Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bokpresentasjon Stavanger. Signatur 1 Ny struktur: • Enklere • Ryddigere • Mer oversiktlig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bokpresentasjon Stavanger. Signatur 1 Ny struktur: • Enklere • Ryddigere • Mer oversiktlig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bokpresentasjon Stavanger

2 Signatur 1 Ny struktur: • Enklere • Ryddigere • Mer oversiktlig

3

4 Signatur 1 • Hvert kapittel begynner med et bilde, hva som er målene for læring i dette kapitlet og en førlesingsdel • Korte avsnitt, gode overskrifter, enkelt språk, margord og oppsummeringsspørsmål til hvert kapittel • Oppgaver som skal trene grunnleggende ferdigheter • Mange relevante muntlige og skriftlige oppgaver. Også noe yrkesretting. • Skriveoppgaver med modelltekster

5

6

7 Om muntlig Nytt læreplanmål: «bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner» Signatur 1: Riktige ord til rett tid og på riktig måte Appellformer: • Etos – tillit • Logos – fornuft • Patos – appell til følelsene I tillegg: Kairos- forståelse for tid og sted

8 Om sakprosakapitlet Yrkesretting og modelltekster: • Rapport • Formelt brev • Søknad • CV Å skrive argumenterende tekster To eksempler: Om vennskap Om dataspill Bruk av kilder På nett: Relevante skriveopplegg

9 Inspirasjon til åskrive

10 Om skjønnlitteratur og inspirasjon til å skrive Pushwagner-bildet Vertigo innleder novellekapitlet. Førlesingsoppgave: Skriveoppgave: Fortell historien til en av personene du ser på bildet.

11 Kravet til literacy • Vi er nødt til å kunne skrive og lese i vårt samfunn i dag. • Viktig å trene på ulike skrivehandlinger • Skrive for å tenke / skrive for å bli vurdert

12 Å skrive er å tenke Hvordan kan vi få elever til å lære mer og bedre? Kilde: The Atlantic: Pedagogisk prosjekt på New Dorp (High school på Staten Island

13 Situasjonen på New Dorp • 40 % av elevene falt fra • 82 % hadde relativt svake leseferdigheter • Elevene gjorde det dårlig på nasjonale prøver

14 HVA BLE GJORT? • Rektor foreslo et pedagogisk prosjekt: • Hva må til for å snu den negative utviklingen? • Lærerne prøvde å analysere seg fram til hvor problemet lå ved å gjennomgå elevenes skriftlige besvarelser

15 Resultat av kartlegging: • Elevene hadde store problemer med å skrive tekster • De kunne lese, men ikke gjengi innhold skriftlig • Elevene klarte ikke å bruke ord som bandt informasjonen sammen: for, fordi, hvis, men, eller, og • Setningene var svært korte

16 HVA BLE GJORT? • Opplæring i skriving i alle fag • Opplæring i argumentasjon i alle fag • Elevene ble bedt om å bruke ord som: og, eller, men, hvis, for, fordi, selv om • Elevene lærte å skrive lengre tekster

17 RESULTAT • Strykprosent i engelsk sank fra 33 % til 11 % på to år • Strykprosent i historie sank fra 36 % til 25 % • Antall elever som sluttet sank fra 37 % til 20 % • Flere steder i USA læres nå skriving bort som et kreativt fag • Retting av skrivefeil og grammatikk er lavere prioritert

18 Å SKRIVE SIN MENING • FEMPUNKTSMETODEN

19 Hvordan komme i gang med å skrive? Skriv fem setninger: • Fortell hvilket emne du vil skrive om • Skriv tre setninger om dette emnet • Skriv en setning som sammenfatter det du har skrevet

20 Nå er rammen for teksten ferdig: • Innledning: en setning • Midtdel: tre setninger • Avslutning: en setning

21 Neste trinn: • Forklar litt om innholdet i hver setning • Gi gjerne eksempler

22 EKSEMPEL Overskrift: Om vennskap 1.Vennskap er viktig 2.Når du har en venn, føler du at du betyr noe 3.En venn kan hjelpe deg når du har det vanskelig 4.Hvis du hjelper en venn, lærer du å ta ansvar 5.Det er viktig for alle å etablere vennskap

23 Setning 1: Vennskap er viktig Utvid slik: • Vennskap er viktig fordi mennesker ønsker kontakt med hverandre • Vi føler oss ensomme hvis vi ikke har noen å snakke med • Det er viktig å ha noen å dele sorger og gleder med • Gi gjerne et eksempel fra virkeligheten • Bruk ord som: hvis, men, og, fordi

24 Setning 2: Når du har en venn, føler du at du betyr noe Utvid slik: • En venn kan høre når du vil fortelle noe • En venn setter pris på deg slik du er • Dere kan diskutere • Dere kan gjøre hyggelige ting sammen • Gi eksempel • Bruk ord som: hvis, men, og, fordi

25 Skriveopplegg Knyttet til teksten ”Strandblondinen” i Signatur 1

26 Undervisningsopplegget Mål: Trene grunnleggende ferdigheter • Skriving og muntlige ferdigheter • Målet er å skrive en tekst til innlevering. • I prosessen underveis inngår tenkeskriving og samtale i forbindelse med det emnet

27 Tørt og kjølig Kortfilm, Kristoffer Joner

28 Tenkeskriving og samtale • Tenkeskriv i tre minutter. • Hjelpesetning: Jeg tror det er mange mennesker i dag som er misfornøyde med seg selv fordi… • Diskuter filmen og temaet i filmen.

29 Bertrand Besigye: ”Strandblondinen”

30 Tenkeskriving og samtale • Tenkeskriving i 3 minutter. • Startsetning: Jeg mener kroppsidealet i vårt samfunn er med på å … • Diskuter i klassen hva denne teksten sier om kroppsidealet i våre dager.

31 Relevant skriveoppgave • Tekst som skal overbevise • Skriv en tekst på rundt 300 ord der du prøver å overbevise om at dagens kroppsideal i mange tilfeller kan være skadelig for selvbildet til mange unge. • Forslag til startsetning: I dag har vi et kroppsideal som mange sliter med å leve opp til.

32 Relevant skriveoppgave • Kreativ skriving • Skriv en fortelling eller en novelle om å ikke være fornøyd med seg selv. Tittelen på novella skal være ”Alle andre har det mye bedre enn meg.” • Bestem deg for hovedpersonen. Hvem er han/hun? Hvorfor er han/hun ikke fornøyd?


Laste ned ppt "Bokpresentasjon Stavanger. Signatur 1 Ny struktur: • Enklere • Ryddigere • Mer oversiktlig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google