Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering for læring i Kunnkapsløftet en Europeisk dimensjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering for læring i Kunnkapsløftet en Europeisk dimensjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering for læring i Kunnkapsløftet en Europeisk dimensjon
Inger Langseth Program for Lærerutdanning

2 Innhold Læreplanen L06 Nasjonale prøver Språkpermene Vurdering NY Hvordan får læreren informasjon om elevens læring? Hvordan rapporterer læreren tilbake til eleven? Hvordan kan læreren utvikle egenvurdering hos elevene? Delmål sjangerforståelse vurderingskriterier Europarådet Bologna/Lisboa prosessene Language Educational Policy Profile for Norway 2004

3 Informasjon og rapportering
Oppgaver Innleveringer Presentasjoner Mapper Websider Eksterne prøver Utstillinger Samtaler Samtale Karakter Foreldresamtale Skriftlig kommentar Kroppspråk Egenvurdering Medelevvurdering Lærervurdering

4 Affektive filtre - motivasjon
Mestring +6 5 -4 - -3 - - -2 5+++++ 4++++ 3+++ 2++ 1+ 100 år . No, you can’t– Yes, we can – Yes, you can - Yes, I can

5 Kommunikasjon – bruk av språket
Eleven lærer ved å lese, lytte, skrive, muntlig og aktiviteter På et visst språklig nivå vil språkproduksjonen preges av språklig eksperimentering og dermed oppstår feil som må betraktes som tegn på fremgang. (Europarådet: Brian North 2007) B1 – eleven (YF engelsk, Nivå 2 fremmedspråk)

6 Metakognisjon – faglig refleksjon
Innsats Skal ikke vurderes med karakter Ingen innsats - ingen karakter Innsats karakter bestått Slapp innsats - trekk i karakter Kompetanse I can do-kompetansemål Accountability- nasjonale prøver etc. Employability - hva etterspøres 40 år Hvor mye vil du? - Hva kan jeg?

7 Metakognisjon - egenvurdering
At the end of the day, all that matters educationally is self-assessment. (…) In terms of a specific agenda for assessment and learning, nothing has a higher place than ensuring the development of students' abilities to self assess. (David Boud 1998) 3 (…)unless we enable students to take responsibility for making judgements about their learning we are failing to equip them for learning in the future. If our students become effective assessors of their own learning we have assisted them to become lifelong learners.

8 Endring av tradisjoner
Tilpasset opplæring Synliggjøre planlegging Utvikle mål og vurderingskriterier sammen med elevene Ansvarliggjøre eleven i arbeidet Vurderingsmønster sjekke dag for dag, måned, termin, kurs Sette deg mål - vite hvordan du kan nå målene - vurdere din egen måloppnåelse

9 Motivasjon en pris man betaler?
”Lærere som inviterer elever inn i en interessant og utfordrende prosess, har større sjanse for å vekke indre motivasjon (dybdelæring). Vurderingsformer som fokuserer på fremtidig læring er et motivasjonsfremmende redskap.” Alle må oppleve: Å ha reelle mål Mestring Suksess Å komme videre Bli satt krav til Bli trodd på Black 30% bedre resultat “Jo mer attraktivt målet er, jo høyere pris er vi villige til å betale” Kari Smith; Norsk Pedagogisk Tidskrift 2007 nr2

10 Eksempel

11 Et eksempel http://norwenglish.com/kurs/vurdering/les_metiers.ppt
Hvordan mål og kjennetegn kan gjøres tilgjengelige for både lærer og elev på et lokalt nivå. Hvordan mål og delmål kan klargjøre læringsresultatet. Pisa – lesing side 121/7

12 TEMA en samling kompetansemål fra læreplanen
Delmål lokalt/individuelt (hva) Sjanger nasjonalt (hvordan) Språk lokalt/individuelt (grad av måloppnåelse) Vurdering Kriterier Lokale (delmål –innhold) Kriterier Nasjonale (sjanger – form, struktur) Kriterier Internasjonale (språk- formidlingsevne) Heike Speitz sier UDIR vil se på vurdering og Rammeverket. S 180: CEF: bruk av deskriptorer som viser hva og hvordan elevene kan jobbe øker læringsutbyttet.

