Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LK06 – fra ord til handling Prosjekt Åfjord vgs/Rissa vgs 2008-2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LK06 – fra ord til handling Prosjekt Åfjord vgs/Rissa vgs 2008-2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 LK06 – fra ord til handling Prosjekt Åfjord vgs/Rissa vgs 2008-2010

2 Prosjekttittel i STFK: Bedre gjennomføring av videregående opplæring •Pedagogisk hovedmål: –Relevante og interessante læringsformer og en gjennomføringsprosent på nær 100 % –Flere oppnår en formell sluttkompetanse –Bedre motivasjon og læringsutbytte hos elevene og bedre arbeidsmiljø for elever og ansatte

3 Delmål Åfjord/Rissa: •Bedre motivasjon og gjennomføring i fellesfag på yrkesfag gjennom tydeliggjøring av sammenhengen mellom kompetansemålene i yrkesfagene og i fellesfagene og i forhold til framtidig yrkesutøvelse

4 Målet nås gjennom: •Mer yrkesrelatert og aktuell tolkning av læreplanen •Forsøk med alternativ vurderingspraksis og eksamensform •Samarbeidet mellom lærere i yrkesfag og fellesfag blir bedre integrert i hverdagen

5 KompetansemiljøAnsvar og oppgaver NTNU v/Program for lærerutdanning (PLU) Rita Riksaasen, 1.amanuensis Inger D Langseth, universitetslektor Overordnet koordinering, veiledning, oppfølging og evaluering. Veiledning innen skole- og organisasjonsutvikling, fagmetodikk og statistikk. Dokumentasjon og publisering av resultater. PPT vgo Fosen Martin Meland, ped.psyk.rådgiver Veiledning av lærergrupper innen motivasjon og pedagogisk tilrettelegging – observasjon. Utarbeidelse av kartleggingsverktøy og gjennomføring av motivasjonsstudie i delprosjekt.

6 Prosjektaktiviteter så langt: •Kursdag – Tema: motivasjon – alle lærere •Intervju – lærere •Motivasjonsstudie – elever (spørreundersøkelse) •Kurs i mappevurdering •Klasseromsobserv. - kollegaveiledning –engelsk – engelsk –engelsk – programfag –kompetansemiljøene •Studietur til Norwich •Nye metodiske grep –skriverammer –digitale mapper –korte sekvenser - variasjon •Læreplantolkning –yrkesrelatering og aktualisering •Prosjektsamlinger med veiledning

7 Hva ha vi oppnådd så langt? •Bruk av digitale mapper •Mer samarbeid mellom eng.lærerne på egen skole og med de andre eng.lærerne i prosjektet •Noe samarbeid med yrkesfaglærerne •Sparer tid gjennom felles planlegging og dele opplegg •Reflekterer mer over egen praksis, alene eller sammen med de andre •Deler ideer mer. Lærer av hverandre •Erfaringsdeling og spredning – Fosen vgs

8 Hva må vi jobbe mer med? •Mer samarbeid og mer refleksjon, særlig mellom yrkesfaglærere og eng.lærere •Få rydda oss tid til enda mer samarbeid •Involvere elevene mer i planlegging og vurdering •Mer bruk av fellesrom i for eksempel Fronter •Felles fagforum på Fosen?

9 Kritiske suksessfaktorer •Elevengasjementet •DPL – mangel på tid •Lærernes snevre tolkning av LP •Lærernes eksamensfokus •Styrende eksamensform •Avslag på søknaden om avvikende eksamensform


Laste ned ppt "LK06 – fra ord til handling Prosjekt Åfjord vgs/Rissa vgs 2008-2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google