Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NUV Seminar 08.09.2009Prosesskriving med Wiki1 Torunn Gjelsvik og Ragnvald Sannes Handelshøyskolen BI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NUV Seminar 08.09.2009Prosesskriving med Wiki1 Torunn Gjelsvik og Ragnvald Sannes Handelshøyskolen BI."— Utskrift av presentasjonen:

1 NUV Seminar 08.09.2009Prosesskriving med Wiki1 Torunn Gjelsvik og Ragnvald Sannes Handelshøyskolen BI

2 NUV Seminar 08.09.2009Prosesskriving med Wiki2 Agenda Prosjektidé og kontekst Hvorfor prosesskriving Hvorfor wiki Erfaringer Evaluering Videreføring

3 Wikipedia Utgitt av ideell organisasjon Wikimedia Foundation i 2001 Overvåking og kvalitetssikring av frivillige ”wikipedianere” Verdens største encyklopediske verk Over 13 millioner artikler Mer enn 200 språk Basert på dugnad Alle kan bidra Vokser stadig Gratis 08.09.2009Prosesskriving med wiki3

4 Prosjektidé: Skriving på dugnad gir dobbel gevinst – skrivetrening og en felles kunnskapsbase Dele erfaringer og lære av hverandre  Medstudenter  Studenter på annet studiested Engasjere og aktivisere Oppøve kritisk sans – i en wiki kan man stadig forbedre og raffinere innholdet 08.09.2009Prosesskriving med wiki4

5 NUV Seminar 08.09.2009Prosesskriving med Wiki5 BI-kontekst for prosesskriving BI tilbyr et innovativt og spennende læringsmiljø med varierte undervisnings- og vurderingsformer som sikrer høyt læringsutbytte og god gjennomstrømning. Strategisk program, 2007-2010, s. 14

6 NUV Seminar 08.09.2009Prosesskriving med Wiki6 Hvorfor prosesskriving i kurset Utvikling og design av webløsninger? Kurset  Inneholder abstrakte modeller  Konkrete ”regelverk” (heuristikker) og teknikker  Studentene skal jobbe ”hands-on” med konkrete verktøy  Avsluttende fagoppgave  Hensiktsmessig klassestørrelse på to studiesteder Flytte fokus fra ”instruksjon” til veiledning og problemløsing  Motivasjon og aktivering  Egnet for konkrete oppgaver Engasjere studenter til å arbeide med og systematisere stoff fra kurset gjennom  Anvende stoff i selvstendig arbeid med oppgaver  Drive problemløsing og erfaringsutveksling  Løse ”verktøyproblemer”  Omsette ”teori” til praktiske ferdigheter

7 Vår egen læringskurve NUV Seminar 08.09.2009Prosesskriving med Wiki7 200720082009 Vår2009 høst2010 -> Kurs u/wiki • Enkel prosessguide • Fagopppgave Kurs u/wiki • Enkel prosessguide • Fagopppgave TikiWiki frivillig • 2 artikler • Ingen prosesskriving • Ingen diskusjon • Ingen vant en iPod TikiWiki frivillig • 2 artikler • Ingen prosesskriving • Ingen diskusjon • Ingen vant en iPod MediaWiki obligatorisk • Prosessguide • ca. 130 artikler • 2 pr. deltaker • Begrenset prosesskriving • Tilløp til god diskusjon • Forelesere la opp struktur og kommenterte • Studentene positive MediaWiki obligatorisk • Prosessguide • ca. 130 artikler • 2 pr. deltaker • Begrenset prosesskriving • Tilløp til god diskusjon • Forelesere la opp struktur og kommenterte • Studentene positive MediaWiki obligatorisk i nytt kurs • Ingen prosessguide • ’kollektive notater’ • 1 fritt valgt artikkel pr. deltaker • Økt ansvar for prosess på den enkelte • Tidsstyrt publisering MediaWiki obligatorisk i nytt kurs • Ingen prosessguide • ’kollektive notater’ • 1 fritt valgt artikkel pr. deltaker • Økt ansvar for prosess på den enkelte • Tidsstyrt publisering KullWiki for alle på IT- studiet • Deles inn i fagområder og kurs • Hvert nye kull starter med ’blanke ark’ • Lever i 3 år • Utfordring er forankring hos kursansvarlige og forelesere KullWiki for alle på IT- studiet • Deles inn i fagområder og kurs • Hvert nye kull starter med ’blanke ark’ • Lever i 3 år • Utfordring er forankring hos kursansvarlige og forelesere

