Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pedagogisk bruk av Språkpermen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pedagogisk bruk av Språkpermen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pedagogisk bruk av Språkpermen
Inger Langseth PLU, NTNU

2 Prinsipper Flerspråklighet Språket brukes fra første stund
Man lærer språket ved å bruke språket Det er snakk om grad av beherskelse, ikke mengde av korrekte ytringer. Positiv beskrivelse av mål: I can do.. Eleven aktiviseres gjennom innsikt i mål og ansvar for resultatet -elevautonomi Livslang læring Hva ligger til grunn? Trekke fraqm noen trekk ved elp Nyheter og muntlige fremstillinger Man forstår prosent av det som blir sagt Man blir utsatt for alle typer språk, noe automatiseres

3 En hjelp i arbeidet med:
språklæring (LK06) Ikt-basert undervisning Tilpasset undervisning/IOP Motivasjon (virkelighetsnært) Arbeidsplaner Evaluering Vurdering

4 SPRÅKPERMEN PASS BIOGRAFI MAPPE
Lastes ned (norsk) fra Innført i 2008 – ingen midler til regionale kurs så langt

5 Språkpasset Viser en oversikt over språklig nivå i forskjellige språk
Inkluderer formell og uformell kompetanse Inkluderer kulturell erfaring – hvor, når Basert på egenevaluering, lærervurdering, avlagte eksamener European language passport (electronic) Norge - Fremmedspråksenteret. Tyskland – North Rhein

6 Språkpasset self assessment grid
Mine språk: Formativ vurdering av seg selv i forhold til de fem ferdighetene (LK06) Utenlandsopphold: Motivasjon, opplevelse (eller mangel på sådan) Språkpasset Hva betyr det å kunne et Språk? FINNES I SPRÅKPASSET Hvormange språk og hvor godt??? Den første refleksjonen rundt flerspråklighet Ta et mål og vis hvordan det kan diskuteres. Åpner for en diskusjon rundt begrepet språkbeherskelse og hva det innebærer. Hvilke språk kan de? I språkpasset vil de bruke dette.

7 Språkbiografien Hvordan du jobber for å nå målene
Inviterer til refleksjon rundt læringsarbeidet Viser progresjon i læringsarbeidet Synliggjør kulturelle erfaringer, lingvistisk fremgang Viser læring også utenfor klasserommet - livslang læring

8 Språkbiografien del 1 språklæring LK06
Mine språk - hvor, hvor lenge, hvordan, hvorfor Språk - hva vil jeg lære, kunne Språk - hvordan jeg vil arbeide Kilder - hvor henter jeg stoff fra og hva jeg har lest, sett og lyttet til (oversikt) Observasjoner og minneverdige øyeblikk Språkbiografien del 1 Hva gjør jeg med språkene? Utgangspunkt for refkelsjon rundt begrepet språklæring og interkulturell kompetanse Noen har aldri reist eller har erfaringer her.

9 Språkbiografien del 2 språklæring LK06
Hvordan lærer jeg å lese, skrive, snakke og tale? Lyttestrategier Lesestrategier Skrivestrategier Strategier for interaksjon Strategier for muntlig produksjon språkbiografien del 2 Dette brukes med ca 3 måneders mellomrom for å konstatere fremgang. Lærer kan sørge for at elevene har nådd noen mål. Nivå 1 tilsvarer A2+ Nivå II tilsvarer B1+

10 Språkbiografien del 2 kompetansemål LK06
Vurderingskriterier Grad av måloppnåelse E-portfolio download United Kingdom – junior model Norge - eng,ty,sp,fra Hva Skal Jeg Kunne?

11 Arbeidsplan I can dos I can do som utgangspunkt for en arbeidsplan og en prøve: Interaksjon A2: Jeg kan diskutere og gjøre enkle avtaler om hva vi skal gjøre, hvor vi skal, når vi skal møtes osv. Lesing A2: Jeg kan forstå enkle fortellinger hvis de handler om emner jeg kjenner godt. Elevene blir bedt om å arbeide mot målet og dermed bevise at de kan gjøre dette.elevene kjenner vurderingskriteriene og får metodefrihet.

12 Arbeidsplan kompetansemål LK06
Nivå I Forstå og bruke tall i praktiske situasjoner Samtale om geografiske forhold i språkområdet Nivå II Delta i spontane samtaler om ulike tema og aktuelle emner Skrive sammenhengende tekster i ulike sjangere Arbeidsplan gjennomføring vurdering

13 Eksempel - arbeidsplan forstå og bruke tall i praktiske situasjoner
Jeg kan uttale tallene til 100, 1000 etc Jeg kan skrive tallene til 20, 50,100 Jeg kan begrepene for addisjon, subtraksjon, ganging, prosent, desimaler, tabeller etc. Jeg kan be om / gi telefonnummer Jeg kan spørre /fortelle om fødselsdato Jeg kan spørre / fortelle hva klokka er Jeg kan spørre hvor mye noe koster og forstå svaret i euro Jeg kan spille bingo og andre tall spill Jeg kan forklare tabeller og statistikker Jeg kan bestille billetter fly, tog etc. Hva betyr penger som statussymbol og maktfaktor ? Hvilken betydning har alder? Hvilken status har matematikk og algebra? Hva innebærer det å forstå og bruke tall?

