Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

“Fra ord til liv” Februar 2014 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "“Fra ord til liv” Februar 2014 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 “Fra ord til liv” Februar 2014 1

2 “Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud” (Matt 5,8)

3 Jesu forkynnelse åpner med Bergprekenen
Jesu forkynnelse åpner med Bergprekenen. Ved Tiberiassjøen, på en høyde i nærheten av Kapernaum, satt Jesus, som læremestrene pleide å gjøre, og forklarte for menneskemengden hvem som var gjenstand for saligprisningene.

4 Flere ganger i Det gamle testamentet ble ordet "salig"gjentatt om den som oppfylte Guds ord, på den ene eller andre måten.

5 Jesu saligprisninger kalte til dels frem i disiplene noe de allerede kjente til.Men for første gang hørte de at de rene av hjertet ikke bare var verdige til å bestige Herrens fjell, slik det stod i Salmen (jf Sal 24,4),men de skulle til og med få se Gud.

6 Hva var det så for en renhet som fortjente en så stor
belønning? Det skulle Jesus komme til å forklare mange ganger i løpet av sin forkynnelse. La oss derfor prøve å følge ham for å kunne øse av kilden til den virkelige renheten.

7 “Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.”

8 Det er ifølge Jesus ett særlig middel til renhet: "Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere"(Joh 15,3).

9 Det skjer ikke i de rituelle øvelsene for å rense sjelen, men gjennom Ordet. Jesu ord er ikke som menneskenes tale.

10 I Ordet er Kristus til stede, slik han også, på en annen måte, er nærværende i Eukaristien. Gjennom Ordet trer Jesus inn i oss, og hvis vi lar ham få virke, gjør han oss fri fra synd og dermed rene av hjertet.

11 Derfor er renheten frukten av det levde Ordet
Derfor er renheten frukten av det levde Ordet. Lever vi etter alle Jesu ord, blir vi fri fra alle våre "bindinger", som man nødvendigvis fanges i hvis man ikke har hjertet hos Gud og hans undervisning.

12 Det kan dreie seg om bindinger til saker, skapninger eller også til oss selv. Men hvis hjertet er festet på Gud alene, faller alt annet.

13 "Du er min Herre, alt godt har jeg i deg"(jf Sal 16,2).
For å lykkes med denne oppgaven kan det være nødvendig løpet av dagen å gjenta overfor Jesus, overfor Gud, påkallingen i Salmen, som sier: "Du er min Herre, alt godt har jeg i deg"(jf Sal 16,2).

14 La oss prøve å gjenta dette ofte, særlig når de forskjellige
bindingene trekker vårt hjerte mot visse forestillinger, følelser og lidenskaper som kan formørke vår forestilling om det gode og frarøve oss friheten.

15 Er vi fristet til å se på visse reklamer eller fjernsynsprogram?

16 La oss da si til ham: "Du er min Herre, alt godt har jeg i deg“ og det skal være et første skritt for å komme ut av oss selv, for å gjenta vår kjærlighet til Gud. Slik vokser vi i renhet. .

17 Merker vi ikke fra tid til annen at en person eller en aktivitet stiller seg mellom Gud og oss og forkludrer vårt forhold til Ham?

18 Det er i et slikt øyeblikk vi skal si til Ham: "Du er min Herre, alt
godt har jeg i deg". Dette vil hjelpe oss å rense våre intensjoner og gjenfinne den indre friheten.

19 “Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.”

20 Det levde Ordet gjør oss fri og rene fordi det er kjærlighet.
Det er kjærligheten som renser, med sin guddommelige flamme, våre intensjoner og vårt dypeste indre, fordi "hjertet"ifølge Bibelen er det dypeste setet for intelligensen og for viljen.

21 Det er den gjensidige kjærligheten til den som er beredt til
Men det er ėn kjærlighet som Jesus har gitt oss som bud og som hjelper oss spesielt med å leve denne saligprisningen. Det er den gjensidige kjærligheten til den som er beredt til å gi sitt liv for andre, etter Jesu eksempel.

22 Den skaper en strøm, en utveksling, een atmosfære hvor
man først av alt merker det gjennomsiktige, det rene, i nærvær av Gud, som alene kan skape i oss et rent hjerte (jf Sal 51,12). Når den gjensidige kjærligheten er levende, kan Ordet virke og føre til renselse og helliggjørelse.

23 Et isolert menneske er ikke i stand til å motstå over tid
verdens krav. Men i gjensidig kjærlighet finner det en sunn atmosfære der man kan ta vare på renheten og leve et autentisk kristenliv.

24 “Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.”

25 i det broderlige fellesskapet, i Kirken.
Frukten av denne renheten, som alltid må gjenerobres, er å "se" Gud, det vil si å merke hans handlinger i vårt liv og i historien, høre hans stemme i hjertet, gripe hans nærvær der det finnes: i de fattige, i Eukaristien, i hans Ord, i det broderlige fellesskapet, i Kirken.

26 inntil vi vil "se ansikt til ansikt" (1 Kor 13,12) i evigheten.
Det er en forsmak på Guds nærvær, som begynner allerede i dette livet, hvor "vi vandrer i tro, uten å se" (2 Kor 5,7), inntil vi vil "se ansikt til ansikt" (1 Kor 13,12) i evigheten.

27 “Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.”
(Matt 5,8) “Fra Ord til liv”, månedlig utgave av Focolare bevegelsen. Tekst: Chiara Lubich, 1999 Løyout: Anna Lollo i samarbeid med don Placido D’Omina (Sicilia - Italia) Teksten til «fra ord til liv» blir oversatt til over 96 språk og dialekter og spres verden over.   På internet: Oversatt i forskjellige språk:


Laste ned ppt "“Fra ord til liv” Februar 2014 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google