Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo og Omegn Bilbransjeforening Skade/lakk-konferanse 22.mars 2011 Velkommen til Skade/lakk-konferanse Norges Bilbransjeforbund / Oslo og Omegn Bilbransjeforening.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo og Omegn Bilbransjeforening Skade/lakk-konferanse 22.mars 2011 Velkommen til Skade/lakk-konferanse Norges Bilbransjeforbund / Oslo og Omegn Bilbransjeforening."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Skade/lakk-konferanse 22.mars 2011 Velkommen til Skade/lakk-konferanse Norges Bilbransjeforbund / Oslo og Omegn Bilbransjeforening Thon Hotel Oslo Airport 22.mars 2011 kl.10-18

2 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Skade/lakk-konferanse 22.mars 2011 Jarle Viuls Styreleder Oslo og Omegn Bilbransjeforening

3 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Skade/lakk-konferanse 22.mars 2011 Formålet med Oslo og Omegn Bilbransjeforening (OOBF) •Oslo og Omegn Bilbransjeforenings formål er å ivareta medlemmenes bransjeinteresser, skape gode forhold og samarbeid mellom medlemmene og virke for sunn utvikling av bransjen i Oslo og omegn •Vi håper denne konferansen bidrar til å; –skape gode forhold i bransjen –utvikle samarbeidet mellom medlemmene –skape en sunn utvikling av bransjen

4 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Skade/lakk-konferanse 22.mars 2011 kan •De aller fleste rammevilkår kan vi kun ta til etteretning – og skaffe oss mest mulig innsyn i og kunnskaper/kompetanse om – for raskest mulig å tilpasse oss til utviklingen, men det finnes også en rekke områder hvor rammevilkårene kan påvirkes •På begge aktuelle områder kan både NBF og Oslo og Omegn Bilbransjeforening tilføre merverdi for våre medlemmer •På Oslo og Omegn Bilbransjeforenings agenda står en rekke saker for 2011 – enten for å informere og motivere våre medlemmer eller direkte eller indirekte (primært gjennom NBF) bidra til endrede rammevilkår •Denne konferansen er et ledd i denne målsetningen Målsetning OOBF: Tilføre merverdi

5 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Skade/lakk-konferanse 22.mars 2011 Daglig leder, styret og valgkomité i OOBF: Daglig leder:John Fiskvik Styret: Styreleder (ansvar nyttekjøretøy): Jarle Viuls, BOS VLB AS Styrets nestleder (ansvar nye biler):Cathinka Skotvedt Sundling, Skotvedt A&B Styremedlem (ansvar frittstående/deler):Frank Martinsen, Sørum Bilservice AS Styremedlem (ansvar brukte biler):Knut Karlsen, Toyota Oslo AS Styremedlem (ansvar verksted):Terje Berntsen, Bilia Personbiler AS Styremedlem (ansvar skade/lakk):Ove Arne Sønsteby, Toyota Oslo AS Observatør (ansvar opplæring):Tore Laskerud, daglig leder OBOA Valgkomiteen: Leder:Knut Espen, Møller Bilskade AS Medlem:Rune Hegstad, RSA Detalj AS Medlem:Lars Petter Svendsen, Karosserispesialisten AS

6 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Skade/lakk-konferanse 22.mars 2011 Agenda OOBF •Vårt mål er å bidra til å sette en spennende, dagsaktuell og ”matnyttig” agenda, gjennom; –Styremøter –Strategimøter –Årsmøte (generalforsamling) –Medlemsmøter –Temabaserte konferanser –Aktiv deltakelse i NBF-prosjekter –Sosiale aktiviteter •Vi er avhengig av tett dialog med – og innspill fra – medlemmene for å sikre at vi jobber med de riktige sakene!

7 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Skade/lakk-konferanse 22.mars 2011

8 John Fiskvik Daglig leder Oslo og Omegn Bilbransjeforening

9 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Skade/lakk-konferanse 22.mars 2011 Målsetning med konferansen  Bakgrunnen for konferansen er at skade- og lakkbransjen står overfor en rekke utfordringer knyttet til marked, teknologi, drift og økonomi i tiden fremover, og vi ønsker med denne konferansen å bevisstgjøre bransjen på disse sentrale områdene.  På den annen side er forsikringsbransjen en sentral aktør og premissgiver for skade- og lakkmarkedet, og på vegne av vår egen bransje ønsker vi å utfordre forsikringsbransjen og presisere en rekke forhold som er avgjørende for skade- og lakkvirksomheten og for optimal ressursutnyttelse.  Dette betyr at vi på den ene siden vil fremme problemstillinger, saker og budskap åpent og ”uten filter”, men på den annen side invitere til dialog og samhandling for i fellesskap å fordele ansvar og arbeidsoppgaver samt løse utfordringene – til det beste både for våre felles kunder og for begge bransjer  Og for den enkelte konferansedeltaker – og den enkelte aktør, være seg bilbransje eller forsikringsbransje, er det avgjørende å holde seg oppdatert på endringer og utvikling for å kunne møte morgendagens utfordringer på en optimal måte…  Konkurranse er bra – krig har minst to tapere…!

