Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.innherred-samkommune.no Frostating 14.03.06 - Folketallprognoser SSB 2006 – Øystein Lunnan, Levanger kommune 1 Folketallprognoser SSB 2006 Innherred.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.innherred-samkommune.no Frostating 14.03.06 - Folketallprognoser SSB 2006 – Øystein Lunnan, Levanger kommune 1 Folketallprognoser SSB 2006 Innherred."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.innherred-samkommune.no Frostating 14.03.06 - Folketallprognoser SSB 2006 – Øystein Lunnan, Levanger kommune 1 Folketallprognoser SSB 2006 Innherred samkommune Hva kan de brukes til Hvilke forutsetninger er brukt. Møte Frostating 14.mars 2006

2 www.innherred-samkommune.no Frostating 14.03.06 - Folketallprognoser SSB 2006 – Øystein Lunnan, Levanger kommune 2 Først, ei avsporing. Nye folketall pr 010106 finnes på SSB under Statistikkbanken, folketall, http://www.ssb.no/emner/02/02/folkendrkv/ http://www.ssb.no/emner/02/02/folkendrkv/ Der er sumtall og aldersklasser Med summering kan en få klassene i Stolp-modellen Lag en kopi av Stolp og sett inn nye tall for egen kommune og landet og en får utslaga. Gitt at vektinga er uendra.

3 www.innherred-samkommune.no Frostating 14.03.06 - Folketallprognoser SSB 2006 – Øystein Lunnan, Levanger kommune 3 Eksempel Stolp Levanger gamle tall +299 på folketall

4 www.innherred-samkommune.no Frostating 14.03.06 - Folketallprognoser SSB 2006 – Øystein Lunnan, Levanger kommune 4 Setter inn nye tall +409 kr pr innb på folketall Total utslag forskjell (110 kr /innb) * 18080 = 1 988 800 Endre formel slik at nye ”folketall” kommer i nevneren

5 www.innherred-samkommune.no Frostating 14.03.06 - Folketallprognoser SSB 2006 – Øystein Lunnan, Levanger kommune 5 Til prognosene SSB har fornya sine prognoser, de forrige var fra 2002

6 www.innherred-samkommune.no Frostating 14.03.06 - Folketallprognoser SSB 2006 – Øystein Lunnan, Levanger kommune 6 Vi bruker MMMM I praksis forlenger siste års trend Spår perioden til 2025 Interessant for folketallsutvikling og alderssammensetning Skal i tillegg se på forutsetningene om inn og utflytting til kommunene

7 www.innherred-samkommune.no Frostating 14.03.06 - Folketallprognoser SSB 2006 – Øystein Lunnan, Levanger kommune 7 Gammel og ny prog Folketall Levanger

8 www.innherred-samkommune.no Frostating 14.03.06 - Folketallprognoser SSB 2006 – Øystein Lunnan, Levanger kommune 8 Folketall Vekst i alle kommuner unntatt Verran. Stjørdal kjempevekst, så mindre mot nord og øst

9 www.innherred-samkommune.no Frostating 14.03.06 - Folketallprognoser SSB 2006 – Øystein Lunnan, Levanger kommune 9 0-5 ÅR

10 www.innherred-samkommune.no Frostating 14.03.06 - Folketallprognoser SSB 2006 – Øystein Lunnan, Levanger kommune 10 6-15 ÅR (1)

11 www.innherred-samkommune.no Frostating 14.03.06 - Folketallprognoser SSB 2006 – Øystein Lunnan, Levanger kommune 11 6-15 (2)

12 www.innherred-samkommune.no Frostating 14.03.06 - Folketallprognoser SSB 2006 – Øystein Lunnan, Levanger kommune 12 67-79 ÅR

13 www.innherred-samkommune.no Frostating 14.03.06 - Folketallprognoser SSB 2006 – Øystein Lunnan, Levanger kommune 13 80-89

14 www.innherred-samkommune.no Frostating 14.03.06 - Folketallprognoser SSB 2006 – Øystein Lunnan, Levanger kommune 14 90+

15 www.innherred-samkommune.no Frostating 14.03.06 - Folketallprognoser SSB 2006 – Øystein Lunnan, Levanger kommune 15 Forutsetningene - flytting Prognosene er oppgitt som antall i hver alder Da kan en se på endringene og antatt inn og utflytting. Kan tenke seg at en følger et kull og utviklinga i antall på det kullet. Har brukt snitt endring i perioden for å estimere Alle kommuner har innflytting 0-17 år og 28 --- og utflytting 17-28 år. Stjørdal og Inderøy er de ekstreme ”Kampen om innflytterne”

16 www.innherred-samkommune.no Frostating 14.03.06 - Folketallprognoser SSB 2006 – Øystein Lunnan, Levanger kommune 16 Forandring fra aldersklasse under

17 www.innherred-samkommune.no Frostating 14.03.06 - Folketallprognoser SSB 2006 – Øystein Lunnan, Levanger kommune 17 Vi følger et kull

18 www.innherred-samkommune.no Frostating 14.03.06 - Folketallprognoser SSB 2006 – Øystein Lunnan, Levanger kommune 18 Begrensinger Basert på framskriving av nær fortid Ikke vurdert store omskiftinger som Kopperå, gasskraftverk, framtid fylkeskommune etc. Prognosemakere har tendens til å dra mot midt-alternativ, virkelighet er ofter mer dramatisk Tall for eldre er mer sikre enn for yngre Husk Kumbel: Det er vanskelig å spå, særlig om fremtiden.

19 www.innherred-samkommune.no Frostating 14.03.06 - Folketallprognoser SSB 2006 – Øystein Lunnan, Levanger kommune 19 Men det meste slår til Aldersgruppene er bra sikre, spesielt eldre. Viktige for kommunal planlegging. Eldrebølgen kommer, men ikke nå Barnetallet øker ikke med folketallet Viser vår avhengighet av innflytting av unge voksne.


Laste ned ppt "Www.innherred-samkommune.no Frostating 14.03.06 - Folketallprognoser SSB 2006 – Øystein Lunnan, Levanger kommune 1 Folketallprognoser SSB 2006 Innherred."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google