Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva kan Nordland idrettskrets gjøre for idrettslaget? v/ ……………, klubbveileder Styremøte …(klubb)..,..dato.. 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva kan Nordland idrettskrets gjøre for idrettslaget? v/ ……………, klubbveileder Styremøte …(klubb)..,..dato.. 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva kan Nordland idrettskrets gjøre for idrettslaget? v/ ……………, klubbveileder Styremøte …(klubb)..,..dato.. 2012

2 Nordland idrettskrets er til for alle idrettslagene i Nordland Vår visjon: ”Idrettsglede for alle” Våre verdier: Glede – Fellesskap – Helse – Ærlighet Vi arbeider direkte med å følge opp konkrete målsetninger i idrettslagene. Herunder: 1)Aktiviteten 2)Idrettsorganisasjonen 3)Finansiering 4)Idrettsanlegg 5)Idrett og folkehelse 6)Idrett og samfunn Om Nordland idrettkrets (NIK)

3 NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge Idrettskrets Fellesorgan for alle idretter i en region Idrettsråd Idrettspolitisk organ for idrettslagene i en kommune Idrettslaget Gren(er) Grenen som gruppa utøver. f.eks langrenn Særforbund Fellesorgan for en spesifikk idrett nasjonalt Særkrets Fylkes/regionsledd for den spesifikke idretten/grenen Hvordan er norsk idrett organisert? Lag Laget som spiller i en serie f.eks Gutter 16 Fleridrettslag organiserer gjerne akt. i flere idretter (IL, IK) Særidrettslag organiserer akt. i en idrett, eks: en fotballklubb Gruppe(r) Organiserer én aktivitet i fleridrettslaget

4 Nordland Idrettskrets kan hjelpe dere med bl.a.: • Klubbutvikling og kurs • Kurs for trenere og ledere i barne- og ungdomsidretten • Tilskuddsordninger • Idrettsregistreringen og momskompensasjon

5 Hvordan står det til i klubben?

6 Klubbutvikling TrenerLederAktivitetAnleggArrangement Visjoner og strategier Nok gode trenere Leder- rekruttering AktivitetstilbudAnleggsbehov vs aktivitet Gode på arrangement Kurs og kompetanse StyrekursBarne – og ungdomsidrett Nye anleggArrangements- kompetanse Handlings- planer Utvikling og rammer Ungdoms- representanter Allsidighet og utvikling Opprustning av anlegg Interne arrangement Økonomi og budsjetter Trenerforum og møteplasser MøteledelseTopp og/eller bredde Finansiering og drift Eksterne arrangement Hvordan står det til med…

7 UtviklingsprosesserVerktøykassaKurs Klubbesøk Startmøte Oppfølgingsmøte Prosesser/kurs som vil kunne løfte klubben fra nåsituasjon til ønsket situasjon

8 Startmøte: • Status: Hvor står klubben i dag, og hvor vil dere? • Definere klubbens innsatsområder • Lage tiltaksplaner i lys av klubbens egne planer • MERK! Få med flere enn de som sitter i styret. Det handler om forankring! Oppfølgingsmøte: • Avtales i slutten av startmøtet • Evaluering av gjennomførte tiltak og lager nye fremtidsplaner Tid: 3-4 timer Hvor: Egne lokaler med veileder fra NIK Pris: Gratis! Målet er: ― å styrke klubben ― å forbedre klubbdriften (hvem skal gjøre hva i tiden framover) ― å bedre aktivitetstilbud et til klubbens medlemmer

9 •Frittstående prosesser og kurs = kompetanse på spesifikke områder •Kurs/proseser som kjøres i klubb, eller som enkeltkurs ulike steder i Nordland •Klubbens virksomhetsplan (verdier, visjon, og virksomhetsidé – Hva vil vi med klubben vår?) •Lover, regler og retningslinjer i idretten •Idrettens rammebetingelser •Økonomistyring/regnskap •Anleggsutvikling •Styrearbeid i praksis •Kommunikasjon og coaching •Argumentasjonsteknikk •Møteledelse •Teambuilding •Konflikthåndtering Tid: Varierer Hvor:Egne lokaler, evt kurs i regionen Pris: Gratis!