13 Skriverammer Akademiske sjangere Yrkesfaglige sjangere Essay
Skriverammer fungerer som en igangsetter slik en samtalepartner gjør i en samtale. Akademiske sjangere Essay Diktanalyse Faktatekster Yrkesfaglige sjangere Instrukser Rapporter CV-søknadsbrev E-post Paragraphs: Topic sentence Examples summary Bereiter and Scardamalia (1987) point out the supportive, prompting nature of conversation, for example "turn taking" when someone speaks, which prompts someone else to say something. This reciprocal prompting is missing from the interaction between a writer and blank sheet of paper. Bereiter and Scardamalia's research has shown that a teacher's oral promptings during writing can extend a student's written work, with no decrease in quality. The prompts act as an "external trigger of discourse production" (1985, p. 97), and Bereiter and Scardamalia suggest that students need to "acquire a functional substitute for...an encouraging listener." Steinar writing frames School writing frame Academic writing frame

14 Academic writing frames
Rapportskriving Preliminaries Title page Abstract Contents Main text Introduction Methodology Findings/Results Discussion Conclusion End matter References Appendices University of Hartfordshire. University of Manchester Slideshare.com

15 I would like to present…… He is interested in …..(3 things)
My name is Tommy, I'm 16 years old, I am studying to be a carpenter. My hobby is boxing. I train every day almost. Some other tings I like is to sleep and be with my girlfrend. I'm boxing because it is the sport for me. I can't see myself playing football. I thinks it is boring. I'm boxing in Saupstad The training starts at 6 pm, and it is 4 times a week, when I'm not training boxing, I train at a gym. When I sleep: the reason why I sleep is becaus I'm geting so tired after school. Then it is good to sleep after school. Rigth now the most important thing is to be god at school and be presis to the class, so I can get a god jobb. In the future i woud like to be a carpenter because I can't se myself siting in an office. My mesage to te world is to pay atention to the school. Writing frame: I would like to present…… He is interested in …..(3 things) When he ---- ( where, when, with who and why) Moreover, he --- Also, he--- The most important thing these days is….

16 Delmål relatert til læringsteori /IKT
Vurderingsform Web Kunnskap Behaviorisme -Undervisning Egenvurdering Medelevvurdering 1-2 timer, dag til dag flervalgsp. interaktiv Ferdigheter Kognitivisme -Oppgaveløsning -Selvstudium -Eksamensoppgaver Lærervurdering 6 ferdigheter , praksis 1-4 uker Web 1.0 Oppgaver -prosjekt Holdninger Sosial-konstruktivisme -samarbeid Ingen vurderingspraksis Evaluering, gruppekarakter Web 2.0 Samskrive, - sammensatte tekster Refleksjon Egenvurdering, tilbakemeldinger Dysthe: Overordnede strategier – teknikker(individuelle) Overordnet: 1) klargjøre delingsmål, dele målene 2) gjennomføre aktiviteter som gir info om lring 3) gi fremovermeldinger 4) bruke medelevvurdering og medelevundervisning 5) elevene er eiere av sin egen læring. Dette er overordnet syn og lærere trenger redskap for få dette til. Dysthe: elevene er eiere av sin egen læring! Gruppearbeid - Teamarbeid - Samproduksjon – hvordan vurderes det?

