Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Webkommunikasjon og evaluering Øystein Pedersen Dahlen Høgskulen i Volda 23.02.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Webkommunikasjon og evaluering Øystein Pedersen Dahlen Høgskulen i Volda 23.02.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Webkommunikasjon og evaluering Øystein Pedersen Dahlen Høgskulen i Volda http://www.hivolda.no/ 23.02.09

2 Kommunikasjon 1.Målsetninger 2.Målgrupper 3.Budskap 4.Virkemidler 5.Evaluering Fokus Dialog

3 Hvorfor lage internettsider? •Oppnå mål i informasjonsstrategien /- planen •Levere relevant informasjon, til målgruppen

4 Budskap •Budskapet må tilpasses målgruppen •Fokusert budskapet •Tydeliggjøring av budskap –gjennom tekst/innhold –gjennom sideutforming •Må organiseres •Må være lett tilgjengelig •Triggerord = søkeord

5 Sidedesign 1.Navn på siten og siden 2.Tydelige linker til seksjoner og underseksjoner 3.Lokal navigering i (under-)seksjoner 4.”Du er her”-indikator 5.Søkefunksjon 6.Kontakt http://www.afrika.no/norsk/index.html

6 Førstesiden •Hva er den viktigste informasjonen?  Hva ønsker vi å motivere brukerne til?  Målsetningen med hjemmesiden  Små elementer skal motivere til handling, opp mot overordnet formål •Store fonter oppfordringer til skanning •Hvem er den viktigste (og vanskeligste) målgruppen å beholde på siden?

7 Kommunikasjonsprosessen 1.Kartlegge omgivelsene 2.Definere utfordringer 3.Analysere situasjonen 4.Sette opp målsetninger 5.Analysere målgruppen 6.Planlegge tiltak 7.Gjennomføring 8.Evaluere

8 Kommunikasjonsprosessen 1.Kartlegge omgivelsene 2.Definere utfordringer 3.Analysere situasjonen 4.Sette opp målsetninger 5.Analysere målgruppen 6.Planlegge tiltak 7.Gjennomføring 8.Evaluere: planlegging, gjennomføring og effekter

9 Hvorfor evaluere? •Reduser usikkerhet •Forbedre effektiviteten •Forbedre tiltak •Dialog med mottaker/målgruppen

10 Målsetninger: 1.Presentasjon 2.Oppmerksomhet 3.Forståelse 4.Akseptering 5.Tar til seg informasjonen 6.Handling 7.Beholder handlemønsteret

11 Undersøkelsesmetoder •Kvalitative undersøkelser •Kvantitative undersøkelser •Case-studier •Eksperimenter •Intervjuer •Spørreundersøkelser

12 Kvalitative – kvantitative •Innholdet •Tekst •Fortolkning •Helhetsforståelse •Ikke generaliserbare •Kan si noe om et fenomen •Statistikk •Tall •Beregninger •Begrenset forståelse •Generaliserbare •Ser på årsakssammenhenger

13 Casestudier •Kvalitative •Samle mye informasjon (data) om et avgrenset fenomen (caset) •Ett eller flere case •Flere: kan sammenligne •Kan med hell brukes på gode (og dårlige) eksempler

14 Eksperimenter •Kvalitative •Kontrollerer omgivelsene •Utvalgt målgruppe •Utsettes for bestemt stimuli •Problem 1: Unaturlig sammenheng •Problem 2: Forståelse og oppfattelser er som regel sosiale •Eks: Brukertester

15 Evaluering av nettsider 1.Om siden (navigasjon og design) 2.Innholdet (målsetning) 3.Forholdet til brukeren (målgruppen)

16 1. Om siden •Design •Navigasjon: triggerord? •Råtne linker?

17 2. Innholdet •Hva er målsetningen (konseptet)? •Er målsetningene klargjort? •Er innholdet relevant for målsetning? •Kvaliteten på innholdet •Oppdatert innhold? •Hvor ofte blir siden oppdatert? •Mange bidragsytere? •Språk

18 3. Forholdet til brukeren 1.Hvem bruker siden? 2.Hvor ofte? 3.Til hva? 4.Hva er interessant? 5.Hva savnes? 6.Hva er negativt?