10 Klubbens virksomhetsplan Hvilke verdier står idrettslaget vårt for, og hvilke mål jobber vi mot? Hva og hvem er idrettslaget til for? Hvorfor driver vi med det vi gjør i idrettslaget? • Klubben kommer fram til et sett med felles Verdier • Får forankret en Visjon • Går sammen om en Virksomhetsidé Effekter av arbeidet med en virksomhetsplan: • Bedre forhold til media • Flere sponsorer • Flere medlemmer i klubben • Bedre omdømme i nærmiljøet Tid: ca 12 timer Hvor:Egne lokaler med veileder fra NIK Pris: Gratis!

11 • Hva vil det si å være tillitsvalg i klubb? • Hvilke lover og regler må vi følge? • Hva slags verktøy kan vi benytte oss av for å få en god struktur i klubben vår? Dette kurset gir svar på de grunnleggende og viktigste tingene du som tillitsvalgt trenger å vite for å gjøre en best mulig jobb i idrettslaget! KURSINNHOLD: Klubbens styrearbeid i praksis (4-6 t) 1) Ansvarsoppgavene - Lover og regler - Effektivt styrearbeid - Rolle og ansvarsoppgaver 2) Ressursoppgavene - Ledelse - Arbeidsgiveransvar - Idrettslaget – en samfunnsaktør 3) Strategioppgavene - Fremtid/analyser - Hvor er vi / Hvor vil vi? - Virksomhetsplan MERK! Minimum - 4 timer For idrettslag som ikke har ansatt eller har omsetning under 5 millioner. Maksimum – 6 timer (blå skrift) For idrettslag som har ansatt eller som har en omsetning over 5 millioner (Revisor) http://idrett.forbundetonline.no/krets/nordland/utdanning/Lederkurs/Sider/styrearbeidip raksis.aspx

12 Fellesidrettslige kurs Idrettskretsen tilbyr også kurs innen: Basistrening (4 t) Idrettskader (4 t) Vi oppfordrer idrettsrådet å ta initiativ til gjennomføring av ulike kurs på vegne av idrettslagene i kommunen – gjerne i samarbeid med Nordland Idrettskrets.

13 Idrettskoler Støtte til idrettskoler for barn til 12 år Støtte til idrettsskoler for ungdom 13 til 19 år (ny) Oppstartstøtte -Kr. 16.000,- for idrettsskoler med flere enn 50 barn -Kr. 11.000,- for idrettsskoler med færre enn 50 barn Utviklingsstøtte -Utviklingstøtte kr 8.500,- -Utvidelse i aktivitetstilbud/omfang -Utvidelse i alderstrinn -Samarbeid med skole/SFO, barnehager -Inkl. av barn med funksjonshemminger -Kompetansehevende tiltak for trenere/ledere -Tilrettelegging av utebaserte idrettskoler -Oppstart av idrettskoler som har ligget nede Midler søkes fortløpende gjennom hele året til idrettskretsen! Kurs Aktivitetslederkurs barneidrett (16 t) -NIK stiller med instruktør dersom dere har lokale til disposisjon Temakveld barneidrett (ca 4 t) -NIK stiller med instruktør. Praksis og teori om barneidrett etter deres ønske Barneidrett

14  Kurset forbereder deltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett  Eget kurs for trenere kjøres parallelt  Passer for alle engasjerte ungdommer mellom 15 og 19 år som ønsker å bidra i idretten  Kunnskapen og verktøyene deltakerne lærer vil gjøre det enklere å forstå, og få medansvar i egen klubb  Stort fokus på selvtillit, selvfølelse, motivasjon og teambuilding!  Mer info kommer på www.idrett.no/nordlandwww.idrett.no/nordland I løpet av 3 år har vi som mål å starte opp 50 idrettsskoler for ungdom i idrettslagene i Nordland. For å nå dette målet skal vi ha 5 kurshelger kun for ungdom i løpet av 2013-2015!! -Mosjøen 15.-17. november 2013 -Bodø14.-16. februar 2014 -Lofoten/Vesterålenhøsten 2014 -Ofotenvåren 2015 -Saltenvåren eller høsten 2015 l Nordland idrettskrets’ Ungdomsprosjekt