8 NUV Seminar 08.09.2009Prosesskriving med Wiki8 Hvorfor prosesskriving i kurset IT i organisasjoner (nytt høsten 2009)? Kurset  Inneholder abstrakte konsepter og modeller  Konkrete teknikker (data- og prosessmodellering)  Studentene skal jobbe ”hands-on” med analyse og design  Avsluttende fagoppgave  Hensiktsmessig klassestørrelse på to studiesteder Flytte fokus fra forelesning til eget arbeid med tilbakemelding  Motivasjon og aktivering  Egnet for konkrete oppgaver Engasjere studenter til å arbeide med og systematisere stoff fra kurset gjennom  Anvende stoff i selvstendig arbeid med oppgaver  Drive problemløsing og erfaringsutveksling  Omsette ”teori” til praktiske ferdigheter

9 NUV Seminar 08.09.2009Prosesskriving med Wiki9 Slik prosesskriving er tenkt….. Undervisning Oppgave Undervisning Oppgave Prosesskriving Egenaktivitet Fag- oppgave Bøker, artikler, nettsteder, notater og annet materiell Kursgjennomføring

10 NUV Seminar 08.09.2009Prosesskriving med Wiki10 Hvorfor Wiki? Egenaktivitet som prosesskriving  må organiseres og tilrettelegges  virker best når man blir evaluert på det Wiki er et verktøy med funksjonalitet for  Samskriving (”collaborative writing”)  Redigering og versjonshåndtering  Sammenligning mellom versjoner  Logging av hvem som gjør hva  Diskusjon av artikkelinnhold

11 NUV Seminar 08.09.2009Prosesskriving med Wiki11 Hva er en Wiki

12 NUV Seminar 08.09.2009Prosesskriving med Wiki12 Tilrettelegging Alt materiell samlet og linket mellom  Blackboard  Wikien  Serveren som løsninger publiseres på  Notater Studentene må ha klar veiledning  Entydige instrukser  Veiledning (”how to”) Studentene må motiveres  Oppmuntring og støtte  Evaluering Vi kan bli flinkere!

13 NUV Seminar 08.09.2009Prosesskriving med Wiki13 Helhetlig verktøykasse? Notater Løsninger Kursmateriell

14 Hva studentene synes I hvilken grad er du kjent med wiki som verktøy for informasjonsinnhenting (for eksempel nettleksikonet Wikipedia)? 4,11 I hvilken grad har du erfaring med å bidra (skriftlig bidrag) i en wiki (eks. Wikipedia)?2,44 I hvilken grad oppfatter du deg som en aktiv bidragsyter på wikien i dette kurset?3,00 I hvilken grad oppfatter du deg som en bidragsyter som har kommet verdifulle bidrag på wikien i dette kurset? 3,00 I hvilken grad mener du det har vært lærerikt å arbeide med egne artikler på kurswikien?3,44 I hvilken grad mener du det har vært lærerikt å bidra på andres artikler på kurswikien?2,78 I hvilken grad mener du kurswikien har vært en nyttig kunnskapskilde i arbeidet med fagoppgaven? 3,28 Hva er din holdning til kurswikien som en del av læringsopplegget i dette kurset?3,06 Hva er din holdning til wiki som verktøy for å samarbeid med andre i studiesammenheng?3,41 Hva er din holdning til wiki som verktøy for å samarbeide med andre i en jobbsammenheng?3,33 NUV Seminar 08.09.2009Prosesskriving med Wiki14

15 NUV Seminar 08.09.2009Prosesskriving med Wiki15 Noen utfordringer Arbeidsbyrde  For fagansvarlig og forelesere  Mer i forkant – mindre underveis  Evaluering og tilbakemeldinger  For studentene – mer selvstendig, passe på omfang Oversiktlighet  Det kan bli for mange steder å forholde seg til Verktøyene  Brukervennlighet  Wiki-syntakst  TikiWiki vs. MediaWiki  Tilpasninger  Spesialsider en forutsetning for effektiv evaluering  Behov for tilrettelegging og support fra IT

16 NUV Seminar 08.09.2009Prosesskriving med Wiki16 Noen muligheter med bruk av Wiki som del av kursevaluering ”Klassedeltakelse” som element i prosessevaluering  Måling av deltakelse (kvantitet)  Vurdering av bidrag (kvalitet/substans)  Vurdering av rolle i diskusjoner (hjelpsom/faktuell/konstruktiv/negativ) Mappeevaluering  Studentene velger ut sine beste to artikler som vedlegg til fagoppgave  Vurdering av utvalgte kommentarer/bidrag på artikler skrevet av andre studenter Fagoppgave  Hver gruppe skal skrive sin fagoppgave som en wikiartikkel.  Mulighet for vurdering av individuelle bidrag

17 NUV Seminar 08.09.2009Prosesskriving med Wiki17 Takk for oppmerksomheten! Spørsmål?


Laste ned ppt "NUV Seminar 08.09.2009Prosesskriving med Wiki1 Torunn Gjelsvik og Ragnvald Sannes Handelshøyskolen BI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google