Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 16.november 2010 Velkommen til medlemsmøte i Oslo og Omegn Bilbransjeforening 16.november 2010 Næringslivets.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 16.november 2010 Velkommen til medlemsmøte i Oslo og Omegn Bilbransjeforening 16.november 2010 Næringslivets."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 16.november 2010 Velkommen til medlemsmøte i Oslo og Omegn Bilbransjeforening 16.november 2010 Næringslivets Hus

2 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 16.november 2010 Medlemsmøte 16.november 2010 • Marked/budsjettforutsetninger 2011 • DnB Markets prognose for bilsalget i 2011 v/seniorøkonom Knut Magnussen • Plenumsdiskusjon restverdiutvikling / gjenkjøp / bruktbilsituasjonen / webutvikling osv. • Status revisjon av leasingskontrakter / salgs-og leveringsbetingelser / veiledning for tilbakelevering / ny standard!? v/Kjell Rese (BOS)/Knut Karlsen (Toyota) • Gruppeunntaket – oppdatering/hva skjer fra 1.juni 2013 – og hva kan vi forvente m.h.t. endringer i kontrakter? v/Ian Anders Tobiassen, Haavind • Nyheter/oppdatering fra NBF v/ fung. adm.dir. i NBF Birger Skjellvik (NBFs påtroppende adm.dir. Stig Morten Nilsen vil også være tilstede)

3 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 16.november 2010 Opinions BilMeteret™ viser positiv trend…

4 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 16.november 2010 Medlemsmøte 16.november 2010 Plenumsdiskusjon: • Hva tror dere om 2011-markedet ?? • Nye biler (person-og varebiler) ? • Brukte biler ? • Bruktimport ? • Restverdiutvikling ? • Konkurransesituasjonen ? • Ettermarkedet ? • Mekanisk og skade/lakk • Andre forhold / internett ?

5 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 16.november 2010

6

7 Presentation – MECA Merkeverkstedet for alle merker

8 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 16.november 2010

9 Presentation – MECA

10 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 16.november 2010 Salgs-og leveringsbetingelser last •Så snart prosess for person- og varebiler er ”i havn” vil vi starte noenlunde tilsvarende prosess for last: •Sikre finansieringsbevis ved kontraktsinngåelse / før bil settes i bestilling (reduksjon av partenes risiko/økt sikkerhet)? •Vurdere former for forskudd (10-20 %) ved bilens ankomst / iverksetting av påbygg evt. annen sikkerhet? •Gjennomgå betingelser og forutsetninger for gjenkjøp/restverdi (revisjon av avtaleverk/bestemmelser/leveringsbetingelser)? •Prosesser, rammer og retningslinjer etter endt leieperiode? •Diskusjon og informasjon om prosess for felles fremtidige standarder for øvrig (tilstandsrapport/takst m.v.) •”Voksenopplæring” og medlemsinformasjon – på samme måte som for person/varebil •Prosess kjøres i regi av NBF (med deltagere fra vår forening)

11 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 16.november 2010 Kort status •For det første gleder vi oss over raske/gode prosesser i NBF (helt i tråd med vår forenings ønsker): •Gjennomført flytting fra D97 til Næringslivets Hus •Salg av D97 gjennomført •Stig Morten Nilsen ansatt som ny adm.dir. i NBF, hvilket bekrefter at vi nok får en utvikling i tråd med våre signaler (og Birger Skjellvik fungerer i mellomtiden – frem til 01.01.2011) •Oslo og Omegn Bilbransjeforening (direkte eller via våre medlemmer) er engasjert blant annet i følgende prosesser: •Rekrutteringsprosjektet / bilbransjens renommé (rekrutteringsfilm / Yrkes-NM / fagskoletilbud Oslo-regionen / Bilfag.no / aktiviteter 2011) •Samarbeid med Utdanningsetaten om reviderte utdanningsløp (sikre bedre rekruttering, motvirke frafall, motivere ”skoletrøtte” osv.) samt forskningsprosjekt UiO ”Stayer” (rekruttering yrkesfag/motvirke frafall) •Revisjon av leasingkontrakter / salgs-og leveringsbetingelser /gjenkjøp (to løp: både for person-og varebiler samt eget løp for lastebiler) •Sikre bilskadereparasjoner (kompetanse/kvalitet) – ref.Posten •Aktiv deltagelse Verkstedkonferansen Storefjell (hvor vår forening mener konseptet er modent for revisjon?!)

12 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 16.november 2010 Kort status forts. •Aktiv deltagelse og initiativ i Bransjegruppe Internett •Herunder lokal bruktbilsituasjon, gjenkjøp/restverdiutvikling, bruktbildata, bilportaler på nett (Finn.no / Motorby.no, Bileier.no osv.), kjøreregler på nettet, annonsekategorier, auksjonsløsninger osv. •Aktiv deltagelse i Nyttekjøretøygruppe i NBF •Løpende dialog/møter med Skatt Øst (revitalisering av samarbeid) •Dialog vedr. dokumentasjon/registrering av medgått tid lakkering •Dialog med Statens Vegvesen (og Skatt Øst) vedr. uautoriserte aktører •Deltagelse i OBOAs styre (som observatør og vice versa) •Løpende kommunikasjon og dialog med NBF •Kommunikasjon og rådgivning vs. enkeltmedlemmer / i enkeltsaker •Vurderer faglig samling med sosial vinkling (torskemiddag) evt. i forbindelse med neste års generalforsamling / årsmøte •Planlegger nasjonalt skade/lakk seminar på nyåret (februar/mars) •Løpende oppfølging av revisjon Gruppeunntaket (i samarbeid med advokatfirmaet Haavind) / kontrakter/konsekvenser medlemsgruppene •Løpende administrative oppgaver / prosesser •Planlegging av ytterligere medlemsmøter, strategiarbeid, prosess vs. neste års generalforsamling / valgkomiteens arbeid m.v.

13 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 16.november 2010 www.nbf.no/oslo www.nbf.no/oslo Takk for fremmøte og engasjement – og god tur hjem ! Presentasjoner legges på vår hjemmeside: www.nbf.no/oslo www.nbf.no/oslo


Laste ned ppt "Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 16.november 2010 Velkommen til medlemsmøte i Oslo og Omegn Bilbransjeforening 16.november 2010 Næringslivets."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google