Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Innherred Samkommune Felles bilde og veien videre Felles Forum for Tillitsvalgte Levanger og Verdal 13. februar 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Innherred Samkommune Felles bilde og veien videre Felles Forum for Tillitsvalgte Levanger og Verdal 13. februar 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Innherred Samkommune Felles bilde og veien videre Felles Forum for Tillitsvalgte Levanger og Verdal 13. februar 2004

2 FFT – 13.02.04 www.innherred-samkommune.no 2 Visjon og hovedmål (Utarbeidet under arbeidsseminar mars 2002. Oppdatert 12.01.04) Visjon  Livskvalitet og Vekst (LV) Hovedmål:  Bedre tjenester innefor eksisterende økonomiske rammer  Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer  ISK skal være drivkraften i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen  ISK skal være tyngdepunkt for regional utvikling  Det skal skapes et positivt bilde /image av regionen  Reduserte driftsutgifter på sikt (kom til i aug 2003)

3 FFT – 13.02.04 www.innherred-samkommune.no 3 Hva? - Hvorfor? HVA?  Innherred Samkommune er et omfattende og forpliktende samarbeid mellom nabokommunene Levanger og Verdal HVORFOR?  For å gi innbyggerne og næringslivet i Levanger og Verdal bedre tjenester

4 FFT – 13.02.04 www.innherred-samkommune.no 4 Bilde av samkommunen Verdal og Levanger legger noen av sine oppgaver til felles ”datterbedrift”, ISK, uten å miste ansvaret for tjenestene som leveres. ISK ER ET VERKTØY for å gi innbyggerne og næringslivet et bedre tilbud Verdal kommune Levanger kommune Innherred Samkommune Tjenesteproduksjon for innbyggere og næringsliv i Verdal og Levanger

5 FFT – 13.02.04 www.innherred-samkommune.no 5 Morkommunene og ISK - profil  Innherred Samkommune skal framstå som et samarbeid mellom to selvstendige nabokommuner.  Det er samarbeidet – og ikke institusjonen ISK – som skal profileres utad.  Innbyggerne i kommunene skal fortsatt forholde seg til sine kommuner. De skal ikke forholde seg til et nytt nivå eller en ny institusjon.  For brukerne skal det være uinteressant om en tjeneste er organisert i ISK eller i Morkommunen.  Servicekontorene i de to kommunene har en viktig funksjon for å møte publikum/brukere.  ISK er et alternativ til kommunesammenslåing. Sammenslåing av kommunene står ikke på agendaen  Overfor enkelte eksterne målgrupper er det hensiktsmessig å gi ISK en høyere profil. Eksempelvis KRD, KS. Men også overfor disse skal ISK framstå som et samarbeid mellom selvstendige kommuner  For de som arbeider i områder som overføres til samkommunen er imidlertid kommunegrensene borte!

6 FFT – 13.02.04 www.innherred-samkommune.no 6 Rådmannsgruppen  Rådmennene i Levanger og Verdal (dette er 6 personer) utgjør strategisk ledergruppe i ISK samtidig som de er ledergrupper i egne kommuner  Ledergruppen er sammensatt slik at den effektivt kan samordne aktiviteten i Morkommunene og ISK  Ledergruppen avklarer 16.02 de enkelte medlemmer av rådmannsgruppen sine ansvarsområder og oppfølgingsansvar. (Forslag foreligger)

7 FFT – 13.02.04 www.innherred-samkommune.no 7 Enhetslederne  Følgende 8 enhetsledere er utpekt: – Johannes Bremer – Marit Aksnes – Meier Hallan – Petter Bjartnes – Rolf Baglo – Torbjørn Olsen – Øystein Sende – Tore Fjerdingen har fått tilbud etter at Turid Krizak trakk seg)  Disse utgjør samkommens administrative ledelse sammen med administrasjonssjefen (rådmennene)

8 FFT – 13.02.04 www.innherred-samkommune.no 8 Videre arbeid - organisering  Enhetene organiserer sine fagområder – Forslag til organisering klart til ledergruppen innen utgangen av mars – Evt. Faglederstillinger utlyses internt i enhetene Oppnevninger klare innen 1. mai – Alle posisjoner med forslag til plassering av enkeltmedarbeidere klare til 1. juni – Det skal være aktiv involvering i prosessene  Sak om organisering til ISK-styret 10. Juni (blir sannsynligvis 17. Juni)  Fra toppledelsen blir alle tidligere ledere nå varslet om endringer (se forslag til brev)  Til nye roller/ansvar er bekledd gjelder tidligere arbeidsdeling og ansvar!

