Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse Sør Kvalitetsstrategi Ingrid Risland Helse Sør RHF 10.10.2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse Sør Kvalitetsstrategi Ingrid Risland Helse Sør RHF 10.10.2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse Sør Kvalitetsstrategi Ingrid Risland Helse Sør RHF 10.10.2006

2 Helse Sør

3 Kvalitetsdimensjoner

4 Ansvarsavklaring RHF – nivå: –Eieransvar –Sørge for ansvar –Koordineringsansvar HF- nivå: –Ansvar for styringssystemer (kontroll med kvalitet på tjenesten som ytes og kvalitet på utvikling av tilbud) –Ansvar for kvalitet på tjenesten som ytes

5 Kvalitet i Helse Sør

6 Kvalitet i Helse Sør - egenskaper En lærende organisasjon Forankring i ledelse på alle nivåer Medarbeidere som ressurs Brukeropplevd kvalitet Verktøy og metoder

7 Kvalitet i Helse Sør – ledelse mål og tiltak Helse Sør vil bruke MUSIK som et strategisk verktøy for å få reel kunnskap om hvordan den enkelte medarbeider opplever hverdagen sin. Resultatet av undersøkelsen skal brukes direkte inn i forbedringsarbeidet lokalt på alle nivåer i foretaksgruppen. For å oppnå størst mulig læringseffekt vil Helse Sør arbeide for å innføre et felles kvalitetssystem med felles terminologi.

8 Kvalitet i Helse Sør – ledelse mål og tiltak Der det er hensiktsmessig og ønskelig anbefaler Helse Sør at helseforetakene tar i bruk verktøy og systemer for akkreditering og eller sertifisering. Helse Sør RHF har som mål å velge en metode som kan føre fram til akkreditering av alle sine foretak innen 2008. Helse Sør skal initiere og koordinere revisjoner på områder hvor det er behov for etterprøving og kontroll, stor risiko, store variasjoner, mange uønskede hendelser, mange klager etc.

9 Kvalitet i Helse Sør – ledelse mål og tiltak Fokusområder for revisjoner: –Oppfyllelse av lovkrav –Økonomi –Pasientsikkerhet –Brukermedvirkning Nettverk av interne revisorer fra foretakene. Det anbefales at disse deltar i hverandres revisjoner.

10 Kvalitet i Helse Sør – faglig kvalitet – mål og tiltak Helse Sør vil styre ressurser til utviklingsarbeid for områder som har behov for særlige kvalitetsløft. Helse Sør vil bidra til at arbeid med standardisering og god praksis blir intensivert. Praksiskonsulentordningen vil være et viktig element i dette arbeidet, Helse Sør vil prioritere innføring av denne ordningen.

11 Kvalitet i Helse Sør – faglig kvalitet – mål og tiltak Helse Sør skal stimulere til utvikling av forskningsbaserte behandlingsprogram, guidelines og legge til rette for utvikling av beste praksis. Helse Sør vil ta initiativ til og legge til rette for opprettelse av nasjonale kvalitetsregistre. Faglig audit

12 Kvalitet i Helse Sør – pasientopplevd kvalitet – mål og tiltak Helse Sør vil arbeide aktivt for å oppfylle lovkravet om pasientansvarlig lege Brukerundersøkelser skal gjennomføres hvert år ved helseforetakene i Helse Sør. Resultatet av undersøkelsen skal være ledd i en kontinuerlig forbedring av tjenestetilbudet. Brukerrepresentasjonen skal være en integrert del av all planlegging som kan få konsekvenser for helsetilbudet i Helse Sør.

13 Kvalitet i Helse Sør – faglig kvalitet – mål og tiltak Prosjekt: Det iverksettes et prosjekt rettet mot avvikshåndtering og hendelser som kan føre til uønskede hendelser. Mål: Å utvikle en lærende organisasjon der hendelser som kan føre til uønskede hendelser blir brukt til kontinuerlig prosessforbedring.


Laste ned ppt "Helse Sør Kvalitetsstrategi Ingrid Risland Helse Sør RHF 10.10.2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google