14 SPRÅKMAPPEN Den digitale mappen (LMS)
Et utvalg dokumenter; tekst,lyd, bilde - sammensatte tekster Viser kompetanse A1-C2 Viser språklig utvikling Fungerer som dokumentasjon i forhold til pass og biografi Elevens eiendom Legger opp til formativ vurdering

15 Skriftlig elevarbeid Je m’appelle Karen Johanne et j’habite à Trondeim, dans le centre de la Norvège. J’ai 16 ans, et je vais au collège. Mon collège, il s’appelle Lycée Brundalen, et c’est un lycée d’ensignement général. J’ai 32 heures par semaine. On apprend le francais, l’anglais, l’economie,le norvegien, les mathematiques et la cuisine. Tous les elévès au lycée sont différents. On est tous différent, on porte de différents vêtements à la mode comme par exemple les vêtements punk, posh etc... On est huit élèves en classe, ce qui fait un tout petit group. Comme ça, on arrive à se faire connaître mieux. Contrairement aux élèves français, nous avons une journée scolaire plus courte. Cela nous donne plus de temps pour aller au café, au cinéma etc. Le week-end, on va souvent en boîte.

16 Skriftlig elevarbeid Bonjour! Je m`appelle Grainne.
J`habite une maison dans la banlieue. J`aime l'equitation. J'ai un cheval. Elle s`appelle Midnight. Je fais des courses d’obstacles. Nous passons tous les obstacles sans problemes. Ma copine Zoe m`accompagne quelquefois. Nous faisons des promenades àcheval a la plage. J’ adore Midnight.

17 Multimedialt - elevarbeid
Powerpoint Lydfiler mp3 mp3 Blogg Video-clip samskriving

18 BONUS Arbeidsplaner Ferdighetsmål (tema) Ferdighetsmål (grammatikk)
Ferdighetsmål (sjangere) Vurdering Skriftlige vurderingskriterier Muntlige vurderingskriterier

19 Arbeidsplaner I candos......
Klare mål Klare vurderingskriterier Metodisk frihet Individuell tilpasning Praktisk retting Beskriv timeplanlgging før og nå med IKT som sprenger grenser.

20 Målrelatert plan – elev:
”Jeg kan fortelle om familien min”: Jeg kan fortelle at jeg har søsken. Jeg kan beskrive mine søsken. Jeg kan fortelle hva de gjør. Jeg kan fargene. Jeg kan si ordet ”sykkel”. Jeg kan si hva vi spiser og drikker.

21 Målrelatert plan - lærer
”Jeg kan fortelle om meg selv”: Jeg kan fortelle hva jeg heter. Jeg kan fortelle hvor gammel jeg er. Jeg kan fortelle hvor jeg bor. Jeg kan fortelle hva jeg har på meg. Jeg kan fortelle hva jeg liker. Jeg kan fortelle når jeg gjør forskjellige ting. Jeg kan bruke artikler og adjektiv. Jeg kan bruke en del regelmessige verb i presens. Jeg kan fortelle om en person jeg har valgt.

22 Eksempel Arbeidsplan Fransk nivå 1 A B C
Lærerveiledning Fremmedspråksenteret

23 Rammeverket Skriftlig vurdering L06
Nasjonale prøver A1-C1: ex Digital vurdering brev argumenterende tekst fortelling eller beskrivelse Tekstoppbygning Grammatikk Ord og uttrykk Rettskriving og tegnsetting Fin website kanbrukes i formativ tilbakemelding viser positiv t hva eleven kan og hva neste mål er. Kan også brukes ved elevsamtaler og ved vurdering av prøver.

24 Rammeverket Muntlig vurdering
Vurderingskriterier

25 Grammatikk formativ vurdering
Sentralt vokabular/stavefeil Idiomatiske uttrykk Sjekkliste for grammatikk Skjema for tilbakemelding Litteratur Hva kan Jeg?

26 Innhold, Form og Funksjon
Det finnes muntlige sjangrer, skriftlige sjangrer, Internett-sjangrer, auditive og visuelle osv. En sjanger er en forholdsvis sosialt etablert og stabil måte å kommunisere på som er en hjelp til å utøve bestemte aktiviteter. Sjangrer oppstår som resultat av sosial samhandling og preger de sosiale aktivitetene ved å skape og avgrense rammene for utfoldelse. Wikipedia Hva skal vi lære elevene til eksamen? En tekst innen en sjanger har alltid et innhold (et tema, emne, noe teksten handler om), en form (en ordning av innholdet, organiseringsprinsipper, strukturer) og en funksjon (nytte, hensikt, brukbarhet).

27 De nye læreplanene gir rom for å tilpasse innholdet til elevene vi underviser og det som opptar oss i hverdagen, nasjonalt og internasjonalt. Takk for oppmerksomheten Inger Langseth, NTNU

28 Body language


Laste ned ppt "Pedagogisk bruk av Språkpermen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google