Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Standardisering – hvorfor det?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Standardisering – hvorfor det?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Standardisering – hvorfor det?
Grete Bach Seniorrådgiver eKommune 2008

2 KITH Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren
KITH AS etablert i 1990 Aksjeselskap, not-for-profit Aksjeeierne i dag: Helse- og omsorgsdept: 70% KS: 19,5% Arbeids- og inkluderingsdept: 10,5% Hovedkontor i Trondheim med Oslo-kontor på Karl Johan

3 Hvorfor? - standardisering
snakke samme språk både teknisk og helsefaglig

4 Hvorfor (forts.)? - standardisering
forstå hverandre ulike ”uttrykk” med samme mening? samme ”uttrykk” med ulik mening?

5 I følge ISO, International Organization for Standardization:
En standard beskriver de felles regler, retningslinjer og/eller egenskaper ved produkter eller arbeidsprosesser som må følges for å oppnå optimalt resultat i en gitt kontekst

6 Hvem har sendt inn opplysningene?
Opplysningene må ikke blir endret underveis fra avsender Opplysningene må være korrekte og riktige fra avsender sin side Opplysningene må ikke havne til andre enn de som skal ha dem Mottaker må kunne gi elektronisk tilbakemelding Epikrise .1234 .mmxxy etc. EPJ .1234 .mmxxy etc. OK

7 HOD stiller krav………. Fra statsbudsjettet 2008 (HOD):
”For å stimulere til økt samhandling og utvikling av elektroniske tjenester har departementet pålagt regionale helseforetak å stille krav til sine leverandører om at alle meldinger i helsesektoren skal være standardiserte og godkjent av Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren (KITH).”

8 Ulike typer standarder, eksempler:
Innholdsstandardarder – f.eks epikriser, henvisninger, labsvar med mer EPJ-standarder (standarder for elektronisk pasientjournal) Standarder for kommunikasjon og informasjonssikkerhet (elektroniske meldinger) Kodeverk, klassifikasjoner og terminologi

9 Internasjonal/nordisk
- mange hensyn å ta Finansiering/takster Statistikk Helsefaglig Internasjonal/nordisk Teknisk Administrativ

10 - IT-støtte (for brukere)
Kodeverk m.m. ”Kodere” web-services kode- regler finnkode volven Bedre arbeidsflate IT-leverandør KITHs testserver

11 Oppsummering Hvorfor standardisering? Hvilke standarder behøves?
viktig å ha entydig definisjon og bruk av informasjon Hvilke standarder behøves? ikke bare helsefaglige også administrative dessuten IT-støtte Hvordan? delvis programtilskudd, delvis andre tilskudd utvikling/etablering, vedlikehold, brukerstøtte nasjonal/tverrsektoriell og internasjonal standardisering etc.

12 E-post: firmapost@kith.no
KITH AS Sukkerhuset 7489 Trondheim E-post: Web: Tel.: , Fax:


Laste ned ppt "Standardisering – hvorfor det?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google