Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilpasset opplæring Inger Langseth PLU. Tilpasset opplæring i Kunnskapsløftet •Definer begrepet •1 minutt Tilpasset Opplæring •Sammenlign •gruppe Tilpasset.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilpasset opplæring Inger Langseth PLU. Tilpasset opplæring i Kunnskapsløftet •Definer begrepet •1 minutt Tilpasset Opplæring •Sammenlign •gruppe Tilpasset."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilpasset opplæring Inger Langseth PLU

2 Tilpasset opplæring i Kunnskapsløftet •Definer begrepet •1 minutt Tilpasset Opplæring •Sammenlign •gruppe Tilpasset opplæring Et eksempel på en definisjon Tilpasset opplæring 2-5 år 2 Legge til rette for…

3 UK, US, Canada, Australia: Teaching to the test Accountability Employability US: No child left behing standards&tests UK: Assessment Reform Group. Black US: Assessment for Learning Stiggins Australia: Self assessment. Sadler Norge: Kari Smith, E. L. Dale. R. Engh, S. Dobson, K. Klette osv. Norge: Nasjonale prøver Produksjonsår - årgang - kapasitet 3

4 Definisjon elev  Tilpasset opplæring er tilrettelegging for læring der eleven, ut fra evner og forutsetninger, søker utfordringer og utvikler seg faglig, sosialt, fysisk og personlig.  Tilpasset opplæring bygger på kunnskap om og forståelse av elevens læreforutsetninger og personlighet. (Hattie)  Læringen foregår i området mellom det eleven kan og det eleven står for tur til å kunne. (Vygotsky) Elevsiden.no

5 Innhold PLANLEGGINGLESINGSKRIVINGVURDERING Samspillet mellom faktorene er avgjørende for kvaliteten på den tilpassete opplæringen. TILPASSET OPPLÆRING  Læring  Motivasjon  Vanskegrad  Skolekultur  Undervisning  Lærerforutsetninger  Elevforutsetninger  Hjemmekultur TPO-modellen (Strandkleiv 2004).

6 Planlegging

7 Lokale delmål  TEMA  KOMPETANSEMÅL  OPPGAVE/oppdrag KUNNSKAP Hva må vi lære for å ……… 1 2 3 FERDIGHETER Hvordan skal vi vise ferdighetene… Skrive Produsere/samhandle Presentere GENERELL KOMPETANSE Lesing Skriving Muntlig Digital Regning Profesjonalitet /kommunikativ kompetanse Faktakunnskap og teoretisk kunnskap på et område En rekke kognitive og praktiske ferdigheter som trengs for å ¨løse oppgaver” innen et område Arbeide selvstendig innen rammen for arbeid som er forutsigbart, men kan endres Overvåke andres rutinemessige arbeid og ta ansvar for vurdering og forbedring av eget arbeid

8 Konsekvenser for planlegging Tema - fra kompetansemålene Læringsmål 1 Kunnskap 2 Ferdighet 3 Kompetanse Flislegging Vokabular, utstyr, flistyper etc. Vise og forklare flislegging - video el. Hva er profesjonalitet? Hva lages flis av, hvor hentes den, hvem tjener på produksjonen? Anslag tiles KitchentilesKitchen IKT Forum history wiki PaintersForumhistorywikiPainters 8

9 Vi syntes at det å uttrykke seg om hvor man har vondt er viktig. Hvis man har skadet seg så kan det jo være en fordel med å si hvor man har vondt; om det er i arma eller beinet. Kunne uttrykke deg om hvor du har vondt ◦ Kunne si hvor du har vondt ◦ Uttrykke seg ved smerte ◦ Kunne si ulike kroppsdeler Vedlegg: 1. Eksempler på kroppsdeler 2. Ord man bruker for å forsterke setninger når man har vondt. 3. http://envolee.com/envoleriee/jeux/corps/corps.html http://envolee.com/envoleriee/jeux/corps/corps.html 4. Uttrykk Vurdering: muntlig fremføring 9

10 LESING HVA GJØR DU NÅR DU LESER OG LÆRER AV DET?

11 Utvikling av leseforståelse  Før – aktiviserer kunnskap, forstår oppgaven, velger strategier  Under – Konsentrert, antar og predikerer, bruker strategier for å forstå ord, tar notater el.  Etter – oppsummerer, reflekterer, drøfter: Hvem, hva, hvordan og hvorfor Norge ligger håpløst etter i Pisa når det gjelder lesing: 30% leser dårlig, 20% leser godt (Finland: 8% -35%) Westley, 2005, Whitehurst, 2001 Hva kjennetegner en god leser?

12 Lesing - gode lesere  Hvor henter vi tekster fra? Læreboka eller Internett? Virkelighetsnært? 1. Kunnskap - Hva vet du om tema? 50% Interesse 2. Kontekst - Hva vet du om stedet teksten produseres på? Publikasjonskanal 3. Før-lesing – Gjett/ forutsi hva teksten handler om. Hensikt med lesingen

13 Lesing - gode lesere  AVKODING 1. Informasjon fra deler av teksten 2. Få en generell oversikt over teksten 3. Få en sammenheng i teksten gjennom spørreord som: hvem, hva, hvor, hvordan, hvorfor og når…. 4. Nyttige uttrykk- faguttrykk etc. 5. Tolke sjangeren – notat, instruks, informasjon, reklame?

14 Lesing - gode lesere  TOLKING 1. Hvem er teksten skrevet til? 2. Hva vil forfatteren med teksten? 3. Hvorfor er dette skrevet i denne sjangeren? 4. Er det en formell eller en uformell stil i teksten? 5. Hvilke påstander er ikke underbygd med teori eller eksempler?  KRITISK TOLKNING Hvem tjener/taper på denne teksten? I digitale tekster er ikke avsenderen kjent. Det er budskapet som må tolkes og det er det eleven må vurdere.

