Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAVN Allmøte SIFO 11.november 2010 Strategiske utfordringer for organisasjon og prosjektledelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAVN Allmøte SIFO 11.november 2010 Strategiske utfordringer for organisasjon og prosjektledelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAVN Allmøte SIFO 11.november 2010 Strategiske utfordringer for organisasjon og prosjektledelse

2 NAVN Bakgrunn •Løse viktige problemer knyttet til prosjektorganisering og til prosjektledelse ved SIFO •Starte en diskusjon i forbindelse med SIFOs strategiplan 2012-2017 som går på SIFOs finansieringsform, størrelse, antall ansatte osv.

3 NAVN SIFOs utvikling fra 2006 •Økning ekstern finansiering. 8.2 mill (2006)-17.9mill (2010) •Styrket kompetansebygging - flere doktorgradsstudenter, mange ph.d. pr forsk årsverk. •Økning antall ansatte (27-35 forskerårsverk) •Høy politisk tillit - stabil basisfinansiering Bra utvikling – gode resultater

4 NAVN En suksess som stiller krav… •Flere i lønn - økt arbeidsgiveransvar •Økte transaksjonskostnader. NFR prosjekt er ikke hva de engang var – store beløp, komplisert konsortiestruktur, penger skal fordeles til partnere •Krevende rapporteringsrutiner og en mer nitidig Riksrevisjon (ikke lenger bare reiseregning – jf SIFOs tildelingsbrev) •Mange doktorander – en høy risikoprofil (ferdigstillelse, gjennomføring) – evt framtidig arbeidsgiveransvar •Basisbevilgning er partipolitisk og forskningspolitisk utsatt Stiller helt andre krav til å styre og koordinere SIFO. Ledelsesoppgave å skjerme mot omverdenen, men også plassere ansvaret der det er mest hensiktsmessig. Prosjektorganisasjon som modell.

5 NAVN Ytre og indre realiteter Organisasjonsnivå: •Problemer med å komme i økonomisk balanse (tilfeldigheter ikke dramatiske kostkutt) •Klarer ikke å få nok overskudd til å bygge opp nok egenkapital for sikring av vår drift •Problemer med å fordele fellesgoder (strategiske midler, kompetansemidler) på en måte som oppfattes som rettferdig. Prosjektnivå: •Utfordringer forbundet med prosjektstyring (uklare forskningsledelse og prosjektledelse, skjevfordeling prosjektakkvisisjon) •Bemanningsproblemer av prosjekter (kapasitet ujevnt fordelt mellom grupper) Individuelt: opplever større oppmerksomhet rundt leveransedyktighet og ressursbruk. SIFO har vært en organisasjon der folk har uttrykt stor tilfredshet over sin arbeidsplass. Finne tiltak og løsninger som ivaretar gleden og motivasjonen ved å jobbe.

6 NAVN Oppfølging •Prosjekthåndbok (følger opp med ytterligere opplæring) •Virkemiddelbruk (trenger bedre instrumenter til å fordele og omfordele folk og ressurser enn det vi har i dag) Trenger SIFOs ansatte med i en arbeidsgruppe men som ressurspersoner.


Laste ned ppt "NAVN Allmøte SIFO 11.november 2010 Strategiske utfordringer for organisasjon og prosjektledelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google