15 3. juli 2014 15© Norges Idrettsforbund For klubbutviklingstiltak kontakt: Anette S. Nybø, utdanningskonsulent Tlf. + 47 90081718, anette.nybo@idrettsforbundet.no anette.nybo@idrettsforbundet.no For barneidrett og andre kurs kontakt: Tore Strand, idrettsfaglig konsulent Tlf. + 47 41900997, tore.strand@idrettsforbundet.no tore.strand@idrettsforbundet.no

16 Tilskuddsordninger •TrimILag •Lokale aktivitetsmidler •Spillemidler til utstyr •Andre tilskuddsordninger

17 3. juli 2014 17© Norges Idrettsforbund • Prosjekt med mål om å etablere nye lavterskel trimtilbud i IL Samarbeid med kommuner (folkehelsekoordinator) og idrettsråd • Vi tilbyr bl.a. instruktørkurs, profileringsmateriell og tips/veiledning til aktiviteter • IL har muligheter for å søke oppstartmidler – Søknadsfrist 30.september 2013 Sjekk ut facebooksiden til «Trim I Lag» Ta kontakt med: Prosjektleder Mona Myrland mona.myrland@idrettsforbundet.no mobil 419 00 250 ”Trim I Lag” - veien til et aktivt og sosialt liv

18 • LAM - Lokale aktivitetsmidler: -fra Kulturdepartementet (KUD) til NIF/NIK, via idrettsrådene -År 2013 kr 164.649.807,- til fordeling fra KUD -Fra KUD til Nordlandsidretten kr 7.971.502,- -Dere kan se hva deres klubb har fått tildelt på vår hjemmesidehjemmeside • Spillemidler til utstyr: -Idrettsskolene søker til idrettskretsen -Undergrupper og særidrettslag søker til sitt særforbund -Utstyret må være kjøpt etter 1. januar 2013 -Inntil 33 % av veiledende uts.pris i kompensasjon -Link til søknadLink til søknad -Søknadsrunde på høsten hvert år • ExtraStiftelsen - Helse og Rehabilitering - ExstraStiftelsen fordelte 220 millioner kroner til 527 prosjekter i 2012. Siden starten har over 6000 prosjekter fått støtte, på totalt 3,2 milliarder kroner. www.extrastiftelsen.no • Andre tilskuddsordninger for idrettslag – eget hefte - Gå til vår hjemmeside under ”Tilskuddsordninger for idrettslag”

19 3. juli 2014 19© Norges Idrettsforbund * Vil din klubb komme i gang med aktivitet for funksjonshemmede, eller utvide tilbudet? *Vil du komme i gang med en aktivitet, eller prøve noe nytt? Norsk idrett har plass til alle, og derfor håper vi at alle som ønsker det, finner en idrett og et tilbud som er tilpasset den enkeltes forutsetninger og ambisjoner! Til klubber og lag: Har din klubb aktivitet for funksjonshemmede og ønsker støtte på ulike områder, eller om din klubb ønsker å komme i gang med aktivitet, tar du kontakt med det særforbundet som passer til deres aktivitet. Fagkonsulentene i Norges idrettsforbund støtter særforbundene med aktiviteten, og kan også hjelpe deres klubb/lag lokalt der dere holder til Kontakt til særforbundene og NIFs fagkonsulenter: www.idrett.nowww.idrett.no temasider/funksjonshemmede/kontakter • Her finner du informasjon om hvor man kan søke midler til aktivitet og utstyr, informasjon om aktivitetshjelpemidler, klassifisering, hva som skjer av aktivitet/kurs/seminarer og masse mer! Følg idrett for funksjonshemmede på facebook: Idrett for funksjonshemmede - funkisidrett Idrett for funksjonshemmede, KOM IGJEN!

