Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2 Klar for Arbeidslivet? (DITT NAVN) (skriv gjerne noen ord om hvem du er)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2 Klar for Arbeidslivet? (DITT NAVN) (skriv gjerne noen ord om hvem du er)"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 2 Klar for Arbeidslivet? (DITT NAVN) (skriv gjerne noen ord om hvem du er)

3 Hva skal vi snakke om i dag? •Hva er en Fagforening •Fellesforbundet •Rettigheter og plikter 3

4 Hva er en fagforening? Du vil ha mest mulig lønn og goder for å jobbe Sjefen vil ha minst mulig utgifter En mulig konflikt er skapt! Med loven i hånd kan arbeidstakerne danne en fagforening på arbeidsplassen og velge tillitsvalgt som forhandler på vegne av alle. 4

5 Fellesforbundet Dannet 8. mai 1988 av: Norsk Jern- og Metallarbeiderforbundet, Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund, Norsk Bekledningsarbeiderforbund, Norsk Papirindustriarbeiderforbund, Norsk Skog- og Landarbeiderforbund 2006: Norsk Grafisk Forbund 2007: Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet. 151.000 medlemmer 23.142 medlemmer under 30 år 5

6 Formål: Organisere arbeidstakere og fremme deres lønns- og arbeidsvilkår Visjon: Styrke og troverdighet 6

7 Hvordan? •Utdanner tillitsvalgte •Forhandler fram landsomfattende tariffavtaler •Kurser våre medlemmer •Økonomisk og juridisk bistand •Legger press på politikere •Skolebesøk •Lo`s sommerpatrulje •Engasjerer oss internasjonalt 7

8 Verktøy Arbeidsmiljøloven: lov som regulerer arbeidsgiverens og arbeidstakernes plikter, og som skal gi arbeidstakerne et godt arbeidsmiljø Tariffavtale: En avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver(forening) om lønns- og arbeidsvilkår Hovedavtalen: Avtale mellom LO og NHO om de grunnleggende spilleregler i arbeidslivet. 8

9 GJØR DIN PLIKT… …KREV DIN RETT!!! 9 Ny i jobben???

10 10 Arbeidslivet medfører plikter: •Du må møte opp til rett tid •Du skal gjøre den jobben du blir satt til •Du skal bruke påbudt verneutstyr og følge verneinstruks •Om du blir syk, må du melde i fra til arbeidsgiver ASAP •Fellesforbundet anbefaler ikke bruk av SMS til dette. •Hvis du er beruset på jobb, eller blir tatt i tyveri, kan du bli oppsagt på dagen

11 11 Dine rettigheter •Arbeidskontrakt

12 12

13 13

14 14 Dine rettigheter •Arbeidskontrakt •Opplæring (lønn under opplæring) •Opplæring i hvilke regler som gjelder for helse, miljø og sikkerhet •Opplæring i andre regler og lover som gjelder på arbeidsplassen •Arbeidsgiveren skal skaffe og betale verneutstyr •Rett til å organisere deg

15 15 Lønn •Det er arbeidsgivers ansvar at du betaler skatt av lønnen din •Ta vare på lønnsslippen din! •Den generelle minstelønna i Norge? •Det finnes i utgangspunktet ingen minstelønn regulert i lovverket •men vi har Allmengjøringsloven… •Arbeidsgiver kan ikke trekke deg i lønn (utenom skatt) •Du har krav på lønn 1. og 17. mai •Overtid gir minst 40 % tillegg •Du har rett til lønn selv om bedriften går konkurs, like lenge som oppsigelsestiden varer (Lønnsgarantifondet) •Skriv timeliste for deg selv også

16 16 Svart arbeid •Ikke la deg friste til å jobbe svart, det vil si uten å betale skatt! •Du mister alle rettigheter, som for eksempel rett til: 1.Feriepenger 2.Yrkesskadeforsikring 3.Sykepenger 4.Dagpenger v/arbeidsledighet 5.Pensjonspoeng 6.Fødselspenger •Svart arbeid er ulovlig, og om du betaler mindre må andre betale mer!

17 17 Ferie og fritid •Vanlig arbeidstid er 40 timer i uka, maks 9 timer om dagen •Du skal ha pause om du jobber mer enn 5,5 timer om dagen •Jobber du 8 timer skal du ha minst én 30 minutters pause •Du skal ha minst 11 timers fri mellom to arbeidsperioder •Du har rett på 4 uker og en dags ferie •Feriepenger skal utgjøre 10,2 prosent av fjorårets lønn •Det er ikke lov å regne inn feriepengene som en del av lønna

18 18 Når du slutter •Du har krav på skriftlig sluttattest •Attesten skal fortelle hva du har gjort, og hvor lenge du har jobbet •Attesten kan gjerne inneholde positiv omtale av din arbeidsinnsats, men ikke negative karakteristikker •Be i tillegg gjerne arbeidsgiveren eller noen andre på jobben om å være referanse for deg •Du kan få feriepengene utbetalt når du slutter i jobben

19 Uorganisert: Tariffavtale: Lønn: Arbeidstid: Overtid: Helligdags- godtgjørelse: Arbeidstøy: Oppsigelser: Ferie: Feriepenger: Utdanning: Pensjon: 19 Ingen Regler 40t pr uke/9t pr dag 40 % 1. Og 17.Mai Ingen Regler Lykke til!!! 4 uker og 1 dag 10,2 % Biblioteket? 67 år Garantert minstelønn 37,5t pr uke/7,5t pr dag 50% - 100% + + + Alle Rød-dager I de fleste tariffer Juridisk hjelp 5 uker 12 % Stipend og støtte 62 år Arbeidsmiljøloven vs Tariffavtale

20 20 Whats in it for me? •Videregående elever får tilbud om gratis medlemsskap –Inkluderer gratis juridisk hjelp i tilfelle trøbbel på evt. Deltidsjobb/sommerjobb. –Tilgang og mulighet til å delta på kurs gratis gjennom forbundet og LO generelt. –www.aof.no og www.nord.aof.no finner du mulighetene.www.aof.nowww.nord.aof.no

21 Gå inn på www.fellesforbundet.no Klikk på ”bli medlem” www.fellesforbundet.no 21

22 22 Kontakte oss? www.fellesforbundet.no/ungdom www.loungdom.no www.frifagbevegelse.no Facebook: Fellesforbundet Ungdom

23 23


Laste ned ppt "2 Klar for Arbeidslivet? (DITT NAVN) (skriv gjerne noen ord om hvem du er)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google