Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.innherred- samkommune.no Besøk fra Brønnøy kommune 15. Februar 2005 – Ola Stene, administrasjonssjef ISK 1 Innherred samkommune etter 1 år Hvor er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.innherred- samkommune.no Besøk fra Brønnøy kommune 15. Februar 2005 – Ola Stene, administrasjonssjef ISK 1 Innherred samkommune etter 1 år Hvor er."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.innherred- samkommune.no Besøk fra Brønnøy kommune 15. Februar 2005 – Ola Stene, administrasjonssjef ISK 1 Innherred samkommune etter 1 år Hvor er vi i dag – tanker om vegen videre Besøk fra Brønnøy kommune 15. Februar 2005 Livskvalitet og Vekst

2 www.innherred- samkommune.no Besøk fra Brønnøy kommune 15. Februar 2005 – Ola Stene, administrasjonssjef ISK 2 Grep i omstillingsarbeidet i Levanger i 2000-2002 •Ny organisasjon (pol. Og adm) •Endring i kjøkkenstrukturen •Omlegging av arbeidet opp mot sosialhjelpsmottakere •Boligmassen skilles ut og legges inn i et nystartet foretak •Renhold og vaktmestertjenesten omlegges og effektiviseres •Reduksjon i bemanning i støtteavdeling og saksbehandleravdelinger •Økt avkastningskrav kommuneskogene •Ytterligere reduksjon i felleskostnader •Nedleggelse av skoler/trinn på skoler. •Økning i SFO-satsene •Økt barnehagesatser •Nedleggelse av barnehager •Oppsigelse av driftsavtale dagsenter •Effektiviseringstiltak innen helse og sosialsektoren •Effektiviseringstiltak, mer inntekt Festiviteten Kulturhus •Økte gebyrer •Redusert nivå vegvedlikehold •Omgjøre maskinforvaltningen til utførerenhet •Nytt styringssystem - BMS •I forkant hadde vi lagt ned 3 skoler, omorganisert Helse og -sosial, med bl.a endring fra 5-2 PLO-distrikt. Dessuten nedjustert ambisjonene for sykeheimsutbygging og innført eiendomsskatt!

3 www.innherred- samkommune.no Besøk fra Brønnøy kommune 15. Februar 2005 – Ola Stene, administrasjonssjef ISK 3 Kommune i bølgedal

4 www.innherred- samkommune.no Besøk fra Brønnøy kommune 15. Februar 2005 – Ola Stene, administrasjonssjef ISK 4 Årsverksutvikling Levanger kommune

5 www.innherred- samkommune.no Besøk fra Brønnøy kommune 15. Februar 2005 – Ola Stene, administrasjonssjef ISK 5 Midt oppi omstillingene startet vi med å se på tettere interkommunalt samarbeid •Grenser for hvor langt en kan skjære med sparekniven i egen kommune •Det begynner å bli marginale fagmiljø •Mer mobilitet krever regionale tanker •Klare signaler fra dept/fylkesmann •Vi ville være på offensiven!

6 www.innherred- samkommune.no Besøk fra Brønnøy kommune 15. Februar 2005 – Ola Stene, administrasjonssjef ISK 6 Hva? - Hvorfor? HVA? •Innherred Samkommune er et omfattende og forpliktende samarbeid mellom nabokommunene Levanger og Verdal HVORFOR? •For å gi innbyggerne og næringslivet i Levanger og Verdal bedre tjenester

7 www.innherred- samkommune.no Besøk fra Brønnøy kommune 15. Februar 2005 – Ola Stene, administrasjonssjef ISK 7 Bilde av samkommunen Verdal og Levanger legger noen av sine oppgaver til felles ”datterbedrift”, ISK, uten å miste ansvaret for tjenestene som leveres. ISK ER ET VERKTØY for å gi innbyggerne og næringslivet et bedre tilbud Verdal kommune Levanger kommune Innherred Samkommune Tjenesteproduksjon for innbyggere og næringsliv i Verdal og Levanger

