lesing A2: Jeg kan forstå enkle fortellinger hvis de handler om emner jeg kjenner godt.

12 Arbeidsplan kompetansemål LK06 Nivå I  Forstå og bruke tall i praktiske situasjoner  Samtale om geografiske forhold i språkområdet Nivå II  Delta i spontane samtaler om ulike tema og aktuelle emner  Skrive sammenhengende tekster i ulike sjangere Arbeidsplan gjennomføring vurdering

13 Eksempel - arbeidsplan forstå og bruke tall i praktiske situasjoner  Jeg kan uttale tallene til 100, 1000 etc  Jeg kan skrive tallene til 20, 50,100  Jeg kan begrepene for addisjon, subtraksjon, ganging, prosent, desimaler, tabeller etc.  Jeg kan be om / gi telefonnummer  Jeg kan spørre /fortelle om fødselsdato  Jeg kan spørre / fortelle hva klokka er  Jeg kan spørre hvor mye noe koster og forstå svaret i euro  Jeg kan spille bingo og andre tall spill  Jeg kan forklare tabeller og statistikker  Jeg kan bestille billetter fly, tog etc.  Hva betyr penger som statussymbol og maktfaktor ?  Hvilken betydning har alder?  Hvilken status har matematikk og algebra? Hva innebærer det å forstå og bruke tall?

14 SPRÅKMAPPEN  Den digitale mappen (LMS)  Et utvalg dokumenter; tekst,lyd, bilde - sammensatte tekster  Viser kompetanse A1-C2  Viser språklig utvikling  Fungerer som dokumentasjon i forhold til pass og biografi  Elevens eiendom  Legger opp til formativ vurdering

15 Skriftlig elevarbeid Je m’appelle Karen Johanne et j’habite à Trondeim, dans le centre de la Norvège. J’ai 16 ans, et je vais au collège. Mon collège, il s’appelle Lycée Brundalen, et c’est un lycée d’ensignement général. J’ai 32 heures par semaine. On apprend le francais, l’anglais, l’economie,le norvegien, les mathematiques et la cuisine. Tous les elévès au lycée sont différents. On est tous différent, on porte de différents vêtements à la mode comme par exemple les vêtements punk, posh etc... On est huit élèves en classe, ce qui fait un tout petit group. Comme ça, on arrive à se faire connaître mieux. Contrairement aux élèves français, nous avons une journée scolaire plus courte. Cela nous donne plus de temps pour aller au café, au cinéma etc. Le week-end, on va souvent en boîte.

16 Skriftlig elevarbeid Bonjour! Je m`appelle Grainne. J`habite une maison dans la banlieue. J`aime l'equitation. J'ai un cheval. Elle s`appelle Midnight. Je fais des courses d’obstacles. Nous passons tous les obstacles sans problemes. Ma copine Zoe m`accompagne quelquefois. Nous faisons des promenades àcheval a la plage. J’ adore Midnight.

17 Multimedialt - elevarbeid  Powerpoint Powerpoint  Lydfiler mp3 mp3 mp3  Blogg Blogg  Video-clip Video-clip  samskriving samskriving

18 BONUS Arbeidsplaner  Ferdighetsmål (tema)  Ferdighetsmål (grammatikk)  Ferdighetsmål (sjangere) Vurdering  Skriftlige vurderingskriterier  Muntlige vurderingskriterier

19 Arbeidsplaner I candos......  Klare mål  Klare vurderingskriterier  Metodisk frihet  Individuell tilpasning  Praktisk retting

20 Målrelatert plan – elev: ”Jeg kan fortelle om familien min”: • Jeg kan fortelle at jeg har søsken. • Jeg kan beskrive mine søsken. • Jeg kan fortelle hva de gjør. • Jeg kan fargene. • Jeg kan si ordet ”sykkel”. • Jeg kan si hva vi spiser og drikker.

21 Målrelatert plan - lærer ”Jeg kan fortelle om meg selv”: • Jeg kan fortelle hva jeg heter. • Jeg kan fortelle hvor gammel jeg er. • Jeg kan fortelle hvor jeg bor. • Jeg kan fortelle hva jeg har på meg. • Jeg kan fortelle hva jeg liker. • Jeg kan fortelle når jeg gjør forskjellige ting. • Jeg kan bruke artikler og adjektiv. • Jeg kan bruke en del regelmessige verb i presens. • Jeg kan fortelle om en person jeg har valgt.

22 Eksempel  Arbeidsplan Fransk nivå 1 A B Cnivå 1 ABC  Lærerveiledning Fremmedspråksenteret Fremmedspråksenteret

23 Rammeverket Skriftlig vurdering L06 Nasjonale prøver A1-C1: exex Digital vurdering http://www.dialang.org http://www.dialang.org  brev  argumenterende tekst  fortelling eller beskrivelse  Tekstoppbygning  Grammatikk  Ord og uttrykk  Rettskriving og tegnsetting http://bite.intermedia.uib.no/tests/ http://fronter.com/stfk

24 Rammeverket Muntlig vurdering Vurderingskriterier http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L =E&M=/main_pages/illustrationse. html

25 Grammatikk formativ vurdering  Grammatikk  Sentralt vokabular/stavefeil  Idiomatiske uttrykk  Sjekkliste for grammatikkgrammatikk  Skjema for tilbakemeldingtilbakemelding  Litteratur http://www- writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej21/r6.html http://www- writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej21/r6.html Hva kan Jeg?

26 Innhold, Form og Funksjon  Det finnes muntlige sjangrer, skriftlige sjangrer, Internett-sjangrer, auditive og visuelle osv.  En sjanger er en forholdsvis sosialt etablert og stabil måte å kommunisere på som er en hjelp til å utøve bestemte aktiviteter. Sjangrer oppstår som resultat av sosial samhandling og preger de sosiale aktivitetene ved å skape og avgrense rammene for utfoldelse. Wikipediasjanger Hva skal vi lære elevene til eksamen?

27 De nye læreplanene gir rom for å tilpasse innholdet til elevene vi underviser og det som opptar oss i hverdagen, nasjonalt og internasjonalt. Takk for oppmerksomheten Inger Langseth, NTNU

28 Body language


Laste ned ppt "Pedagogisk bruk av Språkpermen Inger Langseth PLU, NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google