Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetansesamarbeid i Jær-regionen Sigmund Berge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetansesamarbeid i Jær-regionen Sigmund Berge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetansesamarbeid i Jær-regionen Sigmund Berge

2 FINNØY RENNESØY KVITSØY RANDABERG STAVANGER SANDNES SOLA KLEPP TIME HÅ GJESDAL IVARs medlemskommuner

3 Organisasjonskart Representantskap Styre Adm. direktør Drift Marked og utvikling Plan/utbygging Økonomi/adm. Kilder og vannbehandling TransportanleggAvfallsdeponi Kompostering Avløpsrensing Felles vedlikehold Tjenesteutvikling Informasjon og merkevare

4 IVAR IKS •Hovedvannforsyningen til ca. 260.000 personer –Vannkilder, vannbehandling og hovedoverføring •Hovedtransportsystem for avløpsvann og større, sentrale renseanlegg •Behandling av avfall –Kompostering, energigjenvinning, deponering –Gjenvinningsordninger •Totalansvar for VAR i 2 kommuner •100 ansatte

5 ROVAR-prosjektet (2004-2006) •Utredet mulighetene for et nytt, regionalt VAR-selskap, bestående av teknisk etat i de 11 eierkommunene og IVAR IKS. Totalt ca. 200 årsverk. Årlige kostnader 500 mill. kr •Hovedfordeler, bl.a: –Stort attraktivt kompetansemiljø, sterkere profesjonalisering –Betydelige gevinster ved regional samordning av infrastruktur –Mulighet for rasjonalisering, standardisering, stordrift, innkjøp, lager, driftsstasjoner, spesialutstyr osv. –Årlige besparelser på ca. 10-12 % (50-60 mill. kr)

6 Kommunene sa nei til ROVAR •Skepsis til et nytt stort AS, tap av politisk innflytelse osv. •Skepsis til av avhende eierskap til infrastruktur Men, alle eierne var enige om: •Mest mulig av fordelene gjennom IVAR •Videreutvikling av det interkommunale samarbeidet

7 Hovedproblem i VA-bransjen også i Jær-regionen (Stavanger-regionen): •Norsk, hvit mann, 55 ++ !! •Flere kommuner med små tekniske miljøer •Sterkt press frå oljeindustrien og andre bransjer •Ca. 12-15 ledige VA-stillinger i IVAR og kommunene i Jærregionen/Stavangerområdet •Kommunene slåss om de samme fagpersonene og overbyr hverandre •Fagpersoner flytter mellom kommunene

8 Ikke bare lønn….. •Mange ønsker å arbeide større kompetansemiljø •Mulighet for personlig utvikling •Spesialisering •Delta i større, spennende prosjekter •Mulighet for utenlandsoppdrag osv.

9 Erfaringer fra kommuner i Stavanger- området Kommune A: •Ansatte 2 unge, flinke sivilingeniører, utdannet i Sverige •Påkostet omfattende opplæring, flytting, bolig osv. •Sa opp og gikk til jobb i oljerelatert virksomhet etter 6mnd. ”pliktjeneste” •En av grunnene som ble oppgitt var ønske om å være en del av et større fagmiljø

10 Kommune ”B” •Har brukt ca. 150.000 kr på hodejeger og annonser i over ett år •Ansatte en avd. leder for utbygging/prosjekt innen VA •Sa opp etter 3 dager i jobben

11 Kommune ”C” •Ingen på teknisk etat har lengre historikk enn 5 år •Anlegg er dårlig dokumentert •Eneste VA-ingeniør har nå sagt opp

12 Kommune ”D” •Ingen ingeniører på driftsavdelingen har VA- kompetanse •”Utallige” utlysninger - ingen kvalifiserte søkere

13 Kommune ”E”: •Ga opp å ansette VAR-medarbeider etter mange utlysninger •Kommunen har prioritert –Byggesak, regulering, planbehandling etc. –Bygging av skoler, barnehager, idrettshall –Byggvedlikehold og vegvedlikehold •VAR-området er overført til IVAR

14 Eiernes ”bestilling”: •Det regionale samarbeidet innen vann, avløp og renovasjon skal videreutvikles gjennom IVAR •Motivet er: –Framtidsrettede regionale fellesløsninger –Fortsatt effektivisering –Utvikle et sterkt kompetansemiljø –Verktøy for regional utvikling

15 Nye samarbeidsformer: •Oppbygging av et sterkt kompetansemiljø innen VAR som gjøres tilgjengelig for kommunene •Samtidig kartlegge og sørge for at spesiell kompetanse, utstyr osv. i enkelte kommuner blir tilgjengelig for flere kommuner •Egne ”kommunekontakter” •Samarbeidsfora og fagmøter

16 Sentalt kompetansesenter Kommune- kontakt C Kommune- kontakt B Kommune- kontakt D Kommune- kontakt A Spesielle tjenester i en kommune

17 Kommunekontakt Kommune- kontakt Tjenesteutvikling IVAR Plan/utb.DriftØkonomi Teknisk etat Kommune

18 Sentrale oppgaver for kommunekontakten •Være ”lommekjent” i aktuell kommune: –Kjenne kommunens mål, strategier, planer og behov –Må ha inngående kunnskap om VA-anleggene •Være sterkt engasjert i overordnet planlegging, hovedplaner, kommuneplan, utbyggingsområder etc. •Identifisere aktuelle prosjektet og oppgaver som kan løses gjennom det sentrale kompetansemiljøet •Utføre utredninger, skisseprosjekter, ROS-analyser, beredskapsplanlegging, IK-system etc.

19 Eksempel: Sentalt kompetansesenter En stilling (årsv.) i Kommune A: Kommune- kontakt 40% Definerte oppgaver og prosjekter 60 % fordelt på flere personer

20 Kan man ikke bare bruke konsulent? •IVAR IKS er kommunenes eget selskap, ”opprettet for formålet” (egenregi) •IVAR er ”den nære familie” og kan forfekte kommunens mål og strategier •Selskapet representerer også et tungt driftsmiljø •Kan ta et totalansvar for VAR-tjenestene i kommunen –Kommunen (v/ komm.styret) er ”strategisk bestiller” –Kommunen styrer VAR-tjenestene gjennom vedtak av hovedplaner og årlige virksomhetsplaner

21 Hva er kompetanse?? Evnen til å skape resultater

22 Kunnskaper Ferdigheter/anvendelse Motivasjon/ engasjement KompetanseKompetanse


Laste ned ppt "Kompetansesamarbeid i Jær-regionen Sigmund Berge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google