Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.innherred- samkommune.no Samkommunestyremøte 20.01.05 – Ola Stene 1 Innherred samkommune Nye oppgaver i 2005? Orientering til Samkommunestyret 20.01.2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.innherred- samkommune.no Samkommunestyremøte 20.01.05 – Ola Stene 1 Innherred samkommune Nye oppgaver i 2005? Orientering til Samkommunestyret 20.01.2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.innherred- samkommune.no Samkommunestyremøte 20.01.05 – Ola Stene 1 Innherred samkommune Nye oppgaver i 2005? Orientering til Samkommunestyret 20.01.2005. Livskvalitet og Vekst

2 www.innherred- samkommune.no Samkommunestyremøte 20.01.05 – Ola Stene 2 Vedtakene i Kommunestyrene høsten 2003: Det er aktuelt å utvide oppgavene for samkommunen i løpet av forsøksperioden. Bl.a. er følgende oppgaver aktuelle for vurdering i løpet av 2004: –Brannvern og beredskap –Vann- og avløpstjenester –Veg, park og parkering –Andre stabsfunksjoner

3 www.innherred- samkommune.no Samkommunestyremøte 20.01.05 – Ola Stene 3 Arbeidsmåten

4 www.innherred- samkommune.no Samkommunestyremøte 20.01.05 – Ola Stene 4 Delprosjektene •Brann og beredskap - Forprosjekt •Teknisk drift – Forstudie •Servicekontor - Forprosjekt –Post-arkiv •Stabsfunksjoner - Forprosjekt Til Prosjektgruppas behandling foreligger vurdering fra Prosjektansvarlig for hvert enkelt delprosjektet

5 www.innherred- samkommune.no Samkommunestyremøte 20.01.05 – Ola Stene 5 Brann og beredskap - Forprosjekt •Enighet om at det er fornuftig med felles brannvesen •PA ønsker nærmere vurderinger, bl.a bemanningsplan og mulig samlokalisering

6 www.innherred- samkommune.no Samkommunestyremøte 20.01.05 – Ola Stene 6 Teknisk drift – Forstudie •Ikke motforestillinger til å legge området til samkommunen, men ulikt syn på internorganisering •Stor forskjell på organiseringen i morkommunene i dag. •Behov for å avklare parkering og bygg- og eiendomsforvaltning

7 www.innherred- samkommune.no Samkommunestyremøte 20.01.05 – Ola Stene 7 Servicekontor •Servicekontorene er forskjellig i dag •Ulikt syn på i hvor stor grad servicekontorene skal ha ansvar for interne tjenester •Ikke motforestillinger til å legge servicekontor til samkommunen •Det er enighet om at servicenivå avklares og avstemmes •Behov for nærmere avklaring ang post-arkiv – forslag om å rendyrke servicekontorene som utadretta kontor •Det betyr at post-arkiv blir skilt ut fra servicekontoret Levanger

8 www.innherred- samkommune.no Samkommunestyremøte 20.01.05 – Ola Stene 8 Andre stabsfunksjoner •Bred enighet om at det er gevinster å hente på felles stabs- og støttefunksjoner •Det må arbeides videre med organisering og lokalisering •Ulikt syn på størrelse og innretning stab •Adm.sjefens foreløpige vurdering er å lage en svært liten stab med utviklingskonsulenter og så lage en internserviceenhet som tar arkiv og generell saksbehandling. •Nødvendig med prosess blant de berørte

9 www.innherred- samkommune.no Samkommunestyremøte 20.01.05 – Ola Stene 9 Forslag til framdrift •Forstår at Samkommunestyret og Kommunestyrene ønsker mer tid på spørsmålene om utvidelse •3-deling av oppgavene: –Brann-beredskap-feiing –Kommunalteknikk/bygg-og eiendom –Arkiv/servicekontor/stabsfunksjoner •OM det skal gås videre på disse områdene bør avklares i vår •Det haster mest med arkiv/servicekontor pga innføring av nye dataløsninger


Laste ned ppt "Www.innherred- samkommune.no Samkommunestyremøte 20.01.05 – Ola Stene 1 Innherred samkommune Nye oppgaver i 2005? Orientering til Samkommunestyret 20.01.2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google