Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bokpresentasjon Stavanger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bokpresentasjon Stavanger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bokpresentasjon Stavanger

2 Signatur 1 Ny struktur: Enklere Ryddigere Mer oversiktlig

3

4 Signatur 1 Hvert kapittel begynner med et bilde, hva som er målene for læring i dette kapitlet og en førlesingsdel Korte avsnitt, gode overskrifter, enkelt språk, margord og oppsummeringsspørsmål til hvert kapittel Oppgaver som skal trene grunnleggende ferdigheter Mange relevante muntlige og skriftlige oppgaver. Også noe yrkesretting. Skriveoppgaver med modelltekster

5

6

7 Om muntlig Nytt læreplanmål:
«bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner» Signatur 1: Riktige ord til rett tid og på riktig måte Appellformer: Etos – tillit Logos – fornuft Patos – appell til følelsene I tillegg: Kairos- forståelse for tid og sted

8 Om sakprosakapitlet Yrkesretting og modelltekster: Rapport
Formelt brev Søknad CV Å skrive argumenterende tekster To eksempler: Om vennskap Om dataspill Bruk av kilder På nett: Relevante skriveopplegg

9 Inspirasjon til åskrive
<Ut fra dette oppslaget vil jeg si litt om bilder, lese «før du leser», igjen nevne «husker du dette» og muntlige og skriftlige oppgaver i slutten av hvert kap.

10 Om skjønnlitteratur og inspirasjon til å skrive
Pushwagner-bildet Vertigo innleder novellekapitlet. Førlesingsoppgave: <Jeg leser høyt> Skriveoppgave: Fortell historien til en av personene du ser på bildet.

11 Kravet til literacy Vi er nødt til å kunne skrive og lese i vårt samfunn i dag. Viktig å trene på ulike skrivehandlinger Skrive for å tenke / skrive for å bli vurdert

12 Hvordan kan vi få elever til å lære mer og bedre?
Å skrive er å tenke Hvordan kan vi få elever til å lære mer og bedre? Kilde: The Atlantic: Pedagogisk prosjekt på New Dorp (High school på Staten Island

13 Situasjonen på New Dorp
40 % av elevene falt fra 82 % hadde relativt svake leseferdigheter Elevene gjorde det dårlig på nasjonale prøver

14 HVA BLE GJORT? Rektor foreslo et pedagogisk prosjekt:
Hva må til for å snu den negative utviklingen? Lærerne prøvde å analysere seg fram til hvor problemet lå ved å gjennomgå elevenes skriftlige besvarelser

15 Resultat av kartlegging:
Elevene hadde store problemer med å skrive tekster De kunne lese, men ikke gjengi innhold skriftlig Elevene klarte ikke å bruke ord som bandt informasjonen sammen: for, fordi, hvis, men, eller, og Setningene var svært korte

16 HVA BLE GJORT? Opplæring i skriving i alle fag
Opplæring i argumentasjon i alle fag Elevene ble bedt om å bruke ord som: og, eller, men, hvis, for, fordi, selv om Elevene lærte å skrive lengre tekster

17 RESULTAT Strykprosent i engelsk sank fra 33 % til 11 % på to år
Strykprosent i historie sank fra 36 % til 25 % Antall elever som sluttet sank fra 37 % til 20 % Flere steder i USA læres nå skriving bort som et kreativt fag Retting av skrivefeil og grammatikk er lavere prioritert

18 Å SKRIVE SIN MENING FEMPUNKTSMETODEN

19 Hvordan komme i gang med å skrive?
Skriv fem setninger: Fortell hvilket emne du vil skrive om Skriv tre setninger om dette emnet Skriv en setning som sammenfatter det du har skrevet

20 Nå er rammen for teksten ferdig:
Innledning: en setning Midtdel: tre setninger Avslutning: en setning

21 Neste trinn: Forklar litt om innholdet i hver setning
Gi gjerne eksempler

22 EKSEMPEL Overskrift: Om vennskap Vennskap er viktig
Når du har en venn, føler du at du betyr noe En venn kan hjelpe deg når du har det vanskelig Hvis du hjelper en venn, lærer du å ta ansvar Det er viktig for alle å etablere vennskap

23 Setning 1: Vennskap er viktig
Utvid slik: Vennskap er viktig fordi mennesker ønsker kontakt med hverandre Vi føler oss ensomme hvis vi ikke har noen å snakke med Det er viktig å ha noen å dele sorger og gleder med Gi gjerne et eksempel fra virkeligheten Bruk ord som: hvis, men, og, fordi

24 Setning 2: Når du har en venn, føler du at du betyr noe
Utvid slik: En venn kan høre når du vil fortelle noe En venn setter pris på deg slik du er Dere kan diskutere Dere kan gjøre hyggelige ting sammen Gi eksempel Bruk ord som: hvis, men, og, fordi

25 Knyttet til teksten ”Strandblondinen” i Signatur 1
Skriveopplegg Knyttet til teksten ”Strandblondinen” i Signatur 1

26 Undervisningsopplegget
Mål: Trene grunnleggende ferdigheter Skriving og muntlige ferdigheter Målet er å skrive en tekst til innlevering. I prosessen underveis inngår tenkeskriving og samtale i forbindelse med det emnet

27 Tørt og kjølig Kortfilm, Kristoffer Joner

28 Tenkeskriving og samtale
Tenkeskriv i tre minutter. Hjelpesetning: Jeg tror det er mange mennesker i dag som er misfornøyde med seg selv fordi… Diskuter filmen og temaet i filmen.

29 Bertrand Besigye: ”Strandblondinen”

30 Tenkeskriving og samtale
Tenkeskriving i 3 minutter. Startsetning: Jeg mener kroppsidealet i vårt samfunn er med på å … Diskuter i klassen hva denne teksten sier om kroppsidealet i våre dager.

31 Relevant skriveoppgave
Tekst som skal overbevise Skriv en tekst på rundt 300 ord der du prøver å overbevise om at dagens kroppsideal i mange tilfeller kan være skadelig for selvbildet til mange unge. Forslag til startsetning: I dag har vi et kroppsideal som mange sliter med å leve opp til.

32 Relevant skriveoppgave
Kreativ skriving Skriv en fortelling eller en novelle om å ikke være fornøyd med seg selv. Tittelen på novella skal være ”Alle andre har det mye bedre enn meg.” Bestem deg for hovedpersonen. Hvem er han/hun? Hvorfor er han/hun ikke fornøyd?


Laste ned ppt "Bokpresentasjon Stavanger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google