Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mer enn personvern: Internett og hemmelige tjenester Vegard V. Hansen, 6 desember 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mer enn personvern: Internett og hemmelige tjenester Vegard V. Hansen, 6 desember 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mer enn personvern: Internett og hemmelige tjenester Vegard V. Hansen, 6 desember 2013

2 Internett og hemmelige tjenester • Utviklingen innen etterretning og sikkerhet • Etterretning, internett og cyberdomenet • Cyberdomenet i utenrikspolitikken • Sikkerhet versus frihet i cyberspace • Den norske E & S modellen

3 Utviklingen av etterretning og sikkerhet • Etter 11 september 2001; et stadig mer komplekst og sammensatt trusselbilde for vestlige tjenester • Nytt fokus på innenlandssikkerhet • Store endringer i operativ etterretning og internasjonalt samarbeid • Fortsatt et etterretningsmarked med arbeidsdeling og deling av informasjon

4 Etterretning, internett og cyberdomenet • Trusler i cyberdomenet • Informasjon om trusler via cyberdomentet • Utfordring med store mengder informasjon; hvordan finne reelle trusler? • Innsamlingskapasitet gjennom avtaler med selskaper og skjult overvåkning • Skille mellom overvåkning av metadata og spesifikk avlytting/avtapping

5 Cyberdomenet i utenrikspolitikken • Cyber stadig større del av utenrikspolitikken • Det nye (våpen)kappløpet mellom stater? • Statlig kontroll versus individuelle og kommersielle frihetsgrader • Internasjonal kontroll av internett? • Menneskerettigheter gjelder også online…

6 Sikkerhet versus frihet i cyberspace • Balansere behovet for individuelle frihetsgrader mot behovet for styrket sikkerhet • Dobbeltmoral; ingen vil bli overvåket, men godtar at andre overvåkes for å beskytte norske interesser • Ingen internasjonal lovregulering av utenlandsetterretning, kun nasjonal lovgivning • Kun mangel på kapasitet og ressurser som gjør at flere land ikke gjør som USA? • Større åpenhet dilemma for hemmelige tjenester

7 Den norske E & S modellen – behov for endringer? • Er den godt egnet til å håndtere dagen og morgendagens trusler? • Vanskelig å skille innenlands- og utenlandstrusler • Kapasitet og ressursfordeling • Dilemmaer knyttet til åpenhet versus hemmelighold • Utfordringer med rettslig og parlamentarisk kontroll

8


Laste ned ppt "Mer enn personvern: Internett og hemmelige tjenester Vegard V. Hansen, 6 desember 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google