Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Altamodellen - samhandlingsreform og interkommunalt samarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Altamodellen - samhandlingsreform og interkommunalt samarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Altamodellen - samhandlingsreform og interkommunalt samarbeid

2 Bakgrunn Altamodellen •Forutsetninger –Befolkningsstørrelse –Avstand til sykehus –Klimatiske/ logistiske utfordringer •Alta Helsesenter (1977) –Fysisk fundament for Altamodellen. –Hensikten var å skape en fellesarena for helse- og sosialtjenester i kommunen- uavhengig av nivå/eier/leverandør av tjenestene. –>>> Samhandling •Helsetjenester tilbys lokalt heller enn i sykehus langt unna.

3

4 HHMHTotalt0-5 år6-12 år 13-15 år 16-19 år20-44 år 45-66 år67-79 år 80 år og ov er 200818 2721 6062 0558401 0916 5164 4821 239443 200918 4111 5502 0688641 1146 5444 5701 252449 201018 6481 5472 0518591 1336 6234 6831 260492 201519 9051 6471 8878961 1936 9675 1931 562560 202021 1651 8421 9108031 1667 2565 5661 982640 202522 3851 9792 1078191 1087 6305 6822 301759 203023 5912 0302 2779101 1617 8675 8722 4101 064 Diff 20202 893236-145-37757401 084743197 Diff 20305 31942422270 1 3511 3901 171621 Høye fødselstall, høy levealder, middels innenlandsk flytting og høy innvandring. Kilde: SSB

5 Interkommunalt samarbeide •Alta •Loppa •Kautokeino •Kvænangen Vertskommunemodell

6 Tromsø Alta Lakselv Hammerfest Vadsø Kirkenes Kautokeino Finnmark Troms Nordkapp Alta kommune Kvænangen Loppa Fra Finland til Lopphavet!

7

8 Erfaringsgrunnlag •I Altamodellen har både kommunen og foretaket erfaring fra mange typer samhandling - organisatorisk - økonomisk - tjenestenivå - ”under et tak”

9 Eksempler - sykestuedrift -cytostatika -dialyse - fødestue -diabetesteam - spesialistpoliklinikken - psykiatritilbudet - akuttilbudet

10 Nye tilbud - må tilpasses samhandlingsreformen -mange driftsformer kan brukes og videreutvikles -problemer og utfordringer vil til dels være kjent i Alta -vil kreve arealer, personell og økonomi -må være relevante og realistiske -Godt grunnlag for å etablere nye tilbud.

11 Diabetesteam •Fastlege faglig ansvarlig •2 sykepleiere •Henvisning fra fastlege •600 diabetikere •Gode resultater •Fundusfoto- telemedisin- spes.pol. •Bruk av normaltariff

12 Sykestua •16 sykestuer i Finnmark •1-9 senger, totalt 40 •Faglige kravspesifikasjoner •Tilbud Alta: - dialyse - cytostatika - røntgen - televisitter Alta

13 Spesialistpoliklinikken •Drives av Helse Finnmark •Lokaler eies av kommunen •Private spesialister •Ambulerende spesialister •Hudenhet •Røntgenenhet •Lab-samarbeid •Brukes av nabokommunene

14 Mulige kommunale tiltak •Ulike ambulante enheter og tverrfaglige team –KOLS –Demens –Overvekt –Rus og psykiatri Kan lages etter mal av diabetesteam. Vil kreve samarbeid mellom kommunene og foretak- interkommunalt tilbud Team av varierende størrelse fra 2-3 til 5-6 ansatte?

15 Utvidet sykestue- intermediærenhet ” Før, i stedet for og etter sykehus” •Betydelig potensiale for behandling av pasienter lokalt - uten sykehusinnleggelse •Reduserer reiseavstand og -kostnad •Krever noe økt bemanning •Kortere sykehustid •Faglighet- intermediærnivå •Diagnostisk utstyr •Evakuering til sykehus

16 Ønskede tiltak •Utvidet sykestue- intermediærenhet -”Før, i stedet for og etter sykehus” •Interkommunalt •Ca 20 plasser? •Lindrende enhet •Rehabiliteringsenhet •Observasjonssenger •Utvidet billeddiagnostisk tilbud?

17 Eksempel palliativ enhet •”Plan for lindrende behandling i AK” Personellbehov: Kreftsykepleier(e) Lege m onk. interesse Pleier(e) Fys.ter Arealbehov: Sengeenhet? Dimensjonering? Økonomi: > 3mill/år

18 Mulige tiltak i foretaket SPESIALISTPOLIKLINIKKEN •Konsolidere ambulering –Hyppighet –Kvalitet –Fagområder •Utvide ambulering? –Geriatri –Urologi •Stedlige spesialister? •Arealbehov •Kompetansebehov?

19 Mulige tiltak i foretaket II Videreutvikle billeddiagnostikk? -Muligheter og begrensninger -Arealutfordringer -Økonomi -Samarbeid kommunene/foretak

20 Mulige tiltak i foretaket III PSYKIATRI •Utfordringer i psykiatri og rus - tidlig intervensjon •Ambulante team? •Vakttjeneste institusjoner •Faglighet og samarbeid

21 Overordna utfordringer •Samarbeidsavtaler - interkommunalt - foretaket - andre aktører •Lokaler og areal •Samisk språk- og kulturkompetanse •Rekruttering og kompetanse •Laboratorietjenester

22 Sentrale arbeidsområder •Hvilke tilbud skal vi arbeide videre med? •Arbeidsgrupper •Prioritering av tiltak •Styringsgruppe •IKT •Areal er sentralt •Arbeidsgruppe •Rekruttering og kompetanse •Avtaleforhold •Organisasjon •Evaluering og forskning

23 Prosess framover •Forankre i fagmiljøene i alle kommuner •Avklare finansiering •Etablere styringsgruppe •Etablere arbeidsgrupper …men utfordrende å planlegge tiltak uten å kjenne spillereglene…

24 Muligheter •Øke kompetanse og kapasitet lokalt •Attraktive arbeidsplasser •Redusere geografisk helse-ulikhet •Bedret pasienttilbud •Samarbeid med andre aktører •Interkommunalt samarbeid

25 Området har landets beste forutsetninger for å imøtekomme samhandlingsreformen ! - og pasientene her kanskje den største gevinsten av den?


Laste ned ppt "Altamodellen - samhandlingsreform og interkommunalt samarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google