Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan nå rett mottaker i kommunen Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan nå rett mottaker i kommunen Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan nå rett mottaker i kommunen Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune

2 Krav til adressering av meldinger Forenkle hverdagen for avsender – unngå krav om detaljert info om mottakers organisering Sikre at meldingen kommer mest mulig direkte fram til personale som har adekvat rolle i forhold til aktuell tjenestebruker, og trenger informasjonen for å yte god og rett tjeneste

3 Hvem er rett mottaker av elektronisk melding til kommunen Faglig ansvarlig for tjeneste til pasienten meldingen gjelder –Saksbehandler tjenestevedtak –Saksbehandler vederlag –Lege –Sykepleier –Fysioterapeut –Ergoterapeut –Helsesøster Knyttet til avdelingen pasienten får tjeneste fra

4 Alternative adresser - kommune Kommune (organisasjonsnummer, HER-Id) Avdeling (organisasjonsnummer, lokal id) Person (fødselsnr, helsepersnr, lokal id, HER-Id) Tjeneste til pasienten (HER-Id)

5 Adressere lege på legekontor Tradisjonell –Organisasjonsnummer for legekontoret, ev for én av legene oversettes éntydig til kontorets EDI-adresse/mailadresse –Helsepersonell-nummer til legen identifiserer legen Ny løsning –HER-Id til legens rolle på legekontoret oversettes via adresseregisteret til kontorets EDI-adresse –Organisasjonsnummer sendes med for å verifisere sertifikat, men tolkes ikke som del av adressen

6 Adressere til/fra helseforetak Tradisjonelt –Organisasjonsnummer relateres éntydig til EDI-adresse –Meldingstype benyttes som del av adresselogikk Ny løsning –HER-Id knyttet til tjeneste/fagområde –Organisasjonsnummer for verifikasjon av sertifikat

7 Sending av melding fra journal Mottaker velges i journalsystemet eller settes automatisk Identifikatorer for valgt mottaker legges da automatisk inn i meldingen –Organisasjonsnummer –Helsepersonellnummer –HER-Id –Lokal Id Identifikatorer for avsender settes av journalsystem –Organisasjonsnummer –HER-Id –Helsepersonellnummer –Lokal Id

8 Hva skjer i kommunikasjonsprogram ved sending Sjekker identifikatorer til mottaker og ev kopimottaker(e) Avgjør ut fra dette EDI-adresse(r) (mailadresser) meldingen skal sendes til –Skal prioritere HER-Id, men flere program synes å nøye seg med organisasjonsnummer Legger EDI-adresse til avsender og mottaker i ebXML-konvolutten –NAV krever også HER-Id til organisasjonen i ebXML- konvolutten Krypterer meldingen med mottakers sertifikat Signerer ebXML-konvolutten med avsenders sertifikat Legger melding og ebXML-konvolutt som vedlegg i mail, og sender.

9 Hva skjer i kommunikasjonsprogram ved mottak Sjekker konvolutt-signatur Dekrypterer med eget sertifikat Sender transportkvittering til avsender Legger melding tilgjengelig for mottakende journalsystem –Konvolutt og EDI-adresse følger ikke med til journalsystem

10 Hva skjer i journalsystem ved mottak Melding hentes Syntaks, avsender, mottaker og ev pasient sjekkes Applikasjonskvittering produseres –Skal iht KITH inneholde alle avsender- identifikatorer fra opprinnelig melding, men mange system returnerer bare organisasjonsnummer. –Journalsystemet forholder seg ikke til EDI-adressen meldingen kom fra

11 Sending av applikasjonskvittering fra kommunikasjonsprogram Henter melding Velger EDI-adresse ut fra mottaker- identifikatorer i melding –Flere kommunikasjonsprogram kan bare ha én Edi-adresse pr organisasjonsnummer Produserer konvolutt, krypterer melding, signerer konvolutt, produserer mail og sender.

12 Hva er nytt med kommuner Ett organisasjonsnummer ansvarlig for ulike EPJ-system med forskjellige EDI- adresser –Organisering av kommuner er ikke slik at ett organisatorisk nivå nødvendigvis bare har ansvar for ett journalsytem. Ikke mulig å identifisere mottakersystem på grunnlag av meldingstype –Epikriser aktuelle både for pleie og omsorg, helsestasjon, legevakt, fengselshelse, legekontor osv –Det samme gjelder dialogmeldinger m.fl.

13 Hva skjærer seg Applikasjonskvittering – i det øyeblikk samme organisasjonsnummer representerer flere journalsystem og EDI- adresser –Meldingene kommer fram til mottaker, som bare har én forekomst av organisasjonsnummeret i adressekatalogen. Det ene systemet får alle applikasjonskvitteringer det andre får ingen. Svar –Samme problem som kvittering

14 Hvor har det skåret seg for kommunalt legekontor Røntgenrekvisisjoner – får verken applikasjonskvittering eller svar/epikrise Legeregninger til Helfo – får ikke applikasjonkvittering

15 Hva er løsningen Den mulige: fiktive organisasjonsnummer – så lenge få er involvert og alle benytter det samme På sikt: At journalsystemene returnerer fullstendig sett av adresseidentifikatorer, og at kommunikasjonsprogrammene ignorerer organisasjonsnummer ift adressering og baserer seg på HER-Id.

16 Slikt har vi løst det på legekontor Har registrert både organisasjonsnummer til kommunen og Her-ID til aktuelle tjenester i legens EPJ –til alle aktuelle kommunale mottakere Unngått å registrere kommunens organisasjonsnummer i kommunikasjonsprogram, som tvinges til å velge edi-adresse fra HER-Id Én forekomst pr mottaker-edi i kommunikasjonsprogram Knyttet aktuelle HER-Ider til rett mottaker-edi i kommunikasjonsprogram.

17 Med adresseregisteret på plass… EPJ henter aktuelle adresser i adresseregisteret, og legger organisasjonsnummer og HER-id i meldingen Kommunikasjonsprogram henter EDI- adresser fra adresseregisteret på grunnlag av HER-Id.

18 Kryptering av meldingene Baseres på mottakers offentlige nøkkel Dekrypteres med mottakes private nøkkel PKI-sertifikat er gyldig i 3 år, må deretter fornyes lokalt og hos alle samhandlingsparter. Ikke mulig å kommunisere hvis ikke sertifikatene er synkrone

19 Automatisk fornying av sertifikat Mulig å kjøre prosedyre som henter nye sertifikat for alle registrerte samhandlingsparter Benytter lenke i adresseregisteret Lenken forutsetter normalt ett sertifikatsett pr organisasjonsnummer NHN må informeres og spesialtilpasse lenke hvis flere sertifikat på samme organisasjonsnummer


Laste ned ppt "Hvordan nå rett mottaker i kommunen Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google