Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring av arbeidskrav for Bachleorstudiene LMU 26.08.09 1JFL 260809.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring av arbeidskrav for Bachleorstudiene LMU 26.08.09 1JFL 260809."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring av arbeidskrav for Bachleorstudiene LMU 26.08.09 1JFL 260809

2 Bakgrunn i kvalitetsreformen • Bedre veiledning for alle studenter • Studieavtale mellom student og studiested • Mer studentaktive undervisningsformer • Jevnlige tilbakemeldinger gjennom studieåret • Nye og varierte undervisningsformer • Mindre bruk av store eksamener ved semesterslutt 2JFL 260809

3 Forslag fra Bachelorkomiteen 2007 • Minimumsstørrelse på kurs – 7,5 studiepoeng • Læringsmål for studier og kurs – Kunnskapsmål – Ferdighetsmål – Holdningsmål • Hovedstruktur – Basiskurs – Retningskurs – Valgkurs 3JFL 260809

4 4 Sentrale elementer i ny modell • Fleksible 5. semester for enklere utveksling • Mulighet for å skifte retning etter 1. år ved å velge 1. retningskurs i 3. semester • Første retningskurs i første semester BASISMODUL VALG RETNING 1. sem 6. sem

5 Bakgrunn for arbeidskrav • Hyppige tilbakemeldinger om utbytte av læringsprosessen • Organisering av undervisning som prosess med kombinasjon av forelesninger, gruppe- og egenaktivitet • Formativ vurdering – tilbakemelding om status i forhold til krav som gjelder • Summativ vurdering – avsluttende vurdering av studentenes kompetanse 5JFL 260809

6 Arbeidskrav – HIS 3410 Bedriften • Individuell fagoppgave • Grupperapport 4 – 6 studenter Leveres på Blackboard. Må være levert for å få tatt eksamen Tilbud om veiledning for grupperapporten 6JFL 260809

7 Arbeidskrav BØK 3411 Finans og Økonomistyring I • 8 obligatoriske innleveringer – Individuelle løsninger, 3 forsøk, innleveringer på Blackboard, umiddelbar tilbakemelding – 5 må være godkjent for å få gå opp til eksamen – Gjennomgang i klassene uken etter innlevering 7JFL 260809

8 Utvikling? • Arbeidskrav i andre fag? • Færre undervisningstimer i auditoriene? • Reduksjon i antall eksamener? • Bedre resultater? • Høyere fullføringsgrad? 8JFL 260809


Laste ned ppt "Innføring av arbeidskrav for Bachleorstudiene LMU 26.08.09 1JFL 260809."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google