Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering for læring i Kunnkapsløftet en Europeisk dimensjon Inger Langseth Program for Lærerutdanning 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering for læring i Kunnkapsløftet en Europeisk dimensjon Inger Langseth Program for Lærerutdanning 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering for læring i Kunnkapsløftet en Europeisk dimensjon Inger Langseth Program for Lærerutdanning 1

2 Innhold Læreplanen L06 Nasjonale prøver Språkpermene Vurdering NY Hvordan får læreren informasjon om elevens læring? Hvordan rapporterer læreren tilbake til eleven? Hvordan kan læreren utvikle egenvurdering hos elevene? Delmål sjangerforståelse vurderingskriterier 2 Europarådet Bologna/Lisboa prosessene Language Educational Policy Profile for Norway 2004

3 Informasjon og rapportering • Oppgaver • Innleveringer • Presentasjoner • Mapper • Websider • Eksterne prøver • Utstillinger • Samtaler • Samtale • Karakter • Foreldresamtale • Skriftlig kommentar • Kroppspråk Egenvurdering Medelevvurdering Lærervurdering 3

4 Affektive filtre - motivasjon Mestring +6 5 -4 - -3 - - -2 - - - -1 No, you can’t– Yes, we can – Yes, you can - Yes, I can 100 år 4 6 ++++++ 5+++++ 4++++ 3+++ 2++ 1+

5 Kommunikasjon – bruk av språket Eleven lærer ved å lese, lytte, skrive, muntlig og aktiviteter På et visst språklig nivå vil språkproduksjonen preges av språklig eksperimentering og dermed oppstår feil som må betraktes som tegn på fremgang. (Europarådet: Brian North 2007) 5 B1 – eleven (YF engelsk, Nivå 2 fremmedspråk)

6 Metakognisjon – faglig refleksjon Innsats Skal ikke vurderes med karakter Ingen innsats - ingen karakter Innsats - karakter bestått Slapp innsats - trekk i karakter Kompetanse I can do-kompetansemål Accountability- nasjonale prøver etc. Employability - hva etterspøres Hvor mye vil du? - Hva kan jeg? 40 år 6

7 Metakognisjon - egenvurdering At the end of the day, all that matters educationally is self- assessment. (…) In terms of a specific agenda for assessment and learning, nothing has a higher place than ensuring the development of students' abilities to self assess. (David Boud 1998) 7 3

8 Endring av tradisjoner Tilpasset opplæring Synliggjøre planlegging Utvikle mål og vurderingskriterier sammen med elevene Ansvarliggjøre eleven i arbeidet Vurderingsmønster sjekke dag for dag, måned, termin, kurs Sette deg mål - vite hvordan du kan nå målene - vurdere din egen måloppnåelse 8

9 Motivasjon en pris man betaler? ” Lærere som inviterer elever inn i en interessant og utfordrende prosess, har større sjanse for å vekke indre motivasjon (dybdelæring). Vurderingsformer som fokuserer på fremtidig læring er et motivasjonsfremmende redskap.” Alle må oppleve: • Å ha reelle mål • Mestring • Suksess • Å komme videre • Bli satt krav til • Bli trodd på 9 “Jo mer attraktivt målet er, jo høyere pris er vi villige til å betale” Kari Smith; Norsk Pedagogisk Tidskrift 2007 nr2

10 Eksempel http://norwenglish.com 10

11 Et eksempel • http://norwenglish.com/kurs/vurdering/ les_metiers.ppt http://norwenglish.com/kurs/vurdering/ les_metiers.ppt Hvordan mål og kjennetegn kan gjøres tilgjengelige for både lærer og elev på et lokalt nivå. • http://norwenglish.wikispaces.com http://norwenglish.wikispaces.com Hvordan mål og delmål kan klargjøre læringsresultatet. • Pisa – lesing side 121/7 Pisa – lesing 11