8 www.innherred- samkommune.no Besøk fra Brønnøy kommune 15. Februar 2005 – Ola Stene, administrasjonssjef ISK 8 Morkommunene og ISK - profil • Innherred Samkommune skal framstå som et samarbeid mellom to selvstendige nabokommuner. • Det er samarbeidet – og ikke institusjonen ISK – som skal profileres. • Av dette følger at Morkommunene Verdal og Levanger skal ha langt høyere profil enn ISK. • Innbyggerne i kommunene skal fortsatt forholde seg til sine kommuner. De skal ikke forholde seg til et nytt nivå eller en ny institusjon. • For brukerne skal det være uinteressant om en tjeneste er organisert i ISK eller i Morkommunen. •Servicekontorene i de to kommunene har en viktig funksjon for å møte publikum/brukere. •ISK er et alternativ til kommunesammenslåing •Sammenslåing av kommunene står ikke på agendaen •Overfor enkelte eksterne målgrupper er det hensiktsmessig å gi ISK en høyere profil. Eksempelvis KRD, KS.

9 www.innherred- samkommune.no Besøk fra Brønnøy kommune 15. Februar 2005 – Ola Stene, administrasjonssjef ISK 9 Visjon og hovedmål (Utarbeidet under arbeidsseminar mars 2002. Oppdatert 12.01.04) Visjon •Livskvalitet og Vekst (LV) Hovedmål: •Bedre tjenester innefor eksisterende økonomiske rammer •Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer •ISK skal være drivkraften i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen •ISK skal være tyngdepunkt for regional utvikling •Det skal skapes et positivt bilde /image av regionen •Reduserte driftsutgifter på sikt

10 www.innherred- samkommune.no Besøk fra Brønnøy kommune 15. Februar 2005 – Ola Stene, administrasjonssjef ISK 10 Organisasjonskartet for samkommunen i 2004  ca 240 medarbeidere  ca 200 årsverk  Driftsbudsjett på ca. 110 mill.

11 www.innherred- samkommune.no Besøk fra Brønnøy kommune 15. Februar 2005 – Ola Stene, administrasjonssjef ISK 11 Vedtakene i Kommunestyrene høsten 2003: Det er aktuelt å utvide oppgavene for samkommunen i løpet av forsøksperioden. Bl.a. er følgende oppgaver aktuelle for vurdering i løpet av 2004: –Brannvern og beredskap –Vann- og avløpstjenester –Veg, park og parkering –Andre stabsfunksjoner

12 www.innherred- samkommune.no Besøk fra Brønnøy kommune 15. Februar 2005 – Ola Stene, administrasjonssjef ISK 12 Arbeidsmåten

13 www.innherred- samkommune.no Besøk fra Brønnøy kommune 15. Februar 2005 – Ola Stene, administrasjonssjef ISK 13 Delprosjektene •Brann og beredskap - Forprosjekt •Teknisk drift – Forstudie •Servicekontor - Forprosjekt –Post-arkiv •Stabsfunksjoner - Forprosjekt Til Prosjektgruppas behandling foreligger vurdering fra Prosjektansvarlig for hvert enkelt delprosjektet

14 www.innherred- samkommune.no Besøk fra Brønnøy kommune 15. Februar 2005 – Ola Stene, administrasjonssjef ISK 14 Viktige aktiviteter i 2004? •Utarbeidet og fått godkjent avtaler/forskrift – landets første samkommune i gang! •Organisert samkommunen – utreda nye områder •Investeringer i infrastruktur •Nye reglement utarbeidet og tatt i bruk •Politikere og ansatte er blitt kjent – skaper tillit… •Holder på å bygge ny bedriftskultur •Utvikling av ISK-organisasjonen på bekostning av Morkommune-organisasjonen? •Digitalisering og videreutvikling av servicekontorkonseptet •Full drift mens en har arbeidet med dette

15 www.innherred- samkommune.no Besøk fra Brønnøy kommune 15. Februar 2005 – Ola Stene, administrasjonssjef ISK 15 Du finner mye mer på internett www.innherred-samkommune.no


Laste ned ppt "Www.innherred- samkommune.no Besøk fra Brønnøy kommune 15. Februar 2005 – Ola Stene, administrasjonssjef ISK 1 Innherred samkommune etter 1 år Hvor er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google