Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte for 2A, 7.mars 2013. Kl.18.00-18.45. Velkommen!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte for 2A, 7.mars 2013. Kl.18.00-18.45. Velkommen!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte for 2A, 7.mars 2013. Kl.18.00-18.45. Velkommen!

2 Saksliste: Klassekontaktene har ordet: 1. Informasjon 2. Valg av:  to klassekontakter  to vararepresentanter  en FAU representant fra trinnet. 3. Evt. Kontaktlærer: 1. Litt om lese- og skriveferdigheter 2. Litt om tallforståelse og regneferdighet 3. Klassemiljø 4. Evt.

3 Lese- og skriveferdighet 2.klasse Muntlige tekster, skriftlige tekster, sammensatte tekster, språk og kultur  Leke med rim, rytme, språklyder og ord  Uttrykke egne følelser og meninger  Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer  Lytte og gi respons til andre  Samtale om personer og handlinger i eventyr og fortellinger  Leseflyt, leseforståelse, lesetempo  Bokstaver, ord, setninger, fortellinger…  Finne bøker på biblioteket som passer til egen lesing  Tegne og skrive

4 Tallforståelse og regneferdighet Tall, geometri, måling, statistikk  Telle til 100  Enere og tiere  Tiervenner  Nabotall  Tallinja / posisjonssystemet  Bruke ulike regnestrategier for addisjon og subtraksjon av tosifrede tall  Doble og halvere  Tallmønster  To- og tredimensjonale figurer – hjørner, kanter og flater – sette navn på figurene  Speilsymmetri  Geometriske mønstre  Dager, måneder, enkle klokkeslett  Norske penger og bruke de i kjøp og salg  Sammenlikne areal ved hjelp av måleenheter  Samle, sortere, notere og illustrere enkle data med tellestreker, tabeller og søylediagram

5 Klassemiljø

6 Eventuelt  Link til foreldrepulsen:  http://sande.solaskolen.no/index.php?pageID=250&page =Foreldrepulsen http://sande.solaskolen.no/index.php?pageID=250&page =Foreldrepulsen


Laste ned ppt "Foreldremøte for 2A, 7.mars 2013. Kl.18.00-18.45. Velkommen!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google