Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Altamodellen - samhandlingsreform og interkommunalt samarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Altamodellen - samhandlingsreform og interkommunalt samarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Altamodellen - samhandlingsreform og interkommunalt samarbeid

2 Bakgrunn Altamodellen
Forutsetninger Befolkningsstørrelse Avstand til sykehus Klimatiske/ logistiske utfordringer Alta Helsesenter (1977) Fysisk fundament for Altamodellen. Hensikten var å skape en fellesarena for helse- og sosialtjenester i kommunen- uavhengig av nivå/eier/leverandør av tjenestene. >>> Samhandling Helsetjenester tilbys lokalt heller enn i sykehus langt unna.

3

4 Høye fødselstall, høy levealder, middels innenlandsk flytting og høy innvandring.
HHMH Totalt 0-5 år 6-12 år 13-15 år 16-19 år 20-44 år 45-66 år 67-79 år 80 år og over 2008 18 272 1 606 2 055 840 1 091 6 516 4 482 1 239 443 2009 18 411 1 550 2 068 864 1 114 6 544 4 570 1 252 449 2010 18 648 1 547 2 051 859 1 133 6 623 4 683 1 260 492 2015 19 905 1 647 1 887 896 1 193 6 967 5 193 1 562 560 2020 21 165 1 842 1 910 803 1 166 7 256 5 566 1 982 640 2025 22 385 1 979 2 107 819 1 108 7 630 5 682 2 301 759 2030 23 591 2 030 2 277 910 1 161 7 867 5 872 2 410 1 064 Diff 2020 2 893 236 -145 -37 75 740 1 084 743 197 Diff 2030 5 319 424 222 70 1 351 1 390 1 171 621 Kilde: SSB

5 Interkommunalt samarbeide
Alta Loppa Kautokeino Kvænangen Vertskommunemodell

6 Finnmark Troms Fra Finland til Lopphavet! Loppa Kvænangen Alta
Lakselv Hammerfest Vadsø Kirkenes Kautokeino Finnmark Troms Nordkapp Alta kommune Loppa Kvænangen Fra Finland til Lopphavet!

7

8 Erfaringsgrunnlag I Altamodellen har både kommunen og foretaket erfaring fra mange typer samhandling - organisatorisk - økonomisk - tjenestenivå - ”under et tak”

9 Eksempler - sykestuedrift -cytostatika -dialyse - fødestue -diabetesteam - spesialistpoliklinikken - psykiatritilbudet - akuttilbudet

10 Nye tilbud Godt grunnlag for å etablere nye tilbud.
- må tilpasses samhandlingsreformen mange driftsformer kan brukes og videreutvikles problemer og utfordringer vil til dels være kjent i Alta vil kreve arealer, personell og økonomi må være relevante og realistiske Godt grunnlag for å etablere nye tilbud.

11 Diabetesteam Fastlege faglig ansvarlig 2 sykepleiere
Henvisning fra fastlege 600 diabetikere Gode resultater Fundusfoto- telemedisin- spes.pol. Bruk av normaltariff

12 Sykestua 16 sykestuer i Finnmark 1-9 senger, totalt 40
Faglige kravspesifikasjoner Tilbud Alta: - dialyse - cytostatika - røntgen - televisitter Alta

13 Spesialistpoliklinikken
Drives av Helse Finnmark Lokaler eies av kommunen Private spesialister Ambulerende spesialister Hudenhet Røntgenenhet Lab-samarbeid Brukes av nabokommunene

14 Mulige kommunale tiltak
Ulike ambulante enheter og tverrfaglige team KOLS Demens Overvekt Rus og psykiatri Kan lages etter mal av diabetesteam. Vil kreve samarbeid mellom kommunene og foretak- interkommunalt tilbud Team av varierende størrelse fra 2-3 til 5-6 ansatte?

15 Utvidet sykestue- intermediærenhet ”Før, i stedet for og etter sykehus”
Betydelig potensiale for behandling av pasienter lokalt - uten sykehusinnleggelse Reduserer reiseavstand og -kostnad Krever noe økt bemanning Kortere sykehustid Faglighet- intermediærnivå Diagnostisk utstyr Evakuering til sykehus

16 Ønskede tiltak Utvidet sykestue- intermediærenhet
”Før, i stedet for og etter sykehus” Interkommunalt Ca 20 plasser? Lindrende enhet Rehabiliteringsenhet Observasjonssenger Utvidet billeddiagnostisk tilbud?

17 Eksempel palliativ enhet
”Plan for lindrende behandling i AK” Personellbehov: Kreftsykepleier(e) Lege m onk. interesse Pleier(e) Fys.ter Arealbehov: Sengeenhet? Dimensjonering? Økonomi: > 3mill/år

18 Mulige tiltak i foretaket
SPESIALISTPOLIKLINIKKEN Konsolidere ambulering Hyppighet Kvalitet Fagområder Utvide ambulering? Geriatri Urologi Stedlige spesialister? Arealbehov Kompetansebehov?

19 Mulige tiltak i foretaket II
Videreutvikle billeddiagnostikk? Muligheter og begrensninger Arealutfordringer Økonomi Samarbeid kommunene/foretak

20 Mulige tiltak i foretaket III
PSYKIATRI Utfordringer i psykiatri og rus - tidlig intervensjon Ambulante team? Vakttjeneste institusjoner Faglighet og samarbeid

21 Overordna utfordringer
Samarbeidsavtaler - interkommunalt - foretaket - andre aktører Lokaler og areal Samisk språk- og kulturkompetanse Rekruttering og kompetanse Laboratorietjenester

22 Sentrale arbeidsområder
Hvilke tilbud skal vi arbeide videre med? Arbeidsgrupper Prioritering av tiltak Styringsgruppe IKT Areal er sentralt Arbeidsgruppe Rekruttering og kompetanse Avtaleforhold Organisasjon Evaluering og forskning

23 Prosess framover Forankre i fagmiljøene i alle kommuner
Avklare finansiering Etablere styringsgruppe Etablere arbeidsgrupper …men utfordrende å planlegge tiltak uten å kjenne spillereglene…

24 Muligheter Øke kompetanse og kapasitet lokalt
Attraktive arbeidsplasser Redusere geografisk helse-ulikhet Bedret pasienttilbud Samarbeid med andre aktører Interkommunalt samarbeid

25 Området har landets beste forutsetninger for å imøtekomme samhandlingsreformen !
- og pasientene her kanskje den største gevinsten av den?


Laste ned ppt "Altamodellen - samhandlingsreform og interkommunalt samarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google