10 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Skade/lakk-konferanse 22.mars 2011 Program før lunsj Kl.10.00: Åpning/velkommen/program/målsetting Kl.10.10: Rammene for partnerskap; Dialog og samhandling Knut G. H. Aas, Tryg/Enter - leder Bilkanalen i Norge Kl.10.30: Karosserireparasjoner - metoder med fokus på prosesser v/ Johan Carlsson fra Volvo Car Corporation Kl.11.00: Effektive lakkprosesser v/Kåre Bäck, DuPont Skandinavia Kl.11.25: Pause Kl.11.45: Driftsprosesser/logistikk – bevisste valg = resultater v/Knut Fordal Kl.12.05: Styring av bilskader v/advokat Ian Anders Tobiassen, Haavind Kl.12.20: Sikre Bilskadereparasjoner v/Tor-Sigurd Simonsen, NBF Kl.12.45: Implikasjoner for bransjen ved ”Sikre Bilskadereparasjoner” v/Cato Leine, visepresident NBF / Drammen Billakkering/Karossseri Kl.13.00: Lunsj

11 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Skade/lakk-konferanse 22.mars 2011 Program etter lunsj Kl.14.00: Vrakhåndtering/sentralt skaderegister v/John Fiskvik Kl.14.20: Konsekvenser ved overtredelser på skatte- og avgiftsområdet v/Sigbjørn Bakke Hanssen, Skatt Øst Kl.14.35: Verkstedet som bank og pengeinnkrever; fakturering av mva. og håndtering av egenandel v/advokat Nils Flesland Bull, Haavind Kl.14.55: Pause Kl.15.15: DBS som analyseverktøy v/Knut Espen, Møller Bil Skadesenter Kl.15.30: Økonomi/nøkkeltallsanalyser/utvikling v/John Schau, Bilanalyse Kl.15.55: Trender/utvikling v/fagsjef Vidar Brustad, If Skadeforsikring Kl.16.20: Pause Kl.16.35: Fremtidsvyer – samhandling forsikring / bilbransje v/konserndirektør Trond Delbekk, Gjensidige Forsikring Kl.17.00: Innledning til paneldebatt v/adm.dir. Stig Morten Nilsen NBF Kl.17.15: Paneldebatt med toppledere fra bilbransje og forsikringsbransje Kl.17.55: Oppsummering/avslutning/veien videre Kl.18.00: Slutt

12 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Skade/lakk-konferanse 22.mars 2011  Enkelte har påpekt at agendaen er ganske ”voldsom” ?!  Til de vil jeg si; Den er akkurat så omfattende som sakskomplekset og fag- og forretningsområdet fortjener  Bilbransjen er ikke bare verdens mest sexy bransje, den er også verdens største, mest komplekse og kompliserte !  Og skade/lakk-området har over tid utviklet seg til å bli det aller mest komplekse og kompliserte i ettermarkedet – og dessverre i enkelte kretser; det mest undervurderte !  Og en rekke forhold har over tid utviklet seg i feil retning – uten at vi har reagert – eller fått nødvendig gjennomslag…  Derfor er vi her ! Derfor denne agendaen ! Program og innhold ?

13 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Skade/lakk-konferanse 22.mars 2011 Og ingenting å si på responsen; med nærmere 240 deltakere fra: •Frittstående verksteder •Frittstående lakkverksteder •Frittstående kjeder •Merkeverksteder •Kjedeledelse •Bilimportører (og produsenter) •Leverandører •Samarbeidspartnere •Skatt Øst •ABL •Forsikringsselskaper •Finansnæringens Fellesorganisasjon •Norges Bilbransjeforbund og lokalforeninger •Opplæringskontorer i bilfag •Biladministrasjonsselskaper •Bilberging/redning •Bransjekonsulenter •Bransjemedier

14 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Skade/lakk-konferanse 22.mars 2011 Praktisk info  Enkelte av dere har ikke betalt deltageravgift  Ber om at det gjøres senest innen fredag 25.mars, i motsatt fall blir faktura sendt; hvor det påløper kr.250,- i fakturagebyr !  Ber om at mobiltelefoner slås av (bruk lunsj og pauser til beskjeder)  Ber om absolutt respekt for angitte tider og pauser (møtedisiplin)  Det er lagt inn 1-en pause før lunsj (kl.13-14) og 2-to pauser etter lunsj  Dersom tiden tillater vil vi åpne for 1-ett spørsmål etter hver sekvens / hvert innlegg (men ikke spørsmål underveis…!)  Ellers vil vi åpne for spørsmål fra salen mot slutten av paneldebatten (17.15 – 17.55) – så dere får samle opp temaer, spørsmål eller problemstillinger  Ha et godt møte !


Laste ned ppt "Oslo og Omegn Bilbransjeforening Skade/lakk-konferanse 22.mars 2011 Velkommen til Skade/lakk-konferanse Norges Bilbransjeforbund / Oslo og Omegn Bilbransjeforening."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google