Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Besøk fra Aremark og Rakkestad 27.08.04 www.innherred-samkommune.no 1 Innherred samkommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Besøk fra Aremark og Rakkestad 27.08.04 www.innherred-samkommune.no 1 Innherred samkommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Besøk fra Aremark og Rakkestad 27.08.04 www.innherred-samkommune.no 1 Innherred samkommune

2 2 Vi ønsker Aremark og Rakkestad velkommen til ISK og håper på en interessant og utbytterik dag

3 Besøk fra Aremark og Rakkestad 27.08.04 www.innherred-samkommune.no 3 Velkommen til Innherred samkommune 10.00Ankomst Levanger rådhus. Velkomst v/ordfører Gerd Janne Kristoffersen, Innherred samkommune. Kort informasjon om rådhuset og servicetorget før vi går til dagens møtested i Levanger bo- og aktivitetsssenter. 10.30Forsøket Innherred samkommune. Tilrettelegging og forberedelser v/prosjektleder John R. Sæther 11.00Hvorfor Innherred samkommune. Visjonene og det politiske forarbeidet v/ordfører Gerd Janne Kristoffersen, 11.45Lunsj 12.30De ansatte og Innherred samkommune v/HTV Berit Lyngen, Levanger kommune. 12.45Administrasjonen og Innherred samkommune v/ass. rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune. 13.00Forventninger, utfordringer og muligheter framover v/samkommunens ordfører Gerd Janne Kristoffersen, ordfører Odd Thraning, Levanger kommune, ass. rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune og HTV Berit Lyngen. 13.45 Åpen sekvens. 14.15Oppsummering og avslutning. 14.45Avreise til Stiklestad Nasjonale Kultursenter Vi legger opp til en romslig ramme som kan gi plass for samtaler og erfaringsutveksling i løpet av dagen.

4 Innherred samkommune 4 Tilrettelegging Forberedelser FORPLIKTENDE SAMARBEID MELLOM KOMMUNENE LEVANGER OG VERDAL (og Frosta)

5 Besøk fra Aremark og Rakkestad 27.08.04 www.innherred-samkommune.no 5 Den spede begynnelse Det var en gang 3 kommuner, en liten (Frosta), en betydlig større (Verdal) og en enda større (Levanger)……… En stadig trangere kommuneøkonomi, ønsker om en felles regional utvikling, et framtidig tilstrekkelig tjenestetilbudet og økonomisk handlingsrom krevde utradisjonell tenking. Felles formannskaps- og leder-møter våren 2001 pekte ut 65 områder og tjenester som kunne være "målgivende" i så måte. Også overtaking av fylkeskommunale og statlige oppgaver var tema. FLV-samarbeidet etableres under visjonen ”Felles livskvalitet og vekst” (Fra 2004 ble det ”Livskvalitet og vekst”)

6 Besøk fra Aremark og Rakkestad 27.08.04 www.innherred-samkommune.no 6 Etablering av forsøket Felles formannskap opprettet prosjektorganisasjon november 2001. De første vedtatt samarbeidsområder var: – Rus – Barneverntjeneste – IKT Senere: – Samkommune (politisk og administrativt styringssystem), – Plan, landbruk og miljø, – Samfunnsutvikling/regional planlegging og næringsutvikling – Felles legevakt Et samkommunebesøk i Finland våren 2003 bidro til betydelig utvidelse av aktuelle tjenester tillagt samkommunen

7 Besøk fra Aremark og Rakkestad 27.08.04 www.innherred-samkommune.no 7 Samkommunetanken Tradisjonelt interkommunalt samarbeid var av begrenset interesse. Sammenslåing var ikke-tema. Samkommune-modellen ble presentert høsten 2002 som et alternativ. (Begrepet samkommune har sin opprinnelse i finsk forvaltning og er et forpliktende samarbeide mellom flere kommuner (store og små) innenfor definerte, ofte bare ett tjenesteområde). Et viktig argumentet for samkommune-modellen var at den framsto som et forpliktende og vedtaksdyktig politisk organ med egne oppgaver og beslutningsmyndighet.

