Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Luftfarten og utfordringer for den nordiske modellen Jan-Erik Støstad LOs luftfartskonferanse 20. mars 2014 LO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Luftfarten og utfordringer for den nordiske modellen Jan-Erik Støstad LOs luftfartskonferanse 20. mars 2014 LO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Luftfarten og utfordringer for den nordiske modellen Jan-Erik Støstad LOs luftfartskonferanse 20. mars 2014 LO

2 Litt bakgrunn • Luftfart voksende, synlig næring • Grensekryssende/internasjonal – og nasjonal • Økt konkurranse, særlig via lavprisselskaper • Press på lønns- og arbeidsvilkår • Lavere kostnader og priser – stadig flere flyr • Piloter, kabinpersonale, bakkepersonale mv – ulike grupper i samme næring • Klimaeffekter • 1 pst av sysselsetting i Norge (ca 15 000 org.)

3 Passasjerer på internasjonale og nasjonale flygninger 2012 1.Delta117 mill 2.Southwest112 mill 3.United Airlines 92 mill 4.American Airlines 86 mill 5.China Southern Airlines 86 mill 6.Ryanair 80 mill 10. Air France 50 mill SAS 29 mill Norwegian 18 mill

4 Komplekse offentlige rammer • Konkurranse-/etablerings-/sikkerhetsregler • Arbeidslivslovgivning • Skatt/avgifter • Trafikkstyringsregler • Flyplassregler (avgifter, slot-tildeling mv) • Nasjonale og overnasjonale regler (ICAO, EU) • Lovvalgsspørsmål

5 Ulike flygninger – ulike situasjoner NORGE SPANIA (EU) THAILAND USA

6 Noen konkrete saker • Ryanair I, Rygge – HK vs Ryanair, forlik 2011 • Ryanair II, Cocca-saken, Rygge – Parat/LO vs Ryanair, lovvalgssak, vunnet på nytt i lagmannsretten • Skattekonflikt Ryanair – brev fra FIN til Ryanair 25.4.2013 (skatte etter bostedsland) • Ryanair-saker ute (irske kontrakter, skatt, fusjon) • Norwegian langruter – Nei til liberalisering AD/SD 16.1.2013 – flyregistrering i Irland – pågående sak med amerikanske myndigheter

7 Sider ved forretningsmodellen i tenkt utenlandsk lavprisselskap • Shopper og er aggressiv i fht alle lover og regler • Løsarbeidersystem; fiktive næringsdrivende • Uverdige kontrakter, bl a prøvetid 1 år, innlåsing • Fagforeningsfiendtlig • Søker konflikter for å få gratisreklame • Vellykket økonomisk, og folk flyr… • Kan også komme på defensiven (PR, økonomi)

8 Noen viktige utfordringer • Anstendige arbeidsvilkår – Lønn – Faste jobber, direkte ansettelser – HMS, varsling, likestilling – Press mot fagforeninger, tariffavtaler • Flysikkerheten • Ordnede reguleringsforhold over landegrensene, internasjonale avtaler • Knekke cowboy-kulturer • Ta vare også på forbrukerhensyn og næringshensyn/arbeidsplasser Handler mye om dette!

9 Den norske modellen – Verdier og resultater • Like muligheter, fellesskap, frihet • Plikt og rett, arbeidslinje, samarbeid • Fortsatt mye ugjort, men ekstrem suksess i over 50 år – Effektivitet – Fordeling – Tillit, åpenhet, likestilling

10 3 grunnpilarer - NordMod Kilde: NordMod 2030, Dølvik (2013) God økonomisk styring Skattebetalt offentlig velferd Organisert arbeidsliv Samarbeid Markeder

11 Den undervurderte arbeidslivs-pilaren • Godt organisert arbeidsliv • Ansvarlig fagbevegelse • Trepartssamarbeid – myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere • Samarbeid på arbeidsplassen • Velregulert, anstendig arbeidsliv, med Arbeidsmiljølov og tariffavtaler • Frontfagsmodellen, unngå working poor

12 Angriper arbeidslivspilaren God økonomisk styring Skattebetalt offentlig velferd Organisert arbeidsliv Sosial dumping og sterk lavlønnskonkurranse 20 former for sosial dumping

13 Luftfart og den norske modellen «Norsk» luftfart -Innenlands -Norge-utlandet -Utenlands Den norske modellen -Økonomisk styring -Skattebetalt velferd -Organisert arbeidsliv  Viktig del av arbeidslivspilaren: Produktivt samarbeid på arbeidsplassene

14 Velge holdning • Vi må stå opp mot cowboy-kultur og angrep på anstendig arbeidsliv – i alle næringer • Luftfart tilknyttet Norge må ta utgangspunkt i norske arbeidslivsverdier – varig lønnsomme • Obs på smitte innenlands • Realisme: grensekryssende, mer konkurranse, utfordrende med gjennomslag, fare for gratisreklame – og mange liker/trenger lavpris • BETYR: Offensiv, langsiktige satsing i fellesskap

15 LOs videre arbeid • Styrke innsatsen, se i større sammenheng • Videreutvikle egen kompetanse, erkjenne utfordrende område • Ta i bruk våre samarbeidskanaler – Med politiske partier, Regjeringen, Stortinget – SAMAK (den nordiske samarbeidskomiteen) – Nordisk, europeisk, internasjonalt ellers • Reelle resultater krever langsiktighet og ansvarlighet – og pågåenhet


Laste ned ppt "Luftfarten og utfordringer for den nordiske modellen Jan-Erik Støstad LOs luftfartskonferanse 20. mars 2014 LO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google