Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kampen med, mot, for og om arbeidskraften KS-Agder strategikonferanse Kristiansand 13. febr 2014 Magne Lerø Ukeavisen Ledelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kampen med, mot, for og om arbeidskraften KS-Agder strategikonferanse Kristiansand 13. febr 2014 Magne Lerø Ukeavisen Ledelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kampen med, mot, for og om arbeidskraften KS-Agder strategikonferanse Kristiansand 13. febr 2014 Magne Lerø Ukeavisen Ledelse

2 Disposisjon 1 Om å tiltrekke seg arbeidskraft og holde på ansatte 2 Arbeidsmarkedet 3 Motivasjon 4 Omdømme 5 Suget etter god ledelse 6 Den gode arbeidsgiver

3 Situasjonen  140 000 nye i helse og omsorg innen 2030 (SSB)  13,2 prosent av arbeidsstyrken er uføre- 341 400 personer – 68 000 på arbeidsavklaring går ut 1 mars.  Bare en tredjedel er i arbeidslivet til de blir pensjonister, en tredjedels går av med AFP, en tredjedel forsvinner ut før de er fylt 62 år, i all hovedsak ved uføretrygd.  10 % av oss er i fulltidsjobb fram til alderspensjonen

4 Strategi i arbeidsmarkedet  Tiltrekk seg gode medarbeidere  Hindre at folk slutter å arbeide for tidlig  Få pensjonister til å jobbe  Få uføre til å arbeide deltid  «Utdanne» ufaglærte til arbeid i omsorgssektoren. Kun gulrot – ingen pisk

5 Hva handler det om?  Lønn og «goder» (Hygienefaktorer)  Motivasjon (Motivasjonsfaktorer)  Omdømme (Omgivelsene i fokus)

6 Det nye omdømmefokuset  Kampen om å tiltrekke seg kunder, støtte og arbeidskraft.  Omdømme er summen av det «interessentene» tenker og føler når de kommer i kontakt med virksomheten eller hva de forbinder med den.  Prosesser internt som skal lede til visjon, mål og verdier som skal styre adferd og danne holdninger  Intern stolthet

7 Omgivelsene  Samfunnet/mediene  Samarbeidspartnere  Brukere  Pårørende  Internt i kommunen

8 Omdømme for hvem  En kommune kan ha høyst ulike omdømme og bør ikke gis for stor oppmerksomhet – etaten er viktigere – og arbeidsplassen viktigst  Små kommuner kan skille seg ut ved tiltak som skaper godt omdømme. Konkurransefortrinn.

9 Sannhetens øyeblikk  Den enkelte brukers møte med den enkelte medarbeider, kan komme til å prege oppfatningen om hele virksomheten  Vi slutter fra enkelttilfeller til allmenn oppfatning  Særlig når vi blir emosjonelt engasjert  «Det jeg opplever her og nå gjelder for alle andre i tilsvarende situasjoner»

10 Omdømme  Forventninger: Hvor legger vi listen? Det selvsagte - konkurransefortrinn  «Smilekurs» og investering i medarbeidere  Bedre enn forventet – økt omdømme  Dårligere enn forventet – svekket omdømme Omdømmekrise  Sterke merkenavn tåler omdømmekriser

11 Fra vondt til verre  Desto mer en fokusere på eget omdømme desto større fallhøyde  Front stage- back stage  Krav om vellykkethet og tildekking av kritikk for ikke å ødelegge omdømmet

12 Omdømme som tvangstrøye  «Ytringer som kan knyttes til arbeidsforholdet i Rana kommune, og som er egnet til å svekke kommunens omdømme, skal ikke forekomme»  Stig Bjarne Haugen:i strid med Grunnlovens § 100 og klaget derfor vedtaket inn til Fylkesmannen i Nordland  Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt: «Ulovlig sensur»

13 Redselen for feil Når redselen for feil er stor  venter man til man er sikker  det skjer lite  lite nyskaping Nyskaping øket proporsjonalt med antall feil en godtar å leve med

14 Motivasjon eller styring – et dilemma  Sterkere styring og kontroll for å forvisse seg om at en utnytter hver krone på best mulig måte KONTROLL OG KVALITETSSTYRINGS-STRATEGI  Større frihet, å gi mer tillit, delegering i håp om ut det utløser større engasjement TILLITS OG MOTIVASJONSSTRATEGI

15 De proffe hjelperne i arbeid

16 Viljen var der, men evnen…..  Simon Burgess  The picture that shames Britain: As a man's body floats in three feet of water, 25 emergency workers stand and watch because they aren't 'trained' to go in water (Daily Mail febr 2012)  PÅ PAPIRET FUNGERTE ALT  VENTET PÅ EKSPERTENE  LEDELSE OG REGELSTYRING  FRYKT FOR Å GJØRE FEIL

17 Den rådende sikkerhets- og regel-kulturen  Utøya  ”Skyting pågår” – tre team.  Ambulansene som måtte vente Ambulanselege Stephen Sollid fikk beskjed av politiet om å evakuere kaia de sårede ungdommer kom inn på grunn av frykt for en bombe. Han ble. ” Alle skjønte at de måtte gjøre jobben ferdig. Ungdommene kom jo inn og mange var skadet. Jeg kunne ikke forlate dem” (Aftenposten 17. sept 2011).

