Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Anskaffelser knyttet til TT-ordningen Møte med organisasjonene 20.4.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Anskaffelser knyttet til TT-ordningen Møte med organisasjonene 20.4.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Anskaffelser knyttet til TT-ordningen Møte med organisasjonene 20.4.2010

2 Dagsorden • Anskaffelser og framdriftsplan • Statistikk • Modell for TT i 2011 • Kjørekontor og TT-kort • Eventuelt – Ordet er fritt Neste møte: Transportkontrakter

3 Fremdriftsplan Anskaffelser og kontraktsignering 1.Planleggings- og bestillingstjeneste – mai 2010 • Kjørekontor med system • Nye TT-kort 2.Spesialbil (fast og fritid) – mai 2010 3.Ordinær taxi (fast og fritid) – august 2010 Det er gitt føringer om at spesialbilkontrakten skal inngås med en eller flere leverandører. Drosjekontrakten skal inngås som parallelle rammeavtaler.

4 Brukergrupper i mars 2010 • Spesialbilbrukere: 2316 • Blinde: 1058 • Barn under 6 år: 40 • Personer mellom 6 og 67 år: 3443 • Personer over 67 år: 9850 • TT-prøveprosjekt 340 • Totalt: 17 047

5 Totalt antall turer og fordeling 2009 • Ordinær drosje:822 500 • Spesialbil:123 800 • Totalt: 946 300 • Fritid: 66 % • Arbeid: 15 % • Skole/SFO/barnehage: 10 % • Dagsenter: 7,5 % Dagens kjørekontor videreformidlet ca 406 000 reiser i 2009.

6 Modell for TT i 2011 Føringer for anskaffelsene • Kjørekontor: • Skal planlegge og håndtere alle bestillinger innen TT-transport. • Skal være ansvarlig for produksjon og utsendelse av TT-kort. • Spesialbilbrukere • Alle turer må som tidligere forhåndsbestilles • Vil dele bil med dagens drosjebrukere der dette er hensiktsmessig. Drosjebrukere • Alle turer må forhåndsbestilles via kjørekontor. • Turer kan ikke bestilles direkte hos transportørene. • Drosjer kan ikke benyttes direkte fra holdeplass eller kapres på gaten. • Samkjøring der det er hensiktsmessig

7 Første anskaffelse: Kjørekontor Hovedfunksjoner • Bestillingsmottak • Planlegging av transport • Støttesystem (brukerregister for bydelene) • TT-kortproduksjon

8 TT- KORT Behov for administrative nye oppgaver • Etablering av ny kortløsning med produksjon av • ca. 17 000 nye kort • Produksjon av ca. 3 500 kort årlig • Utsendelse av kort til bruker • Åpning og sperring av tapte kort • Kundeservice knyttet til kort

9 Helse- og velferdsetaten: • Administrere årlige kvotetildelinger • Utvidede rapporter og tilganger • Underlag for fakturering av bydelene • Kontraktsoppfølging • Klageinstans for alle TT-tjenester • Informasjon

10 Transportører: • Raskt motta kjøreoppdrag direkte i bil • Tilgang til saldo og validering når TT-kort benyttes • Motta bestillinger som er samordnet eller enkelt turer • Se hvilken egenandel som skal betales • Se hvilke hjelpebehov brukene kan ha • Få ekstra opplysninger om vanskelige adresser og eventuelle ledsagere • Få beskjed om endrede henteadresser og avbestillinger

11 Bydelene: • Legge inn og endre persondata og brukergodkjenning • Bestille TT-kort til nye TT-brukere • Kontrollere kvotetildelinger for egne brukere • Legge inn tilleggsreiser • Hente ut rapporter og statistikk for egne brukere og kostnader

12 Bestillingsmottak: • Skal motta og registrere bestillinger for all TT-transport i Oslo kommune • Motta bestillinger og endringer per telefon, faks, mail og web • Håndtere TT-korttjenesten, bestillinger fra bydelene og utsendelse av nye kort. • Ta i mot beskjeder om mistede og ødelagte kort fra TT- brukerne.

13 Behov transportplanlegging • Planlegge og samordne transport • Holde oversikt over ledige biler og setekapasitet • Lage og distribuere transportoppdrag direkte til bil • Videreformidle all transport som ikke planlegges i spesialbil, flexitransport eller minibuss til drosjer.

14 Brukernes behov i forhold til ny TT-løsning • TT-brukere med reiserett for spesialbil har alltid forhåndsbestilt sine TT-reiser. • TT-forskriftens hjemler forhåndsbestilling. • I tillegg sier forskriften at alle TT-brukere skal ha evne til å reise sammen med andre. • TT-forskriften hjemler hvor lenge en TT-bruker kan sitte i bilen (1 time, med unntak i rushtiden)

15 • Benytte TT-kort som betalingsmiddel i bil • Benytte kontofon for uthenting av saldo/status på konto/kort • Benytte webløsning for samme formål som kontofon • Benytte webløsning til å bestille, omgjøre og kansellere transport • Oppleve profesjonell kundebehandling Forts.:

16 Eventuelt Spørsmål knyttet til anskaffelsene kan rettes til: Prosjektkoordinator: Synnøve Rødsten Synnove.rodsten@hev.oslo.kommune.no Seksjonsleder: Tone Fostervold tone.fostervold@hev.oslo.kommune.no


Laste ned ppt "Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Anskaffelser knyttet til TT-ordningen Møte med organisasjonene 20.4.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google