8 Besøk fra Aremark og Rakkestad 27.08.04 www.innherred-samkommune.no 8 Søknader og svar Februar 2003: Søknad til KRD om for forsøk med samkommune og kommunal oppgavedifferensiering April 2003: KS bevilger kr. 1,5 mill. til følgeforskning og dokumentasjon Mai 2003: Positivt svar fra KRD, men ikke for overtakelse av fylkeskommunale oppgaver. Søknad til KRD og fylkesmannen om delfinansiering av hovedforsøket. September 2003: Søknad om godkjenning av forskrift for forsøket. Omfattende utvidelse av aktuelle områder/tjenester tillagt Innherred samkommune. Oktober 2003: Fylkesmannen bevilger 1,5 mill. Desember 2003: Underretning til KRD om konsekvenser pga. endret deltakelse i forsøket. Januar 2004: Forsøket godkjennes ved egen forskrift. Februar 2004: KRD bevilger 1,5 mill.

9 Besøk fra Aremark og Rakkestad 27.08.04 www.innherred-samkommune.no 9 Organiseringen av forsøket Styringsgruppe bestående av kommunenes 3 ordførere, 3 rådmenn og 3 tillitsvalgte. Senere ”politisert” med 3 ordførere, varaordførere og ”oposisjonsledere” Egen ekstern Referansegruppe En Ressursgruppe (prosjektgruppe) bestående av 2 ledere og 1 tillitsvalgte fra hver av kommunene, samt fylkesmannen. Denne gruppen behandlet alle del-prosjektene. En rådmann som prosjektansvarlig Del-prosjektene har egen organisering Organiseringen er i løpet av 2003 justert/tilpasset

10 Besøk fra Aremark og Rakkestad 27.08.04 www.innherred-samkommune.no 10 Den praktiske gjennomføring For alle prosjekter ble PLP-metoden konsekvent benyttet Forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt m. sluttrapporter Styringsgruppe besluttet grunnlag for prosjekter (ofte også PA/PG med mandatutforming) Hvert prosjekt sin organisasjon og bemanning PA ansvarlig gjennom PL. PG behandler sluttrapport PA godkjenner

11 Besøk fra Aremark og Rakkestad 27.08.04 www.innherred-samkommune.no 11 Ressursbruk i forsøksperioden I tillegg kommer ressursinnsatsen ved gjennomføringen av 16 delprosjekter innenfor de aktuelle fagområder og tilrettelegging for drift av den enkelte enhet, registrert/stipulert til omlag 5,5 årsverk, tilsvarende 2,3 mill. Hovedprosjektet

12 Besøk fra Aremark og Rakkestad 27.08.04 www.innherred-samkommune.no 12 Ressursbruk hovedforsøket 2003

13 Besøk fra Aremark og Rakkestad 27.08.04 www.innherred-samkommune.no 13 Oversikt over registrert intern ressursbruk i prosjekter og tilrettelegging i 2003

14 Besøk fra Aremark og Rakkestad 27.08.04 www.innherred-samkommune.no 14 Fra prosjekt til drift Med basis i politiske beslutninger, delprosjekter og administartive føringer ble følgende tjenester/ansvar delegert fra morkommunene til Innherred samkommune pr. 01.02.04:  Landbruk  Miljøvern  Plan- og byggesaksadministrasjon  Kart og oppmåling  Næringsutvikling og markedsføring av regionen  Skatteoppkreving  IKT  Økonomifunksjon  Lønn- og personal  Kommunehelsetjenesten/legevakttjenesten, men med unntak av institusjons- og hjemmebaserte tjenester. Det er samkommunens ansvar å organisere samkommunens oppgaver. Fra 01.04.04:  Barnevern  PP-tjeneste  Voksenopplæring (utsatt)  Sosialtjenesten (herunder rus)

15 Besøk fra Aremark og Rakkestad 27.08.04 www.innherred-samkommune.no 15 Bedriften Innherred samkommune 8 enheter 244 medarbeidere 195,8 årsverk Driftsbudsjett 2004 på ca. 110 mill.

16 Besøk fra Aremark og Rakkestad 27.08.04 www.innherred-samkommune.no 16 Utfordringer på veien (videre) informasjon, informasjon informasjon, informasjon, informasjon, Informasjon som er presis, lik og forståbar for alle målgrupper! Involvering og engasjement Felles mål og aktiv framdrift Ærlighet, rettferdighet og balanse for – Medarbeidere – Politikere – Befolkning Vilje og romslig nok til å: – Dyrke hverandres fortrinn – Unne hverandre å lykkes Det er et 4-årig forsøk, mye vil endres

17 Besøk fra Aremark og Rakkestad 27.08.04 www.innherred-samkommune.no 17 Takk for oppmerksomheten! PS: Du finner mye mer på www.innherred-samkommune.no


Laste ned ppt "Besøk fra Aremark og Rakkestad 27.08.04 www.innherred-samkommune.no 1 Innherred samkommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google