Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering for læring i Kunnskapsløftet en praktisk tilnærming Inger Langseth Program for Lærerutdanning 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering for læring i Kunnskapsløftet en praktisk tilnærming Inger Langseth Program for Lærerutdanning 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering for læring i Kunnskapsløftet en praktisk tilnærming Inger Langseth Program for Lærerutdanning 1

2 Innhold Læreplanen Nasjonale prøver Språkpermene Vurdering NY Hvordan kan læreren utvikle egenvurdering hos elevene? Delmål sjangerforståelse vurderingskriterier 2 Europarådet Rammeverket CEFR 2001

3 Affektive filtre - motivasjon Mestring +6 5 -4 - -3 - - -2 - - - -1 No, you can’t– Yes, we can – Yes, you can - Yes, I can 100 år 3

4 Kommunikasjon – bruk av språket Feil kan være et tegn på fremgang På et visst språklig nivå vil språkproduksjonen preges av språklig eksperimentering og dermed oppstår feil som må betraktes som tegn på fremgang. (Europarådet: Brian North 2007) 4 B1 – eleven (YF engelsk, Nivå 2 fremmedspråk)

5 Metakognisjon - kompetanse Innsats Skal ikke vurderes med karakter Ingen innsats - ingen karakter Innsats - karakter bestått Slapp innsats - trekk i karakter Kompetanse - kompetansemål Accountability- nasjonale prøver etc. Employability - hva etterspøres Hvor mye vil du? - Hva kan du? 40 år 5

6 Metakognisjon - egenvurdering At the end of the day, all that matters educationally is self- assessment. (…) In terms of a specific agenda for assessment and learning, nothing has a higher place than ensuring the development of students' abilities to self assess. (David Boud 1998) 6

7 Endring av tradisjoner Lærerstyring Lærerens domene Underviser Bestemmer oppgaver Vurderer Elevens domene Lytter Gjør arbeidsoppgaver Vise (skr./muntl.) kunnskap Tilpasset opplæring Ansvarliggjøre eleven Synliggjøre mål, vurderingskriterier Vurderingsmønster sjekke dag for dag Sette deg mål - vite hvordan du kan nå målene - vurdere din egen måloppnåelse 3 7

8 TEMA en samling kompetansemål fra læreplanen Kompetansemål  Delmål lokalt (hva)  Sjanger nasjonalt (hvordan) Vurdering  Kriterier Lokale (delmål –innhold)  Kriterier Nasjonale (sjanger – form, formuleringer)  Kriterier Internasjonale grad av måloppnåelse(språk- formidlingsevne) Kompetansemål  Delmål lokalt (hva)  Sjanger nasjonalt (hvordan) Vurdering  Kriterier Lokale (delmål –innhold)  Kriterier Nasjonale (sjanger – form, formuleringer)  Kriterier Internasjonale grad av måloppnåelse(språk- formidlingsevne) 8 Lese, skrive*, muntlig*, lytte, + sammensatte tekster Beskrive noen: Farver, klær, adjektiv, Beskrive noen: Farver, klær, adjektiv, Dialog

9 Å planlegge undervisningen sammen med elevene? 9 Begrep som strukturerer innholdet fire modeller

10 A DELMÅL kompetanse definert som domener Europarådet – Rammeverket: Domener x: personal, public, occupational, educational Domener y: location, Institutions, Persons, Objects, Events, Operations, texts 10

11  Savoir Knowledge, Kunnskap: ◦ Resulting from experience (empirical) or formal learning (academic) ◦ Fakta, begrep, puggestoff, sjangerkunnskap  Savoir-faire Skills and know how, ferdigheter: ◦ Ability to carry out procedures, facilitated by the acquisition of knowledge ◦ Lese og forstå en tekst, skrive en tekst, presentere muntlig etc.  Savoir-être Existential competence, holdninger: ◦ The sum of individual characteristics, personality traits, attitudes, view of others, willingness to engage with others in social interaction ◦ Diskutere, utfordre, filosofere, stille spørsmål ved etc.  Savoir-apprendre Ability to learn: ◦ Mobilises competences, being disposed to discover ”otherness” (language learners) ◦ Selvregulert læring; motivasjon, læringsstrategier, læringsstiler B DELMÅL Kompetanse definert som kompetanser Europarådet - Rammeverket: 11 Symboler

12 C DELMÅL kompetanse definert som taksonomi Bloom: nyttige verbnyttige verb 6 VurdereAvgjøre, bedømme, velge Finnes det en bedre løsning på….? 5 SynteseForeslå, generalisere, organisere, trekke slutninger Hvilke forandringer kan du gjøre for å løse….? 4 AnalyseForklare, identifisere, klassifisere, sammenligne Hva var motivet bak….? 3 AnvendelseAnvende, bruke, demonstrere, måle Hvordan kan du bruke dette…..? 2 ForståelseKarakterisere, bevise, forklare, tolke Kan du gjenfortelle historien med egne ord? 1 FaktakunnskapKjenne igjen, gjengi, definere Hvor skjer dette? Hvem er involvert? Hva betyr? 12