12 TEMA en samling kompetansemål fra læreplanen Kompetansemål 1.Delmål lokalt/individuelt (hva) 2.Sjanger nasjonalt (hvordan) 3.Språk lokalt/individuelt(grad av måloppnåelse) Vurdering 1.Kriterier Lokale (delmål –innhold) 2.Kriterier Nasjonale (sjanger – form, struktur) 3.Kriterier Internasjonale (språk- formidlingsevne) Kompetansemål 1.Delmål lokalt/individuelt (hva) 2.Sjanger nasjonalt (hvordan) 3.Språk lokalt/individuelt(grad av måloppnåelse) Vurdering 1.Kriterier Lokale (delmål –innhold) 2.Kriterier Nasjonale (sjanger – form, struktur) 3.Kriterier Internasjonale (språk- formidlingsevne) 12

13 Skriverammer Akademiske sjangere • Essay • Diktanalyse • Faktatekster Yrkesfaglige sjangere • Instrukser • Rapporter • CV-søknadsbrev • E-post Skriverammer fungerer som en igangsetter slik en samtalepartner gjør i en samtale. Steinar wr iting frames School writing frame Academic writing frame Paragraphs: • Topic sentence • Examples • summary Paragraphs: • Topic sentence • Examples • summary 13

14 Academic writing frames Rapportskriving Preliminaries • Title page • Abstract • Contents Main text • Introduction • Methodology • Findings/Results • Discussion • Conclusion End matter • References • Appendices 14 Slideshare.co m University of Hartfordshire. http://www.uefap.com/writing/intro/i ntfram.htm University of Manchester http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/

15 Writing frame: I would like to present…… He is interested in …..(3 things) When he ---- ( where, when, with who and why) Moreover, he --- Also, he--- The most important thing these days is…. My name is Tommy, I'm 16 years old, I am studying to be a carpenter. My hobby is boxing. I train every day almost. Some other tings I like is to sleep and be with my girlfrend. I'm boxing because it is the sport for me. I can't see myself playing football. I thinks it is boring. I'm boxing in Saupstad The training starts at 6 pm, and it is 4 times a week, when I'm not training boxing, I train at a gym. When I sleep: the reason why I sleep is becaus I'm geting so tired after school. Then it is good to sleep after school. Rigth now the most important thing is to be god at school and be presis to the class, so I can get a god jobb. In the future i woud like to be a carpenter because I can't se myself siting in an office. My mesage to te world is to pay atention to the school.

16 Delmål relatert til læringsteori /IKT Delmål Læringsteori VurderingsformWeb Kunnskap Behaviorisme -Undervisning Egenvurdering Medelevvurdering 1-2 timer, dag til dag Web -flervalgsp. - interaktiv Ferdigheter Kognitivisme -Oppgaveløsning -Selvstudium -Eksamensoppgaver Lærervurdering Egenvurdering 6 ferdigheter, praksis 1-4 uker Web 1.0 -Oppgaver --prosjekt Holdninger Sosial- konstruktivisme -samarbeid Ingen vurderingspraksis Evaluering, gruppekarakter Web 2.0 -Samskrive, - sammensatte tekster RefleksjonEgenvurdering, tilbakemeldinger Gruppearbeid - Teamarbeid - Samproduksjon – hvordan vurderes det? 16 Dysthe: elevene er eiere av sin egen læring!