18 Det gjennomregulerte samfunn  Flere og mer detaljerte lover og forskrifter  Om påleggene blir flere  Kravene skjerpes  Styringsdokumentene blir lengre  Rapportene blir flere –og mer detaljerte  Tilsynet kommer oftere  Alt skal dokumenteres

19 Pålegg- og håndbokssamfunnet  Akkumulerte erfaringer – blikk bakover  Forventede, mulige hendelser – blikk framover  Skriftliggjøring  Sjekk håndboka – vær sikker  Intern-kontroll (HMS)  Obamas helsereform  Og EUs agurker  Skolen: 148 rundskriv, forskrifter, forordninger vedr skolen siden 2005  Plan og bygningsloven – 1539 ord – kun innholdsfort.

20 Styring fra toppen  Krav (lov og forskrift)  Kontroll (Tilsyn og dokumentasjon)  Kunnskap (Rapportering, datainnsamling) HENSIKT ”Mer ….. for hver krone” - Effektiv ressursutnyttelse - Unngå feil - Aktivitet må stykkes opp og beskrives i målbare størrelser som helst knyttes til finansieringen

21 Offentlig styring  Politiske vedtak  Målstyring – helst langsiktig – måler på intensjonsnivå  Resultatstyring – måler på sluttnivå

22 Måleiveren  Sykehusene  Skolen  Universitetene  Helsesøstrene  Politiet  Barnehagene

23 Konflikten med lærerne  «Verstingene» i Sandefjord  KS krav om 8-16 jobbing og ferie som alle andre.  Lærernes opphengthet i gårsdagens standardiserte likhetstenkning

24 De beste håndverktradisjonene  Kvalitet + etikk  Normen sitter i den enkelte  En oppdrar hverandre til høy kvalitet  Det gode arbeidslaget som kjenner hverandre  Alles ansvar for å slå ned på det som ikke er bra nok  YRKESSTOLTHET – er kjempet fram, må forsvares  Å trå feil = å svikte faget, ”lauget”,fellesskapet  FARE: Den faglige autoritet undergraves ved administrativ, økonomisk styring

25 Anti-motivasjon Ikke en tøff arbeidssituasjon nødvendigvis En arbeidssituasjon fungerer antimotiverende ved - brudd på psykologiske kontrakter - manglende lederstøtte og ryggdekning - når virkeligheten fortegnes

26 Den gode arbeidsgiver  De arbeidsgivere som er i front, har gjort fremskritt med hensyn til å møte menneskers individuelle behov og forstå seg på hva som driver enkeltindivider og grupper.  Trenden går fra kollektiv til individ

27 Motiverte medarbeidere  Mer selvbestemmelse på jobben gir mer motiverte medarbeidere også når jobben ikke er så veldig spennende i utgangspunktet,  Medarbeidere som opplever tilfredshet, glede og mening når de utfører arbeidsoppgavene sine, skaper de beste resultatene. De er indre motiverte, i motsetning til de som først og fremst ser jobben som et middel til å oppnå noe, som f.eks. lønn og prestisje

28 Motiverte medarbeidere Høyt indre motiverte medarbeidere opplever stor grad av frihet til å planlegge og utføre arbeidsoppgaven slik de mener det er best. Utstrakt bruk av målstyring og detaljerte kontroll- og rapporteringsregimer som har fulgt i kjølvannet av den såkalte New Public Management vil neppe ha positive effekter på medarbeidernes motivasjon og prestasjoner, snarere tvert i mot. (Professor Bård Kuvaas ved BI har -studie 800 i 3 kommuner)

29 Den gode medarbeider  Intellektuell oppegående  Service- ikke kontrollfokus  Skjønn – ikke paragrafrytter  Rettferdig, men ingen fariseer

30 Tal vel om offentlig sektor  Avvis B-stempelet som deler av næringslivet og høyresiden i politikken bruker mot stat og kommune  Snakk, dokumenter og motiver om det offentliges betydning  Fremhev det offentlige som kompetansesentrum – fremhev intellektuell kapasitet

31 Suget etter god ledelse  Se meg - og la meg være  Støtt meg – la meg velge selv  Gode ledere binder mennesker til seg

32 Ledelse av de beste (Helle Hedegaard Hein)  Lønnsmottakeren  Pragmatikeren  Prestasjonsjegeren  Primadonnaen

33 Arbeidsgivere i front  Behandler ansatte individuelt og finner løsninger  Lønner unge godt og gir eldre mer fritid for å beholde de lenger i jobb  Legger vekt på å beholde enerne og andre flinke  Har dristige, tydelige og sterke ledere


Laste ned ppt "Kampen med, mot, for og om arbeidskraften KS-Agder strategikonferanse Kristiansand 13. febr 2014 Magne Lerø Ukeavisen Ledelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google