17 Eksempler

18

19 Vurderingsrubrikk generell
Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1 Vekting Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Sjanger 1 Sjanger 2 Sjanger 3 Språk 1 Språk 2 Karakter 6-5-4 3-2 1 100% Success criteria (nivå 3) – benchmarks (nivå1,2,3)

20 Kjennetegn på grad av måloppnåelse
Rubrics RUBISTAR Research on instructional rubrics Akademiske rubrikker: Chicago rubrics Nasjonale prøver ikke tilgjengelige rubrics for oppgave eller sjanger eller generelle

21 Elevebesvarelse I’m playing much PC Games. I’m playing online PC games. I’m talking to players around the world. Yesterday I talked to one player From South-Africa. I asked him how many grades in South.Afrika. I’m learning litle english on PC playing, so it is not only in the school I’m learning English. Kommentarer: Språk: Du skriver fullstendige setninger med stor bokstav og punktum. Form: Alle setningene har et budskap som vil bli forstått. Innhold: Du forteller om en spennende opplevelse. Kan du skrive mer om hver ting neste gang? Karakter: 1 IOP Wikispaces

22 Karakter: 4- Elevbesvarelse Kommentar:
Språk: Du behersker fullstendige setninger og bruk av stor bokstav og punktum. Form: Du bruker avsnitt og har en innledning og en hoveddel. Innhold: Du definerer begrepet ”love” og gir det tre meninger. Du refererer til temaet brukt i musikk, film og teater med eksempler. Flott faglig tyngde her. Strukturer teksten din etter definisjonen i innledningen. Bruk eksemplene for å utdype definisjonene i avsnitt Skriv en avslutning som summerer opp det du har sagt og avslutt med en overordnet tanke. Karakter: 4- Love Love is the feeling you get when you see that special girl/boy that means a lot to you. Your hart start beating and your hands is sweating. Love happens between people from different races. Love can happen between a girl and a boy, as well as between two girls or two boys. Love gives the life meaning to old and to young. Love is necessary for humans. Love is many different human emotions. Without love a man becomes sad and without good feelings. Love between family members is the most important love we have, I think. Love has been a popular subject at many theatres all over the world. Shakespeare’s “Romeo and Juliet” is a classical play and very popular today also. Beatles, an English pop band in the -60 (sixties) and -70 (seventies), wrote many songs about love, for example “Can’t buy me love” and “All my loving”… Great writers all over the world have written many poems and stories about love. Love is a never ending topic. Love has been a subject in many movies during the years. An example is “An officer and a gentleman” by the producer Taylor Hackford, “Pretty woman” by the producer Garry Marshall. People in love often get married after a while and the start of a new family begins. Love can also hurt. When the person you love don’t want to be with you anymore, it hurts. Family’s brakes up and many sad feelings take place.

23 Kunne uttrykke deg om hvor du har vondt
Vi syntes at det å uttrykke seg om hvor man har vondt er viktig. Hvis man har skadet seg så kan det jo være en fordel med å si hvor man har vondt; om det er i arma eller beinet. Kunne uttrykke deg om hvor du har vondt Kunne si hvor du har vondt Uttrykke seg ved smerte Kunne si ulike kroppsdeler Vedlegg: Eksempler på kroppsdeler Ord man bruker for å forsterke setninger når man har vondt. Uttrykk Vurdering: muntlig fremføring Dette er da utgangspunkt for vurdering av lærer, elev, medelev. Lærer: beskrive mestring ”positivt”, vurdere resultatet ut fra disse målene

24 Eksempel – sjekkliste forstå og bruke tall i praktiske situasjoner
Hva innebærer det å forstå og bruke tall? Jeg kan uttale tallene til 100, 1000 etc Jeg kan skrive tallene til 20, 50,100 Jeg kan begrepene for addisjon, subtraksjon, ganging, prosent, desimaler, tabeller etc. Jeg kan be om / gi telefonnummer Jeg kan spørre /fortelle om fødselsdato Jeg kan spørre / fortelle hva klokka er Jeg kan spørre hvor mye noe koster og forstå svaret i euro Jeg kan spille bingo og andre tall spill Jeg kan forklare tabeller og statistikker Jeg kan bestille billetter fly, tog etc. Hva betyr penger som statussymbol og maktfaktor ? Hvilken betydning har alder? Hvilken status har matematikk og algebra?


Laste ned ppt "Vurdering for læring i Kunnkapsløftet en Europeisk dimensjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google