13 D Kompetanse definert som relasjoner Tradisjon Hva Hvordan Hvorfor 13 Bjørndal og Lieberg, 1978

14 Vurderingskompetanse 14 Steder Institusjoner Personer Materiale Tilstelninger Handlinger Kunnskapsmå l Skriftlig tekst Muntlig tekst Sammensatt tekst Samprodusert tekst sjangere Ferdighetsmål Selvbilde Syn på andre Interkulturelle møter Web 2.0 Holdningsmåll Range Acuracy Fluency Interaction Coherence Lesing, lytting, skriftlig Vurderingskriterie r Bruke alle kompetanser Vilje til språkproduksjon Språklig gehør Hjelpemiddelbruk “overlevelsesevne” Språklæringsmål muntlig

15 Sjanger Presentation frame: Akademiske sjangere Essay Diktanalyse Yrkesfaglige sjangere Instrukser Rapporter CV-søknad E-post Skriverammer fungerer som en igangsetter slik en samtalepartner gjør i en samtale. Steinar wr iting frames School writing frame Academic writing frame Paragraphs: Topic sentence Examples summary Paragraphs: Topic sentence Examples summary 15

16 Writing frame: I would like to present…… He is interested in …..(3 things) When he ---- ( where, when, with who and why) Moreover, he --- Also, he--- The most important thing these days is…. My name is Tommy, I'm 16 years old, I am studying to be a carpenter. My hobby is boxing. I train every day almost. Some other tings I like is to sleep and be with my girlfrend. I'm boxing because it is the sport for me. I can't see myself playing football. I thinks it is boring. I'm boxing in Saupstad The training starts at 6 pm, and it is 4 times a week, when I'm not training boxing, I train at a gym. When I sleep: the reason why I sleep is becaus I'm geting so tired after school. Then it is good to sleep after school. Rigth now the most important thing is to be god at school and be presis to the class, so I can get a god jobb. In the future i woud like to be a carpenter because I can't se myself siting in an office. My mesage to te world is to pay atention to the school.

17 Academic writing frames Rapportskriving Preliminaries Title page Abstract Contents Main text Introduction Methodology Findings/Results Discussion Conclusion End matter References Appendices 17 Slideshare.co m University of Hartfordshire. http://www.uefap.com/writing/intro/i ntfram.htm University of Manchester http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/

18 Kjennetegn på grad av måloppnåelse Rubrics RUBISTAR Research on instructional rubrics Akademiske rubrikker: Chicago rubrics https://eee.uci.edu/programs/humcore/Student/rubric0607.html Vurderingsveiledning UDIR UDIR Pisa - lesing Nasjonale prøver i engelsk - skriving 18

19 Rammeverket 19

20 20

21 21

22 Vurderingsrubrikk generell Success criteria (nivå 3) – benchmarks (nivå1,2,3)

23 Delmål relatert til læringsteori /IKT Delmål Læringsteori VurderingsformWeb Kunnskap Behaviorisme -Undervisning Egenvurdering Medelevvurdering 1-2 timer, dag til dag Web -flervalgsp. - interaktiv Ferdigheter Kognitivisme -Oppgaveløsning -Selvstudium -Eksamensoppgaver Lærervurdering Egenvurdering 6 ferdigheter, praksis 1-4 uker Web 1.0 -Oppgaver --prosjekt Holdninger Sosial- konstruktivisme -samarbeid Ingen vurderingspraksis Evaluering, gruppekarakter 1 termin Web 2.0 -Samskrive, - sammensatte tekster RefleksjonEgenvurdering, tilbakemeldinger Gruppearbeid - Teamarbeid - Samproduksjon – hvordan vurderes det? 23 Dysthe: elevene er eiere av sin egen læring!

24 Engelsk plan for 3 timer Aims and Objectives My story Write at least one page Use capital letters and full stop Use paragraphs Illustrate the text *Egenprodusert historie Music Love Horses BMX Film Aeroplanes Fantasy story US history Sports Kampsport Politics Hunting PC games wikispaces *Write an introduction ( 3 ting) Write a main part ( avsnitt) Write an ending Use suspense Bruk eventuelt skriveramme 1 24

25 Elevebesvarelse I’m playing much PC Games. I’m playing online PC games. I’m talking to players around the world. Yesterday I talked to one player From South-Africa. I asked him how many grades in South.Afrika. I’m learning litle english on PC playing, so it is not only in the school I’m learning English. Kommentarer: Språk: Du skriver fullstendige setninger med stor bokstav og punktum. Form: Alle setningene har et budskap som vil bli forstått. Innhold: Du forteller om en spennende opplevelse. Kan du skrive mer om hver ting neste gang? Wikispaces Karakter: 1 IOP 25