17 Eksempler 17

18 18

19 Vurderingsrubrikk generell Success criteria (nivå 3) – benchmarks (nivå1,2,3)

20 Kjennetegn på grad av måloppnåelse Rubrics RUBISTAR Research on instructional rubrics Akademiske rubrikker: Chicago rubrics https://eee.uci.edu/programs/humcore/Student/rubric0607.ht ml 20

21 Elevebesvarelse I’m playing much PC Games. I’m playing online PC games. I’m talking to players around the world. Yesterday I talked to one player From South-Africa. I asked him how many grades in South.Afrika. I’m learning litle english on PC playing, so it is not only in the school I’m learning English. Kommentarer: •S•Språk: Du skriver fullstendige setninger med stor bokstav og punktum. •F•Form: Alle setningene har et budskap som vil bli forstått. •I•Innhold: Du forteller om en spennende opplevelse. • K• Kan du skrive mer om hver ting neste gang? Wikispaces Karakter: 1 IOP 21

22 Elevbesvarelse Love Love is the feeling you get when you see that special girl/boy that means a lot to you. Your hart start beating and your hands is sweating. Love happens between people from different races. Love can happen between a girl and a boy, as well as between two girls or two boys. Love gives the life meaning to old and to young. Love is necessary for humans. Love is many different human emotions. Without love a man becomes sad and without good feelings. Love between family members is the most important love we have, I think. Love has been a popular subject at many theatres all over the world. Shakespeare’s “Romeo and Juliet” is a classical play and very popular today also. Beatles, an English pop band in the -60 (sixties) and -70 (seventies), wrote many songs about love, for example “Can’t buy me love” and “All my loving”… Great writers all over the world have written many poems and stories about love. Love is a never ending topic. Love has been a subject in many movies during the years. An example is “An officer and a gentleman” by the producer Taylor Hackford, “Pretty woman” by the producer Garry Marshall. People in love often get married after a while and the start of a new family begins. Love can also hurt. When the person you love don’t want to be with you anymore, it hurts. Family’s brakes up and many sad feelings take place. Kommentar: Språk: Du behersker fullstendige setninger og bruk av stor bokstav og punktum. Form: Du bruker avsnitt og har en innledning og en hoveddel. Innhold: Du definerer begrepet ”love” og gir det tre meninger. Du refererer til temaet brukt i musikk, film og teater med eksempler. Flott faglig tyngde her. Strukturer teksten din etter definisjonen i innledningen. Bruk eksemplene for å utdype definisjonene i avsnitt Skriv en avslutning som summerer opp det du har sagt og avslutt med en overordnet tanke. Karakter: 4- 22

23 Vi syntes at det å uttrykke seg om hvor man har vondt er viktig. Hvis man har skadet seg så kan det jo være en fordel med å si hvor man har vondt; om det er i arma eller beinet. Kunne uttrykke deg om hvor du har vondt ◦ Kunne si hvor du har vondt ◦ Uttrykke seg ved smerte ◦ Kunne si ulike kroppsdeler Vedlegg: 1.Eksempler på kroppsdeler 2.Ord man bruker for å forsterke setninger når man har vondt. 3.http://envolee.com/envoleriee/jeux/corps/corps.htmlhttp://envolee.com/envoleriee/jeux/corps/corps.html 4.Uttrykk Vurdering: muntlig fremføring 23

24 Eksempel – sjekkliste forstå og bruke tall i praktiske situasjoner • Jeg kan uttale tallene til 100, 1000 etc • Jeg kan skrive tallene til 20, 50,100 • Jeg kan begrepene for addisjon, subtraksjon, ganging, prosent, desimaler, tabeller etc. • Jeg kan be om / gi telefonnummer • Jeg kan spørre /fortelle om fødselsdato • Jeg kan spørre / fortelle hva klokka er • Jeg kan spørre hvor mye noe koster og forstå svaret i euro • Jeg kan spille bingo og andre tall spill • Jeg kan forklare tabeller og statistikker • Jeg kan bestille billetter fly, tog etc. • Hva betyr penger som statussymbol og maktfaktor ? • Hvilken betydning har alder? • Hvilken status har matematikk og algebra? Hva innebærer det å forstå og bruke tall? Hva innebærer det å forstå og bruke tall? 24


Laste ned ppt "Vurdering for læring i Kunnkapsløftet en Europeisk dimensjon Inger Langseth Program for Lærerutdanning 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google