Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MØTE MED K OM UT Trondheim 23.05.2014. •Oppgave gjennom statsbudsjettet •Fokus på standardisering av PLO-meldinger. •Pr. i dag er bruk av standarder basert.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MØTE MED K OM UT Trondheim 23.05.2014. •Oppgave gjennom statsbudsjettet •Fokus på standardisering av PLO-meldinger. •Pr. i dag er bruk av standarder basert."— Utskrift av presentasjonen:

1 MØTE MED K OM UT Trondheim 23.05.2014

2 •Oppgave gjennom statsbudsjettet •Fokus på standardisering av PLO-meldinger. •Pr. i dag er bruk av standarder basert på frivillighet •Arbeides med forskrift –Om sentrale funksjonskrav og standardisering –Helsedir er ansvarlig for forskriften og rammeverket som ligger til grunn. –Krav om sertifisering av funksjonalitet i de viktigste IKT-systemene –Sertifiseringsordningen skal sikre at systemer fungerer sammen og utveksler informasjon korrekt. •Inneholde ulike versjoner av systemer hvor funksjonalitet skal testes ut. OPPDRAG - NASJONALT TESTSENTERET

3 •Endring/ny tilpasning av målbilde etter tilbakemelding fra RHF’ene og Legeforeningen – utkast til målbilde ferdigstilles 13.06. •Skulle ha vært oppe å gå siste kvartal 2013, forsinket da flere aktører ikke ønsker å delta i en frivillig ordning som det ikke er krav om at de skal delta i. • Skal overta testingen/verifiseringen fra Helsedir avd. standardisering, men ingen har godkjenningsmyndighet. •Testwizard fra Helsedir under flytting •Overtatt 3 personer fra standardiseringsavd. hos Helsedir (KITH/Eisi), nå til sammen 6 stk med stort kompetansegrunnlag. •Etter hvert, nye statuskoder, synspunkter?? 4 stk? •Tjenesteansvarlig, Inge Johan Rødsjø •Målet er fortsatt å få alle EPJ-leverandørene inn i samme «testmiljø» for å kunne kjøre forløpstesting. Sluttbrukerne må presse på! ENDRING I MÅLBILDE

4 •Testsenteret/miljøet skal inneholde ulike versjoner av systemer hvor funksjonalitet skal testes ut. F.eks. de to siste. •Målet er å få EPJ-leverandørene inn i samme «testmiljø» for å kunne kjøre forløpstesting. •Vi skal kobles opp mot registerplattformen test. (Adr.reg., HPR, RESH og Legestillingsreg.) •Leverandørene skal ikke kunne se hverandres systemer. •Leverandørene vil få mulighet for å teste sine systemer/versjoner/releaser før produksjonssetting. •Vi vil også gi tilgang til felles teststøtteverktøy. TESTMILJØ

5

6 EDI-server NHN Testsenter Meldingsteller Register- plattform Virtuelt Legekontormiljø Infodoc: Plenario Hove: System XCGM: WinMed3 Virtuelt Kommunemiljø Tieto: Gerica Acos: CosDocVisma: Profil CGM EPJ-leverandører NSEPHelsedirektoratet Øvrige helseaktører Helsenett/ Internett DIPSInfodocNAVHelseforetakKommune

7 •Finne rett kvalitet og risiko gjennom verifisering av PLO-meldinger v1.6 og applikasjonskvitteringer v 1.1 •Verifisere om det er mulig å sende og motta meldinger mellom v 1.6 og v 1.5? •Og motsatt, sende og motta meldinger mellom v1.5 og 1.6? •Finne ut om det er mulig å sende og motta meldinger mellom leverandørsystemer som er godkjent på versjon 1.6? •Oppfører alle EPJ-systemene seg likt, eller er det v1.5 systemer som kan ta imot v1.6 meldinger. •Blir applikasjonskvitteringene generert, og sendt i korrekt format til avsender? •Vi ønsker å kjøre både positive og negative tester. •Hvilke feilmeldinger blir generert ved feil? •Når blir disse generert, ved passering tjenestebuss? •Kun godkjente system vil bli verifisert med sending fra 1.6. •Resultatene av verifiseringen skal skrives i en testrapport som overleveres SamUT, slik at de blir godt kjent med kvalitet og risiko i integrasjonene mellom de forskjellige løsningene. Dette skal igjen benyttes til å gi sluttbrukerne en trygghet, og anbefale/ ikke anbefale dem til å ta i bruk PLO meldingene v 1.6. VÅR FORSTÅELSE AV OPPDRAGET FRA S AM UT

8 •ER VI AVHENGIGE AV AT FASTLEGER, SYKEHUS OG KOMMUNER KJØRER VERSJON 1.6 i PILOT •Vi trenger hjelp fra dere i KomUT –Kjenner sluttbrukerne der ute –Vet hvem som har hvilke systemer OG FOR Å FÅ DETTE TIL:

9 Å finne rett lokasjon med rett system og versjon, samt inngå avtale med de lokasjoner vi skal dra til. Dere bestemmer hvem. Det gjelder: Sykehus: Doculive (v 1.5) (er i godkjenningstest hos Helsedir) Kommuner: CosDoc (v1.6) Gerica(v1.6) ER I PRODUKSJON Profil(v1.5) (er i godkjenningstest hos Helsedir) Primærlegesystemer: Plenario(v1.5) System X(v1.6) Vision(v1.5) WinMed 2(v1.5) CGM Allmenn(v1.6) DERE MÅ HJELPE OSS MED:

10 •Dette må også inngå i avtalen på hver lokasjon: –De må allokere testressurs på hvert system til dette prosjektet, må være en faglig kompetent testressurs som tilhører lokasjonen –som kjenner systemet godt, gjerne superbruker/ressursperson –har de rette tilganger/autorisasjoner, –kan sende og motta PLO-meldinger. –kan legge til en kommunikasjonspart •Tid: Min. 3 timer – 1 dag •Dato: Ila uke 37 – 38 (08. -19.09) •Foreslår at representanter fra KomUT er testressurs på fagsystem kommune. (CosDoc, Gerica og Profil) •Tips fra dere på hva som er avdekket i tidligere piloter VIDERE:

11 •Opplæring av de allokerte ressursene: –Forståelsen for test, samfunnskritisk –Hvordan teste, –Hvordan rapportere og dokumentere, –Hvordan gjennomføre, –Hvordan melde feil, –Testplan, –Testcase, –Kjøreplan, •Vi, 4 ressurser fra NHN Testsenter drar ut på primærlegesenter. VI STILLER MED

12 •23. mai med Hemit og Trondheim kommune •28.mai med resten av KomUt WORKSHOP


Laste ned ppt "MØTE MED K OM UT Trondheim 23.05.2014. •Oppgave gjennom statsbudsjettet •Fokus på standardisering av PLO-meldinger. •Pr. i dag er bruk av standarder basert."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google