9 FFT – 13.02.04 www.innherred-samkommune.no 9 Spørsmål som skal avklares  En del konkrete spørsmål knyttet til arbeidsforhold og avtaler vil bli løpende avklart  Størst mulig samsvar mellom begge Morkommunene og ISK er ønskelig  Eksempler – arbeidstidsordninger – Diverse personalreglement  Aktiv involvering/forhandlinger med tillitsvalgte –partssammensatt utvalg (se neste side)  Det blir drøftinger/forhandlinger om kompensasjon for evt endra oppmøtested med mer.

10 FFT – 13.02.04 www.innherred-samkommune.no 10 Partssammensatt utvalg  Prosektansvarlig Øystein Sende  Asgeir Tromsdal er prosjektleder og vil lede utvalgets arbeid  Deltakere i gruppen forøvrig: – Edny Moeng – Elin Aune – Rolf Holberg – Berit K. Lyngen – Bjørn Holmli – Håvard Heistad – Ann-Maj Holmli  Rapport med forslag til felles harmoniserte personaladministrative reglement, bestemmelser og praksis skal være avlagt senest 20.05.04.

11 FFT – 13.02.04 www.innherred-samkommune.no 11 Utvikling av servicekontorene  Servicekontorene får en enda viktigere funksjon overfor brukerne i kommunene  Ansikt mot brukerne enten tjenestene er organisert i Morkommunene eller ISK  Prosjektgruppe utarbeider forslag til endringer og samordning – rapport klar medio april – legger føringer for organisering og arbeid i enhetene

12 FFT – 13.02.04 www.innherred-samkommune.no 12 Forslag til baser for enhetene  SkattLevanger  ØkonomiVerdal  IKTLevanger  Lønn-personalLevanger  LandbrukVerdal  Plan osvVerdal  HSRLevanger  Barn og familieVerdal Høringsfrist på forslaget var 30. januar. Vi gjør ingen endringer, men legger vekt på fleksiblitet

13 FFT – 13.02.04 www.innherred-samkommune.no 13 Lokalisering innen enhetene  Modeller for lokalisering vil variere mellom enhetene  Full samlokalisering kan være naturlig i enkelte enheter – i andre ikke  Fleksibilitet er mulig og ønskelig  Forslag utarbeides i enhetene – må samordnes og besluttes endelig i ledergruppen  Alle konklusjoner klare innen 1. juni

14 FFT – 13.02.04 www.innherred-samkommune.no 14 Vi skal skape noe ingen har sett før!  Mye av vegen må bli til mens vi går  Mye er ikke avklart ennå – det gir mulighet til deltakelse og påvirkning  Vi trenger aktiv deltakelse fra medarbeiderne og ikke minst tillitsvalgte  Bruk nettetnettet  Spør direkte eller via e-post Postkasse: Info@Innherred.samkommune.no

15 FFT – 13.02.04 www.innherred-samkommune.no 15 Litt mer om vegen videre  Kommunestyrene har pekt på følgende oppgaver som skal vurderes inn i 2004 – Brannvern og beredskap – Vann- og avløpstjenester – Veg, park og parkering – Andre stabsfunksjoner  Prosjektet ISK vil arbeide med disse, samt rapportering, informasjon osv Det som er vedtatt går nå i linja  Delegasjoner og arbeidsdeling mellom administrative og politiske organer faller på plass  Vi vil ha behov for å fatte beslutninger i linja som hart betydning for ansatte. Nødvendig med rasjonelt kontaktforum. Samkjøring av TV på tvers av kommunegrensene.  Det er ikke mulig å lykkes dersom vi ikke alle legger godviljen til!


Laste ned ppt "1 Innherred Samkommune Felles bilde og veien videre Felles Forum for Tillitsvalgte Levanger og Verdal 13. februar 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google