Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan nå rett mottaker i kommunen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan nå rett mottaker i kommunen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan nå rett mottaker i kommunen
Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune Problemstillinger: Adressetype Sertifikat Kvittering Kommunikasjonsprogram

2 Krav til adressering av meldinger
Forenkle hverdagen for avsender – unngå krav om detaljert info om mottakers organisering Sikre at meldingen kommer mest mulig direkte fram til personale som har adekvat rolle i forhold til aktuell tjenestebruker, og trenger informasjonen for å yte god og rett tjeneste

3 Hvem er rett mottaker av elektronisk melding til kommunen
Faglig ansvarlig for tjeneste til pasienten meldingen gjelder Saksbehandler tjenestevedtak Saksbehandler vederlag Lege Sykepleier Fysioterapeut Ergoterapeut Helsesøster Knyttet til avdelingen pasienten får tjeneste fra

4 Alternative adresser - kommune
Kommune (organisasjonsnummer, HER-Id) Avdeling (organisasjonsnummer, lokal id) Person (fødselsnr, helsepersnr, lokal id, HER-Id) Tjeneste til pasienten (HER-Id)

5 Adressere lege på legekontor
Tradisjonell Organisasjonsnummer for legekontoret, ev for én av legene oversettes éntydig til kontorets EDI-adresse/mailadresse Helsepersonell-nummer til legen identifiserer legen Ny løsning HER-Id til legens rolle på legekontoret oversettes via adresseregisteret til kontorets EDI-adresse Organisasjonsnummer sendes med for å verifisere sertifikat, men tolkes ikke som del av adressen

6 Adressere til/fra helseforetak
Tradisjonelt Organisasjonsnummer relateres éntydig til EDI-adresse Meldingstype benyttes som del av adresselogikk Ny løsning HER-Id knyttet til tjeneste/fagområde Organisasjonsnummer for verifikasjon av sertifikat

7 Sending av melding fra journal
Mottaker velges i journalsystemet eller settes automatisk Identifikatorer for valgt mottaker legges da automatisk inn i meldingen Organisasjonsnummer Helsepersonellnummer HER-Id Lokal Id Identifikatorer for avsender settes av journalsystem

8 Hva skjer i kommunikasjonsprogram ved sending
Sjekker identifikatorer til mottaker og ev kopimottaker(e) Avgjør ut fra dette EDI-adresse(r) (mailadresser) meldingen skal sendes til Skal prioritere HER-Id, men flere program synes å nøye seg med organisasjonsnummer Legger EDI-adresse til avsender og mottaker i ebXML-konvolutten NAV krever også HER-Id til organisasjonen i ebXML-konvolutten Krypterer meldingen med mottakers sertifikat Signerer ebXML-konvolutten med avsenders sertifikat Legger melding og ebXML-konvolutt som vedlegg i mail, og sender.

9 Hva skjer i kommunikasjonsprogram ved mottak
Sjekker konvolutt-signatur Dekrypterer med eget sertifikat Sender transportkvittering til avsender Legger melding tilgjengelig for mottakende journalsystem Konvolutt og EDI-adresse følger ikke med til journalsystem

10 Hva skjer i journalsystem ved mottak
Melding hentes Syntaks, avsender, mottaker og ev pasient sjekkes Applikasjonskvittering produseres Skal iht KITH inneholde alle avsender-identifikatorer fra opprinnelig melding, men mange system returnerer bare organisasjonsnummer. Journalsystemet forholder seg ikke til EDI-adressen meldingen kom fra

11 Sending av applikasjonskvittering fra kommunikasjonsprogram
Henter melding Velger EDI-adresse ut fra mottaker-identifikatorer i melding Flere kommunikasjonsprogram kan bare ha én Edi-adresse pr organisasjonsnummer Produserer konvolutt, krypterer melding, signerer konvolutt, produserer mail og sender.

12 Hva er nytt med kommuner
Ett organisasjonsnummer ansvarlig for ulike EPJ-system med forskjellige EDI-adresser Organisering av kommuner er ikke slik at ett organisatorisk nivå nødvendigvis bare har ansvar for ett journalsytem. Ikke mulig å identifisere mottakersystem på grunnlag av meldingstype Epikriser aktuelle både for pleie og omsorg, helsestasjon, legevakt, fengselshelse, legekontor osv Det samme gjelder dialogmeldinger m.fl.

13 Hva skjærer seg Applikasjonskvittering – i det øyeblikk samme organisasjonsnummer representerer flere journalsystem og EDI-adresser Meldingene kommer fram til mottaker, som bare har én forekomst av organisasjonsnummeret i adressekatalogen. Det ene systemet får alle applikasjonskvitteringer det andre får ingen. Svar Samme problem som kvittering

14 Hvor har det skåret seg for kommunalt legekontor
Røntgenrekvisisjoner – får verken applikasjonskvittering eller svar/epikrise Legeregninger til Helfo – får ikke applikasjonkvittering

15 Hva er løsningen Den mulige: fiktive organisasjonsnummer – så lenge få er involvert og alle benytter det samme På sikt: At journalsystemene returnerer fullstendig sett av adresseidentifikatorer, og at kommunikasjonsprogrammene ignorerer organisasjonsnummer ift adressering og baserer seg på HER-Id.

16 Slikt har vi løst det på legekontor
Har registrert både organisasjonsnummer til kommunen og Her-ID til aktuelle tjenester i legens EPJ –til alle aktuelle kommunale mottakere Unngått å registrere kommunens organisasjonsnummer i kommunikasjonsprogram, som tvinges til å velge edi-adresse fra HER-Id Én forekomst pr mottaker-edi i kommunikasjonsprogram Knyttet aktuelle HER-Ider til rett mottaker-edi i kommunikasjonsprogram.

17 Med adresseregisteret på plass…
EPJ henter aktuelle adresser i adresseregisteret, og legger organisasjonsnummer og HER-id i meldingen Kommunikasjonsprogram henter EDI-adresser fra adresseregisteret på grunnlag av HER-Id.

18 Kryptering av meldingene
Baseres på mottakers offentlige nøkkel Dekrypteres med mottakes private nøkkel PKI-sertifikat er gyldig i 3 år, må deretter fornyes lokalt og hos alle samhandlingsparter. Ikke mulig å kommunisere hvis ikke sertifikatene er synkrone

19 Automatisk fornying av sertifikat
Mulig å kjøre prosedyre som henter nye sertifikat for alle registrerte samhandlingsparter Benytter lenke i adresseregisteret Lenken forutsetter normalt ett sertifikatsett pr organisasjonsnummer NHN må informeres og spesialtilpasse lenke hvis flere sertifikat på samme organisasjonsnummer


Laste ned ppt "Hvordan nå rett mottaker i kommunen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google