Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skadestedsvurderinger og transport ved traumer Litt om norske forhold og organisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skadestedsvurderinger og transport ved traumer Litt om norske forhold og organisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skadestedsvurderinger og transport ved traumer Litt om norske forhold og organisering

2 Organisasjonskartet ved ulykker Skadestedsleder SKL Fagleder orden (politi) Fagleder brann Fagleder helse (Lege el amb.p)

3 •Traumer er hovedårsaken til dødsfall i aldersgruppen 1- 44 år •Traumer er den 3. største dødsårsaken i alle aldersgrupper. •Mer enn 60 millioner skader oppstår årlig i USA alene. (I Norge rundt 450 000) •Traumer er hovedårsaken til dødsfall i aldersgruppen 1- 44 år •Traumer er den 3. største dødsårsaken i alle aldersgrupper. •Mer enn 60 millioner skader oppstår årlig i USA alene. (I Norge rundt 450 000) Fakta om traumer

4 Når dør pasientene etter et traume? Hvordan kan akuttmedisinen påvirke dette ?.

5 Sikkerhet på skadestedet Sørg for sikkerhet for personell og pasienter ► Trusler kan være:  Brann – Trafikk  Elektriske ledninger – Våpen  Farlig gods – Vær og temperatur  Blod og kroppsvæsker Kommer du på flere risikofaktorer?

6 Situasjonen på skadestedet ► Hva har egentlig skjedd? ► Hvilke skademekanismer har vært på ferde og hvilke krefter har vært utløst? ► Hvor mange skadde? Alder? ► Behov for ytterligere ressurser? ► Hvordan skal pasientene transporteres?

7 Kritisk skadde ► Ufri eller truet luftvei ► Utilstrekkelig pust ► Blødning ► Sjokk ► Unormal nevrologisk status ► De fleste penetrerende skader ► Amputasjoner eller nesten-amputasjoner ► Skader i kombinasjon med kompliserende faktorer

8 Transport ► Nærmeste egnede sykehus  Vurder å hoppe over lokalsykehus for å nå traumesykehus  Lokale bestemmelser avgjør destinasjon ► Transportmåte  Bil/båtambulanse  Luftambulanse

9 Hvem som skal til traumesenter ► Dette avgjøres ut fra:  Fysiologiske kriterier  Anatomiske kriterier  Skademekanisme  Kjente sykdomstilstander ► Forhold deg til lokale bestemmelser

10 ► Ambulansefly Ved noen baser Ved noen baser ► Legehelikopter  Ansvar for region eller fylke ► Legebil Luftambulanser

11 Problemområder LAT ► Bemanning ► Helikoptertype ► Begrensinger  Vær  Kapasitet  Tjenestetid

12 Organisering og driftsansvar ► Helsedepartementet  Sosial- og Helsedirektoratet, vil fra 1.1.2004 kun være tilsynsmyndighet. ► Regionale helseforetak  ansvar for hele spesialisthelsetjenesten  ”sørge for ansvar” for luftambulansetjenesten  ansvar kontraktsmessig både for operatør- og helsedelen  kan delegere driftsansvar til lokale helseforetaket der luftambulansefartøyet er stasjonert, evt. andre tjenesteytere, NLA (Finnmark)  salg av luftambulansetjenester ► Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS i Bodø  Opprettet 1.1.2004 av de fem RHF som ansvarlig selskap med overordnet ansvar for luftambulansetjenesten.

13 HE-/LA- nettet

14 Begrensninger / farer i operasjonen ► Mørke kombinert med regn- / snøbyger / tåke / lavt skydekke. ► Ekstreme vindforhold / turbulens i fjellområder. ► Høyspentlinjer, fjordspenn, taubaner, radio- / mobiltelefon-master. Også lavspentlinjer, løpestrenger på landingsplass. ► Operasjon i skyer, vinterstid, ved isingsforhold. ► Begrenset ytelser i store høyder (1000 meter) og høye temperaturer.(+20°C) Faste landingsplasser i en kommune, styrker sikkerheten for helikopter og mannskap betraktelig.

15 Spesialpersonell ► Redningsdykker ► Alpine redningsgrupper ► Norske Redningshunder ► Skredgrupper

16 Oppgaver for helikopteret ► Akuttoppdrag i forbindelse med ulykker og alvorlige sykdom. ► Overføringer av pasienter til høyere behandlingsinstans. ► Transport av premature (transport-kuvøse). ► Transport av medisinsk-spesialteam (kirurger etc.). ► Transport av pasienter med dykkersyke til Håkonsvern (Bergen) ► Fjellredning. Uthenting i redningstau (30 - 150 m). ► Vann-/ sjøredning med dykker. ► Søk etter savnede personer.


Laste ned ppt "Skadestedsvurderinger og transport ved traumer Litt om norske forhold og organisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google