Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKRIVERAMMER SOM METODE I FREMMEDSPRÅK- UNDERVISNINGEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKRIVERAMMER SOM METODE I FREMMEDSPRÅK- UNDERVISNINGEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 SKRIVERAMMER SOM METODE I FREMMEDSPRÅK- UNDERVISNINGEN

2 BAKGRUNN FOR ARBEIDET Samarbeid mellom Åfjord vgs og Rissa vgs
Samlinger Påfyll Utveksling av ideer og opplegg Læreplantolkning Eksamensform i engelsk Yrkesretting/aktualisering av kompetansemål Prosjektmidler utdanningsdirektoratet – OTH Lærerressurs 1t/u Rektorene delprosjektledere NTNU/PPU PPT

3 FOKUSOMRÅDER Skriveopplæring Få elevene til å skrive lengre tekster
Mer struktur i forhold til tekstoppbygging Økt ordforråd/begrepsapparat Skriverammer Muntlige rammer

4 FORARBEID TIL BRUK AV RAMMER I KLASSEROMMET
Kartleggeren i skolestarten Grunnlag for fagsamtale med eleven Re-test i slutten av april Vokabulartrening Tankekart Utfyllingsoppgaver Begrepstrening Tekstbindere Ordforråd Tekstoppbygging Struktur Innledning Avsnitt/hoveddel Avslutning/konklusjon

5 EKSEMPLER PÅ SKRIVERAMMER
”Blood Diamond” Enkel skrive/snakkeramme Litt mer krevende ramme ”Writing Instructions” English as a world language Skriveramme 1 Skriveramme 2 Skriveramme 3

6 FLERE EKSEMPLER In-depth study Diverse Skriveramme Ett eksempel til…
Søknad Forming an opinion

7 AKTIVITETER - UTPRØVING
Running dictation Ord på tavla Konvolutt med kombinasjoner Wordgrid Nye ord Dere trenger fargede ark, saks og lærertyggis + masse tålmodighet 

8 EKSEMPLER PÅ ELEVARBEIDER
English as a world language Eksempel 1 Blood Diamond Eksempel 2

9 VURDERINGSKRITERIER Hvordan skal vi klare å gi elevene god nok informasjon om hva som blir vurdert? Karakterdefinisjoner English as a World Language Why do we learn English? Spesifikke kriterier for karakterer til essay: Karakteren 2: Eleven har besvart alle fem delene av essayet på et minimumsnivå. Språket viser en god del avhengighet av kilder og lite selvstendighet, men eleven har et skriftlig dokument som kan gjenkjennes som essay. Eleven kommuniserer, men på et lavt nivå. Karakteren 3 og 4: Eleven har laget et essay i forhold til grunnkriteriene (5 deler). Noen av delene er mer utfyllende besvart, med god relevans til emnet. Kilder brukes på en god måte. Språk og grammatikk skaper ikke altfor mange kommunikasjonsforstyrrende elementer. Eleven viser refleksjon over emnet, og viser en viss selvstendighet i besvarelsen. Karakteren 5 og 6: Eleven har laget et meget godt essay i god relevans til grunnkriteriene. De fleste delene av essayet er utfyllende besvart, og eleven viser modenhet og mye kunnskap om emnet. Kilder anvendes på en meget god måte. Språk og grammatikk er på et nivå godt over middels og eleven gjør få store feil. Eleven viser meget høy grad av refleksjon, og setter ting i en sammenheng på en overbevisende og moden måte.

10 VURDERINGSKRITERIER Karakterdefinisjoner for prosjektarbeid VG1
Content and structure Textbinders Paragraphs Design Vocabulary Overall presentation

11 EVALUERING/OPPSUMMERING
Eksempel på evalueringsskjema

12 DIGITALE MAPPER Jobber med innholdet i mappene gjennom hele skoleåret
Alle elevene leverer inn sine besvarelser digitalt Fronter Tilbakemeldinger underveis i skoleåret Skolearena Innlevering av forbedret produkt Det lages en sluttmappe der elevene velger ut sine beste produkter Skrivedag i mai Innholdet i mappen gir grunnlag for sluttvurderingen i faget Vi opplever at elevene i større grad enn før leverer sine arbeider 

13 EKSEMPEL PÅ HVA MAPPA KAN INNEHOLDE
2 min lydfil ( Søknad/CV artikkel filmanmeldelse heldagsprøve (VG2) Progresjon i essayskriving (fisken) Også krav om at en av innleveringene skal være en digital presentasjon Powerpoint Glogster

14 NYTTIGE LENKER Othprosjektet.wikispaces.com Elgweb.net
Armoredpenguin.com

15 TAKK FOR OSS!  Inger og Åshild


Laste ned ppt "SKRIVERAMMER SOM METODE I FREMMEDSPRÅK- UNDERVISNINGEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google