Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Peder Inge Furseth Tilbud for BIs bachelor- og siv.-øk.-studenter om studier ved University of California, Berkeley (UCB) Invitasjon til BI-studenter,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Peder Inge Furseth Tilbud for BIs bachelor- og siv.-øk.-studenter om studier ved University of California, Berkeley (UCB) Invitasjon til BI-studenter,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Peder Inge Furseth Tilbud for BIs bachelor- og siv.-øk.-studenter om studier ved University of California, Berkeley (UCB) Invitasjon til BI-studenter, til studier av entreprenørskap, innovasjon, og anvendelse av teknologi Peder Inge Furseth, 19. januar 2011 Dr. polit., førsteamanuensis, Institutt for Innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen BI, Nydalen Det tas forbehold om endringer (dokument: Berkeley/Info om Berkeley) For oppdatert informasjon gå til www.bi.no/berkeleywww.bi.no/berkeley

2 Peder Inge Furseth •Tilbudet gjelder studenter ved alle BIs studiesteder i Norge, på visse bachelor-studier. •Gjelder fag som entreprenørskap, innovasjon, og anvendelse av teknologi •Studentene får karakterutskrift fra UC Berkeley Extension. Dette blir et vedlegg til vitnemålet fra BI. •Dette er et unikt tilbud for BI-studenter, på vestkysten av USA. •Hver student betaler ca. kr 15.000 ekstra for å få delta på dette.

3 Peder Inge Furseth •Målet med det semesterlange programmet er å gi hver enkelt student unike innsyn i entreprenørskap, innovasjon, og i anvendelse av teknologi. •For å nå målet må studentene ta kurs ved Berkeley-universitetet i California; de må skrive en Independent study, og bør ta del i det pulserende Berkeley, San Francisco og Silicon Valley området. •Opplegget gikk første gang våren 2008, og da var det 33 BI- studenter i Berkeley; de kom fra Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, og Oslo. •Muligheten har kommet i stand gjennom langvarig samarbeid mellom Peder Inge Furseth på BI og professor Trond Petersen på Berkeley.

4 Peder Inge Furseth University of California at Berkeley (UCB) og San Francisco Bay Area •Berkeley-universitetet åpnet i 1868 •Campus er donert av en nordmann: Peder Sæther •Berkeley er det beste offentlige universitetet i USA •Bay Area strekker seg fra Berkeley og San Francisco til San Jose, og har ca. 6 millioner innbyggere •Det mest innovative området i USA •Hovedkontor for selskaper som Google, eBay og Gap

5 Peder Inge Furseth For en god oversikt over San Francisco Bay Area se http://en.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_Bay_Area http://en.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_Bay_Area

6 Peder Inge Furseth •Det er ett kurs som er obligatorisk for alle BI- studentene, og det er ”Innovasjon og entreprenørskap: sosial og kulturell kontekst”. Dette tar for seg innovasjonsprosessen i bedrifter, entreprenørens rolle i denne prosessen, og det sosiale og kulturelle miljøet som fremmer eller hemmer prosessen. •For studentene som er i Berkeley i høstsemesteret er det et strategi-kurs, siden dette er obligatorisk i 5. semester. Kurset tas i Berkeley, i et eget opplegg. Dette forutsetter et minimum på ca 30 BI-studenter. Obligatoriske kurs

7 Peder Inge Furseth 1-2 valgfrie kurs •Technology and society* •Organizations and institutions * •Sociology of culture* •Comparative perspectives* •Virtual communities** •* betyr at kurset går høsten 2011. •** betyr at kurset kan bli uaktuelt høsten 2011 •Merk at endelig kursportefølje avklares senere •Se www.bi.no/berkeley for detaljer.www.bi.no/berkeley

8 Peder Inge Furseth Alle bachelor-studentene må ta 1 obligatorisk kurs og skrive en Independent study, og dessuten ta 2 valgfrie kurs. FOR BACHELORSTUDENTENE Vårsemesteret er ikke aktuelt for bachelor- studentene Høstsemesteret 2011 i Berkeley Antall kurs3 kurs på åtte studiepoeng hver (=24 sp) Omfang på Independent study 6 studiepoeng

9 Peder Inge Furseth Hvert semester vil gi til sammen 30 studiepoeng. Alle siv.-øk-studentene må ta 1 obligatorisk kurs og skrive en Independent study, og dessuten ta 1-2 valgfrie kurs. FOR SIV.-ØK STUDENTENE Vårsemesteret 2012 i Berkeley Høstsemesteret er ikke aktuelt for siv.-øk.- studentene Antall kurs2 kurs på åtte studiepoeng hver (=16 sp) (tar man 3 kurs blir Indep. study 6 s.p.) Omfang på Independent study 14 studiepoeng

10 Peder Inge Furseth Økonomiske aspekter for BI studentene •Prisen er ca. 15.000 kr per student i tillegg til den vanlige semesteravgiften på BI. Merk at det tas forbehold om økning i prisen. •BI tar imot kursavgiften fra studentene og betaler så denne til Berkeley- universitetet i California. •Kursavgiften inkluderer undervisning, eksamener, veiledning ved arbeide med Independent study. •I tillegg til dette kommer losji (pris omtrent som i Oslo), flybillett (ca 7.000 kr), forsikring, og visum. Det tas forbehold om nye utgifter. •For bomuligheter se www.craigslist.com og tidligere studentrapporterwww.craigslist.com •Visum ordnes av den enkelte student ved oppmøte i USAs ambassade i Oslo. Nødvendige dokumenter kommer fra Berkeley. •Sjekk ut info hos Statens lånekasse for utdanning, og/eller kontakt Internasjonalt kontor.

11 Peder Inge Furseth Krav •Studenter fra BI må ha bestått alle fag, og ha en gjennomsnittlig god C eller bedre. •For å kunne følge undervisningen tilfredsstillende, må hver enkelt student regne med en arbeidsmengde på 40-50 timer i uka, inkludert forelesninger. •Oppholdet krever at BI-studentene er selvstendige i å løse utfordringer, og at de er tilpasningsdyktige til en ny kultur. Det er for eksempel ingen IT-avdeling å henvende seg til hvis det er problemer med egen PC •Du må stille forberedt på alle forelesningene.

12 Peder Inge Furseth Hvem kan søke, når, hvordan? For høsten 2011 og våren 2012 er det informasjonsmøte i Nydalen 24. januar kl 1300-1400. For høstsemesteret 2011 og vårsemesteret 2012 er søknadsfristen 1. februar 2010. Dette er åpent for bachelorstudiene i alle retninger, med fokus på studenter i Entreprenørskap. :

13 Peder Inge Furseth


Laste ned ppt "Peder Inge Furseth Tilbud for BIs bachelor- og siv.-øk.-studenter om studier ved University of California, Berkeley (UCB) Invitasjon til BI-studenter,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google