26 Elevbesvarelse Love Love is the feeling you get when you see that special girl/boy that means a lot to you. Your hart start beating and your hands is sweating. Love happens between people from different races. Love can happen between a girl and a boy, as well as between two girls or two boys. Love gives the life meaning to old and to young. Love is necessary for humans. Love is many different human emotions. Without love a man becomes sad and without good feelings. Love between family members is the most important love we have, I think. Love has been a popular subject at many theatres all over the world. Shakespeare’s “Romeo and Juliet” is a classical play and very popular today also. Beatles, an English pop band in the -60 (sixties) and -70 (seventies), wrote many songs about love, for example “Can’t buy me love” and “All my loving”… Great writers all over the world have written many poems and stories about love. Love is a never ending topic. Love has been a subject in many movies during the years. An example is “An officer and a gentleman” by the producer Taylor Hackford, “Pretty woman” by the producer Garry Marshall. People in love often get married after a while and the start of a new family begins. Love can also hurt. When the person you love don’t want to be with you anymore, it hurts. Family’s brakes up and many sad feelings take place. Kommentar: Språk: Du behersker fullstendige setninger og bruk av stor bokstav og punktum. Form: Du bruker avsnitt og har en innledning og en hoveddel. Innhold: Du definerer begrepet ”love” og gir det tre meninger. Du refererer til temaet brukt i musikk, film og teater med eksempler. Flott faglig tyngde her. Strukturer teksten din etter definisjonen i innledningen. Bruk eksemplene for å utdype definisjonene i avsnitt Skriv en avslutning som summerer opp det du har sagt og avslutt med en overordnet tanke. Karakter: 4- 26

27 Vi syntes at det å uttrykke seg om hvor man har vondt er viktig. Hvis man har skadet seg så kan det jo være en fordel med å si hvor man har vondt; om det er i arma eller beinet. Kunne uttrykke deg om hvor du har vondt ◦ Kunne si hvor du har vondt ◦ Uttrykke seg ved smerte ◦ Kunne si ulike kroppsdeler Vedlegg: 1.Eksempler på kroppsdeler 2.Ord man bruker for å forsterke setninger når man har vondt. 3.http://envolee.com/envoleriee/jeux/corps/corps.htmlhttp://envolee.com/envoleriee/jeux/corps/corps.html 4.Uttrykk Vurdering: muntlig fremføring 27

28 Et eksempel fra England http://norwenglish.com/kurs/vurdering/ les_metiers.ppt http://norwenglish.com/kurs/vurdering/ les_metiers.ppt Hvordan mål og kjennetegn kan gjøres tilgjengelige for både lærer og elev på et lokalt nivå. http://norwenglish.wikispaces.com Hvordan mål og delmål kan klargjøre læringsresultatet. 28

29 Eksempel – sjekkliste forstå og bruke tall i praktiske situasjoner Jeg kan uttale tallene til 100, 1000 etc Jeg kan skrive tallene til 20, 50,100 Jeg kan begrepene for addisjon, subtraksjon, ganging, prosent, desimaler, tabeller etc. Jeg kan be om / gi telefonnummer Jeg kan spørre /fortelle om fødselsdato Jeg kan spørre / fortelle hva klokka er Jeg kan spørre hvor mye noe koster og forstå svaret i euro Jeg kan spille bingo og andre tall spill Jeg kan forklare tabeller og statistikker Jeg kan bestille billetter fly, tog etc. Hva betyr penger som statussymbol og maktfaktor ? Hvilken betydning har alder? Hvilken status har matematikk og algebra? Hva innebærer det å forstå og bruke tall? Hva innebærer det å forstå og bruke tall? 29

30 Motivasjon en pris man betaler? ” Lærere som inviterer elever inn i en interessant og utfordrende prosess, har større sjanse for å vekke indre motivasjon (dybdelæring). Vurderingsformer som fokuserer på fremtidig læring er et motivasjonsfremmende redskap.” Alle må oppleve: Å ha reelle mål Mestring Suksess Å komme videre Bli satt krav til Bli trodd på 30 “Jo mer attraktivt målet er, jo høyere pris er vi villige til å betale” Kari Smith; Norsk Pedagogisk Tidskrift 2007 nr2

31 Læreren Hva gjør jeg når jeg ser hva elevene trenger for å komme videre, men ikke har kapasitet til å hjelpe dem enkeltvis? Frustrerende! 31


Laste ned ppt "Vurdering for læring i Kunnskapsløftet en praktisk tilnærming Inger Langseth Program for Lærerutdanning 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google