Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles anskaffelse av LMS Lars Skogan, UNINETT. Felles anskaffelse av LMS ? Hvorfor skal vi gjøre det? Hva innebærer det? Hvordan gjøres det? Hvor lang.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles anskaffelse av LMS Lars Skogan, UNINETT. Felles anskaffelse av LMS ? Hvorfor skal vi gjøre det? Hva innebærer det? Hvordan gjøres det? Hvor lang."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles anskaffelse av LMS Lars Skogan, UNINETT

2 Felles anskaffelse av LMS ? Hvorfor skal vi gjøre det? Hva innebærer det? Hvordan gjøres det? Hvor lang tid vil det ta? Hva vil det koste?

3 Alternativer Ingen anskaffelse Kortsiktig anskaffelse Langsiktig anskaffelse

4 Ingen anskaffelse ”Vi trenger ingen fellesprosess fordi vi…” Har en gyldig avtale iht. innkjøpsregelverket Har en god kontrakt Har et godt grep om leverandøren Får gjort de tilpasninger vi ønsker Har god pris, sammenlignet med alternativene Også for tilpasninger

5 Hva kan man oppnå? Større forhandlingsmakt overfor leverandør Funksjonalitet Tilpasninger / utvikling Integrasjoner Lavere pris Felles driftsmiljøer Integrasjoner Samarbeid

6 LMS henger sammen med andre systemer Noen felles for mange UH og koordinert av UH (FS) Videreutvikling av integrasjoner og samspill mellom systemer (omtrent) lik kost om det er 2 eller 20 institusjoner som trenger integrasjonen

7 Mål med kortsiktig anskaffelse Gyldige avtaler Like bra eller bedre priser Like bra eller bedre funksjonalitet Lav arbeidsbelastning Lav endringskostnad Lav prosesskostnad

8 Kort prosess ”Forespør flere systemer” Ivaretar eksisterende funksjonalitet Ett anskaffelsesløp Beskriver dagens løsning Ønsker en kortvarig leveranse av tilsvarende Lite forarbeid (dersom det finnes dokumentasjon) Evaluering med basis i hva man har Stor vekt på byttekostnader Parallelle avtaler med ulike leverandører Forhåndsgitt fordeling ”Redefinering av avtalebetingelser” Muliggjøre samarbeid om endringer / utvikling

9 Felles anskaffelse – kort prosess Fase 0:Prefase (informasjon / tilslutning)01.2011 Fase I:Nedsettelse av styrings/arbeidsgruppe02.2011 Fase II:Avklaring av rammer02.2011 Fase III:Leverandørkontakt------- Fase IV:Utarbeidelse av kravspesifikasjon05.2011 Fase V:Gjennomføring av konkurranse - Utlysning05.2011 - Prekvalifisering / invitasjon06. 2011 - Tilbudsfrist09. 2011 - Forhandlinger / tilbakemeldinger / tilbud11. 2011 - Innstilling / godkjenning12. 2011 - Kontraktsarbeid - Signering01.2012 Fase VI:Test-/akseptansefase03.2012 Fase VII:Pilotfase05.2012 Fase VIII:Utrulling09.2012

10 Muligheter med langsiktighet Strategisk samarbeid Større utviklingsarbeider Nye, bedre integrasjoner Tilpasninger / endringer Lavere priser Lovlig avtale Tidshorisont Lang Kort

11 Kort vs. lang prosess Utvikling i egen bruk og funksjonalitet i systemene Teknologiskifte Strategiske vurderinger Byttekostnader Installasjon/implementering Opplæring Effektivitetstap Byttegevinster Effektivisering Lavere kostander Etc.  Beslutning

12 Lang prosess Mye forarbeid En ’ny start’ i design av LMS-løsning Langsiktige planer / ønsker Behov for funksjonalitet Behov for integrasjoner Utvikling i anskaffelsesperioden Relativt ”fritt” (Involvering av flere parter – studenter  hvordan skal nytt LMS støtte den fremtidige studenten) Lang prosess Stor fordel å være flere å dele regningen på

13 Langkort prosess Kortsiktig avtale som omfatter det vi har i dag …mens man begynner å arbeide med lang prosess Direkte på lang prosess Annen løsning  utvikling

14 Avtaler

15 Felles anskaffelse, ulike kontrakter Separate avtaler for de som ønsker det All kontraktsoppfølging håndteres lokalt Evt. samarbeid med øvrig UH på tilpasning/utvikling Felles avtale gjennom UNINETT Hovedsakelig sentral kontraktsoppfølging Samarbeider om videreutvikling Brukerforum / prioriteringsråd / arbeidsutvalg

16 Avtaler – i dag Leverandør A Avtale Leverandør B Avtale

17 Avtaler – samarbeidsmodell Ramme- avtale Leverandør B Ramme- avtale Leverandør A Avtale Leverandør n Koordinering Samarbeid

18 Avtaler - drift Separat drift per virksomhet, ukoordinert (ASP) Separat drift per virksomhet, koordinert (ASP) Sentral drift i sektoren (ASP) Sentral drift hos leverandør (ASP) Software-as-a-service (SaaS)

19 Samarbeid om anskaffelse og forvaltning av system

20 Samarbeid – i UNINETT-regi Økonomisystem – Agresso Lønns- og personalsystem (SAP) Bestillings- og fakturasystem (Basware) Konkurransegjennomføringsverktøy (EU-supply) Sak-/arkiv-system (Ephorte) Prosjektstyringsverktøy (Artemis) Drift FS Plagiatkontroll (Ephorus) + omtrent 40 rammeavtaler på IKT Koordinering av UNINETT – faglig deltakelse fra sektoren

21 Samarbeid UNINETT administrerer Koordinerer prosess og samarbeid Samler opp og prioriterer endringsønsker Løpende oppfølging mot leverandør(er) Arrangerer brukerforum Arbeidsgruppe Deltakere fra frivillige institusjoner Superbrukere / fageksperter Arbeider tett mot leverandørene Lager kravspesifikasjon Evaluerer tilbud Innstiller leverandører til styringsgruppe

22 Styringsgruppe Ledere fra sektoren Representativ sammensetning Personer med beslutningsmyndighet Studiedirektør eller noen som denne utpeker Utformer strategi for anskaffelsen Formelt velger leverandør(er) på innstilling fra arbeidsgruppe Samarbeid

23 UH-sektoren Leverandør Prioriteringsråd Styringsgruppe Leveranse Styring / kontroll Samarbeid - forvaltning av avtale Sluttkunde Ramme- avtale


Laste ned ppt "Felles anskaffelse av LMS Lars Skogan, UNINETT. Felles anskaffelse av LMS ? Hvorfor skal vi gjøre det? Hva innebærer det? Hvordan gjøres det? Hvor lang."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google