15 SKRIVING HVORDAN BLIR DU GOD TIL Å SKRIVE? LES LES LES SKRIV SKRIV SKRIV TIL DU SER ET MØNSTER

16 Skriving  Hvilke sjangere er virkelighetsnære for dine elever? Hvilke sjangere testes til eksamen? Gjenfortelling Rapport Forklaring Diskusjon Overtalelse Instruksjon Roman Novelle Dikt E-post Forum – innlegg Video-clip Brev – vedlegg

17 SKRIVERAMME Eivind

18 Writing- frameframe for test Talking- frame for test

19 Il est né le….... Il est devenu fameux pour…. Il a étudié…… Il aimait…. Il Il s’ést marié avec….. Il ………. Il est mort le…….. Skriverammer

20 Example - writing frame I would like to present…… He is interested in …..(3 things) When he ---- ( where, when, with who and why) Moreover, he --- Also, he--- The most important thing these days is…. My name is Tommy, I'm 16 years old, I am studying to be a carpenter. My hobby is boxing. I train every day almost. Some other tings I like is to sleep and be with my girlfrend. I'm boxing because it is the sport for me. I can't see myself playing football. I thinks it is boring. I'm boxing in Saupstad The training starts at 6 pm, and it is 4 times a week, when I'm not training boxing, I train at a gym. When I sleep: the reason why I sleep is becaus I'm geting so tired after school. Then it is good to sleep after school. Rigth now the most important thing is to be god at school and be presis to the class, so I can get a god jobb. In the future i woud like to be a carpenter because I can't se myself siting in an office. My mesage to te world is to pay atention to the school.

21 Akademiske skriverammer Hvordan skal dere skrive dokumenter? Hvordan ser en oppgave ut?  Holistisk vurdering  Beskrivelse A-F  Analytisk vurdering  sjekkliste http://www.uefap.com/writing/writfram.htm

22 B Meget god God oversikt over kunnskapsfeltet. Kan bruke kunnskapen selvstendig. C GOD Kan gjøre greie for de viktigste elementene i faget. Kan til en viss grad bruke kunnskapen selvstendig.

23 Vurderingskriterier  Hva innebærer det å tilpasse en vurdering?  Feed forward ( ny læring)  Feed back (måloppnåelse)  Hvilke knagger henger du vurderingen på?  Begrep (innhold, språk og struktur)  Mønster (egenvurdering) Har du og eleven et felles språk dere begge forstår?

24 Vurdering AF elevteksten ( skriftlig, muntlig, digital)  Innhold  Kompetansemålene  Kritisk literacy  Språk  Grammatikk (korrekthet og kompleksitet)  Ord og uttrykk (ordforråd, idiomatikk, stil/register)  Rettskriving og tegnsetting  Struktur  Organisering (sjangerbeherskelse)  Logisk/tematisk utvikling ( komplekse påstander, argumenter, poengtert)  Sammenheng og flyt ( kreativitet, engasjement, personlig stil)

25 Vurdering Tema 1 A Tema 2 B Tema 3 C •Verb i presens. Enkle setninger. Språk •Fortellende tekst Struktur 1 •Annonse - brevvenn Struktur 2

26 Vurdering Yrkeskompetanse Innhold  Reproduksjon etter instruks  Produkt etter åpen bestilling  Overføre kunnskap til nye områder  Vurdering: Kvalitetsvurdering (ved Kjennetegn) av oppgave/produkt  Vurdere eget og andres arbeid i et samfunnsperspektiv (miljø etc) Vurdering, prinsipper og praksis 2009 (Grete Haaland Sund, Hæge Nore, Inger Vagle) Språk  Grammatikk (korrekthet og kompleksitet)  Ord og uttrykk (ordforråd, idiomatikk, stil/register)  Rettskriving og tegnsetting Struktur  Organisering (sjangerbeherskelse)  Logisk/tematisk utvikling ( komplekse påstander, argumenter, poengtert)  Sammenheng og flyt ( kreativitet, engasjement, personlig stil  Teknikk  Materialer  Økonomi  Markedsføring/salg  Kommunikasjon  Dokumentasjon  Språk – Engelsk, Tysk, Fransk??? (Bjelke&Sund 2006) ”Evne til å håndtere sammensatte utfordringer i et spesifikt yrke

27 Vurdering YF oppdraget er en åpen bestilling OppgaveVelgeBegrunnePlanleggeGjennomføreKvalitetsvurdereDokumentere Vurderingsgrunnlag  Produkt/Observasjon  Dokumentasjon av arbeidsprosessen i bilde, tekst, lyd  Elevens forståelse av eget arbeid

28 Tilpasset opplæring  Kompetansemålene i læreplanen gjøres om til lokale delmål  Målene tilpasses klassen og enkeltelevenes interesser som et resultat av vurdering av elevenes arbeid.  Det bygges stillas rundt elevenes grunnleggende ferdigheter og det lages vurderingskriterier  Planlegging – eleven forstår målet  Vurdering for undervisning – eleven vurderer måloppnåelse  Lesing  Skriving  Muntlig  Innhold/prosess/produkt

29 Kognitiv Mesterlære Brown, Collins, & Newman 1990, s. 453 web


Laste ned ppt "Tilpasset opplæring Inger Langseth PLU. Tilpasset opplæring i Kunnskapsløftet •Definer begrepet •1 minutt Tilpasset Opplæring •Sammenlign •gruppe Tilpasset."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google