Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKRIVERAMMER SOM METODE I FREMMEDSPRÅK- UNDERVISNINGEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKRIVERAMMER SOM METODE I FREMMEDSPRÅK- UNDERVISNINGEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 SKRIVERAMMER SOM METODE I FREMMEDSPRÅK- UNDERVISNINGEN

2 BAKGRUNN FOR ARBEIDET •Samarbeid mellom Åfjord vgs og Rissa vgs –Samlinger –Påfyll –Utveksling av ideer og opplegg •Læreplantolkning •Eksamensform i engelsk •Yrkesretting/aktualisering av kompetansemål •Prosjektmidler utdanningsdirektoratet – OTH –Lærerressurs 1t/u –Rektorene delprosjektledere –NTNU/PPU –PPT

3 FOKUSOMRÅDER •Skriveopplæring –Få elevene til å skrive lengre tekster –Mer struktur i forhold til tekstoppbygging –Økt ordforråd/begrepsapparat  –Skriverammer –Muntlige rammer

4 FORARBEID TIL BRUK AV RAMMER I KLASSEROMMET •Kartleggeren i skolestartenKartleggeren –Grunnlag for fagsamtale med eleven –Re-test i slutten av april •Vokabulartrening –Tankekart –Utfyllingsoppgaver –Begrepstrening –Tekstbindere –Ordforråd •Tekstoppbygging –Struktur •Innledning •Avsnitt/hoveddel •Avslutning/konklusjon

5 EKSEMPLER PÅ SKRIVERAMMER •” Blood Diamond” –Enkel skrive/snakkerammeEnkel skrive/snakkeramme –Litt mer krevende rammeLitt mer krevende ramme •”Writing Instructions” –Enkel skrive/snakkerammeEnkel skrive/snakkeramme •English as a world language –Skriveramme 1Skriveramme –Skriveramme 2Skriveramme –Skriveramme 3Skriveramme 3

6 FLERE EKSEMPLER •In-depth study –SkriverammeSkriveramme • Diverse • Ett eksempel til… Ett eksempel til… • Søknad Søknad • Forming an opinion Forming an opinion

7 AKTIVITETER - UTPRØVING •Running dictation •Ord på tavla •Konvolutt med kombinasjoner •Wordgrid •Nye ord •Dere trenger fargede ark, saks og lærertyggis + masse tålmodighet 

8 EKSEMPLER PÅ ELEVARBEIDER •English as a world language •Eksempel 1Eksempel 1 •Blood Diamond •Eksempel 1Eksempel 1 •Eksempel 2Eksempel 2

9 VURDERINGSKRITERIER •Hvordan skal vi klare å gi elevene god nok informasjon om hva som blir vurdert? –Karakterdefinisjoner English as a World Language Why do we learn English? Spesifikke kriterier for karakterer til essay: Karakteren 2: Eleven har besvart alle fem delene av essayet på et minimumsnivå. Språket viser en god del avhengighet av kilder og lite selvstendighet, men eleven har et skriftlig dokument som kan gjenkjennes som essay. Eleven kommuniserer, men på et lavt nivå. Karakteren 3 og 4: Eleven har laget et essay i forhold til grunnkriteriene (5 deler). Noen av delene er mer utfyllende besvart, med god relevans til emnet. Kilder brukes på en god måte. Språk og grammatikk skaper ikke altfor mange kommunikasjonsforstyrrende elementer. Eleven viser refleksjon over emnet, og viser en viss selvstendighet i besvarelsen. Karakteren 5 og 6: Eleven har laget et meget godt essay i god relevans til grunnkriteriene. De fleste delene av essayet er utfyllende besvart, og eleven viser modenhet og mye kunnskap om emnet. Kilder anvendes på en meget god måte. Språk og grammatikk er på et nivå godt over middels og eleven gjør få store feil. Eleven viser meget høy grad av refleksjon, og setter ting i en sammenheng på en overbevisende og moden måte.

10 VURDERINGSKRITERIER •Karakterdefinisjoner for prosjektarbeid VG1 –Content and structure •Textbinders •Paragraphs –Design –Vocabulary –Overall presentation

11 EVALUERING/OPPSUMMERING Eksempel på evalueringsskjemaevalueringsskjema

12 DIGITALE MAPPER •Jobber med innholdet i mappene gjennom hele skoleåret •Alle elevene leverer inn sine besvarelser digitalt –Fronter •Tilbakemeldinger underveis i skoleåret –Skolearena –Innlevering av forbedret produkt •Det lages en sluttmappe der elevene velger ut sine beste produkter •Skrivedag i mai •Innholdet i mappen gir grunnlag for sluttvurderingen i faget •Vi opplever at elevene i større grad enn før leverer sine arbeider 

13 EKSEMPEL PÅ HVA MAPPA KAN INNEHOLDE •2 min lydfil ( http://fronter.com/stfk/main.phtml) http://fronter.com/stfk/main.phtml •Søknad/CV •artikkel •filmanmeldelse •heldagsprøve (VG2) •Progresjon i essayskriving (fisken) •Også krav om at en av innleveringene skal være en digital presentasjon –Powerpoint –Glogster http://wendewx.glogster.com/the-electro-dynamic-speaker1/http://wendewx.glogster.com/the-electro-dynamic-speaker1/ http://rbreivol.edu.glogster.com/resources-on-the-movie-shakespeare-in-love/

14 NYTTIGE LENKER •Othprosjektet.wikispaces.com •Elgweb.net •Armoredpenguin.com

15 TAKK FOR OSS!  Inger og Åshild


Laste ned ppt "SKRIVERAMMER SOM METODE I FREMMEDSPRÅK- UNDERVISNINGEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google