19 Utvikle personas 1.Tenkt person i målgruppen 2.Konkret målsetning Eks. 1: •Gutt på vg. skole som har lyst til å studere norsk på universitetet i Oslo www.uio.no www.uio.no Eks. 2: •Kvinne ønsker å studere pedagogikk på masternivå i Volda www.hivolda.no www.hivolda.no

20 Brukertester •Avhengig av kontekst, bruker, oppgave og situasjon •Du er ikke brukeren •Brukerobservasjon •Brukerintervju (forklaringer, fortelle om opplevelsen)

21 Tips til brukertester •5-6 personer •Hvis brukeren ikke kan finne det – det eksisterer ikke •Brukeren bruker mesteparten av tiden på andres nettsteder •Lag konkrete oppgaver som skal løses: 1.Finn frem spesifikk informasjon 2.Observere 3.Stille spørsmål

22

23 http://www.sasbraathens.no/

24 Evaluere materiell •Tilgjengelig •Relevant •Tilpasset •Forstålig

25 Obligatorisk internpraksis for INF112, vår 2009 •Nettanalyse •Fem grupper •Fem høyskoler •Fem oppgaver •To personer presenterer: 6. mars 2009

26 Fem høyskoler •Høgskulen i Volda •Høgskolen i Bergen •Høgskolen i Oslo •Høgskolen på Lillehammer •Høgskolen på Hedemark

27 Fem oppgaver 1.Gruppeleder og strategier 2.Utvikle personas 3.Gjennomføre brukertester 4.Se på sidens struktur 5.Se på innholdet

28 1. Volda 2. Bergen 3. Oslo 4. Lillehammer 5. Hedemark Strategi Personas Brukertester Struktur Innhold

29 1. Gruppeleder og strategi 1.Se på kommunikasjonsstrategiene 2.Presentere dette for resten av gruppa (lag en pp-presentasjon) 3.Følge opp de andre gruppemedlemmene 4.Ansvarlig for det organisatoriske 5.Er målsetningene (konseptet) tydeliggjort på førstesiden? 6.Presentere prosjektet

30 2. Personas 1.Utvikle 3 personas i samarbeid med gruppeleder, i forhold til målgrupper og målsetninger 2.Konferer med de andre 2-erne 3.Skriv rapport om tenkte situasjoner

31 3. Brukertester 1.Ta utgangspunkt i målsetningene 2.Samarbeid med de andre 3-erne 3.Utarbeid oppgaver i forhold til din side (mulige studietilbud) 4.Gjennomfør test på Volda vg. skule, mandag 2. mars – 3 elever på hver –Presenter opplegget for hele klassen, hvem dere er og hvorfor dere er der –3 elever på hver side

32 4. Struktur 1.Se på navigasjonsstrukturen på siden 2.Se på linker og triggerord 3.Hvordan er det mulig å finne frem til vesentlige informasjonen (i forhold til målsetningene)?

33 5. Innholdet 1.Se på innhold i forhold til målsetninger og målgrupper 2.Er innholdet tilrettelagt for web (se Calvert)? 3.Motiverer innholdet brukerne til å gjøre det som er målsetningen med siden (søke på et studieprogram)?

34 Hva skal gjøres? 1.Fordele oppgavene i hver gruppe 2.Lage samarbeidskontrakt 3.Lage prosjektplan 4.Skrive logg 5.Lage et evalueringsdokument 6.Lage en artikkel til nettsidene (individuelt) http://www.hivolda.no/index.php?ID=14605 http://www.hivolda.no/index.php?ID=14605 7.Presentere evalueringen (to stykker)

35 Presentasjon 1.Konsept: Målsetning/målgrupper 2.Førsteside 3.Struktur 4.Innhold (vise til personas og brukertester)

36 1. Volda 2. Bergen 3. Oslo 4. Lillehammer 5. Hedemark Strategi Personas Brukertester Struktur Innhold


Laste ned ppt "Webkommunikasjon og evaluering Øystein Pedersen Dahlen Høgskulen i Volda 23.02.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google