20 3. juli 2014 20© Norges Idrettsforbund * Kun ett tall som skal rapporteres * • NIF tildelt kr 235.960.020,- mill. til fordeling for 2012 (for regnskapsåret 2011) • Gjelder moms på alle varer og tjenester for alle IL og IR • NIF oppfordrer ALLE idrettslag å rapportere • IL melder inn sine brutto driftskostnader via SportsAdmin • Ved omsetning under 5 mill skal totale driftskostnader i revisorgodkjent regnskap for 2012 meldes inn i 2013 – Frist 15. august 2013 • For mer info – se www.idrett.no velg Klubbguiden, så momskompensasjonwww.idrett.no • Klikk her for veiledning til å søke om momskompensasjonher Momskompensasjon for varer og tjenester

21 3. juli 2014 21© Norges Idrettsforbund • Gjelder spillemiddelberettigede anlegg med byggstart etter 01.01.2010 • Søknadsbasert – avsatt 63,89 mill. i 2013 • Samme dokumentasjonskrav som for å søke utbetaling av spillemidler • Internettbasert søknadsskjema på samme sted som man søker spillemidler til anlegg www.idrettsanlegg.no www.idrettsanlegg.no • Åpnet 26.01.1 for nye søknader, • Søknadsfrist 1. mai 2013 Momskompensasjon for IL som bygger anlegg

22 3. juli 2014 22© Norges Idrettsforbund - Idrettsregistreringen åpen 1.1.-31.1. hvert år - MEN, dere kan endre kontaktinfo hele året www.sportsadmin.no (mangler dere brukernavn og passord må dere kontakte Idrettens Support på tlf: 03615) www.sportsadmin.no ! HUSK å oppdatere leder og kontaktinfo etter årsmøtet ! - Gir grunnlag for tildeling av Lokale aktivitetsmidler (LAM) - VIKTIG! Registrere ”Ansvarlig for politiattest” Eksempel fra Tysfjord IR Idrettsregistreringen (SportsAdmin)

23 3. juli 2014 23© Norges Idrettsforbund • Ny løsning for medlemsadministrasjon i norsk idrett (NYHET - åpner for idrettslagene 17.september 2013) • Ta kontakt med Idrettens Support for å sette opp en konto! Tlf. 03615 • Registrering av medlemmer, holde orden på familierelasjoner, samordne grupper innen laget, kreve inn kontingenter/treningsavgift etc., sende e-post/sms til medlemmer • Les mer her: https://itinfo.nif.no/Hovedsidehttps://itinfo.nif.no/Hovedside

24 Organisasjonssjef Kristin Setså - Anlegg, idrettens rammevilkår Tlf. 419 00 249 kristin.setsaa@idrettsforbundet.no Utdanningskonsulent Anette S. Nybø - Klubb- og idrettsrådsutvikling, Ungdomsidrett Tlf. 900 81 718 anette.nybo@idrettsforbundet.no Idrettsfaglig konsulent Tore Strand - Barneidrett, fellesidrettslige kurs Tlf. 419 00 997 tore.strand@idrettsforbundet.no Hvem kontakter dere i Nordland idrettskrets? Fagkonsulent NIF - idrett for funksjonshemmede Torben Simonsen Tlf. 419 00 251 torben.simonsen@idrettsforbundet.no Organisasjonskonsulent Mona Myrland - Lov og organisasjon, Trim I Lag Tlf. 419 00 250 Mona.myrland@idrettsforbundet.no Informasjonsmedarbeider Jens-Willy Barosen - LAM, idrettsregistreringen Tlf. 900 10 883 Jenswilly.barosen@idrettsforbundet.no Hjemmeside: www.idrett.no/nordland - Lik oss på Facebook:www.idrett.no/nordland HUSK Å OPPDATERE LOVEN FOR IDRETTSLAGET ETTER NY LOVNORM – Klikk ”Lov og bestemmelser” nederst på hjemmesiden


Laste ned ppt "Hva kan Nordland idrettskrets gjøre for idrettslaget? v/ ……………, klubbveileder Styremøte …(klubb)..,..dato.. 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google