Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjennomgang av medisinstudiet Allmøte for medisinstudenter 7. april 2014 Ivar Skjåk Nordrum, Brita Pukstad, Anne Nylund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjennomgang av medisinstudiet Allmøte for medisinstudenter 7. april 2014 Ivar Skjåk Nordrum, Brita Pukstad, Anne Nylund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjennomgang av medisinstudiet Allmøte for medisinstudenter 7. april 2014 Ivar Skjåk Nordrum, Brita Pukstad, Anne Nylund

2 2 Læringsmål Etter dette møtet skal du ha –Forståelse for hensikt, bakgrunn og føringer for prosjektet med gjennomgang av medisinstudiet –Kjennskap til prosjektets organisering, arbeidsfordeling og bemanning –Kjennskap til foreløpige slutninger, analyser og forslag til endringer –Kunnskap om gangen i prosjektet, forventet sluttresultat og prosessene i forbindelse med dette, samt dine muligheter til å påvirke sluttresultatet –Kunnskap til å kunne innhente ytterligere informasjon

3 3 Bakgrunn for studiegjennomgangen •Samfunnsutvikling –En eldre befolkning –En mer heterogen befolkning –Større mobilitet – nye sykdommer (og gjensyn med «gamle») •Nasjonale føringer –Mer av helsearbeidet må foregå i kommunene –Forståelse for egen og andres rolle – systemforståelse og samarbeidskompetanse –Mer kunnskap om rus, psykiatri, forebygging, folkehelsearbeid –Styrke kompetansen om kunnskapshåndtering, IKT osv •Ny kunnskap om læring –Undervisnings- og vurderingsmåter –Legge til rette for livslang læring

4 4 Hovedstrukturen vil bestå •Tidlig pasientkontakt •Fagintegrasjon •Spirallæring •Studentaktive læringsformer •Optimalisere og kvalitetssikre denne strukturen

5 Prosjektorganisasjonen Prosjektgruppa •Ivar Skjåk Nordrum, LBK •Anne Nylund, DMF •Brita Pukstad, IKM •Torbjørn Øien, ISM •Ingunn Bakke, IKM •Solveig Klæbo Reitan, INM •Erney Mattsson, ISB •Eivind Samstad, IKM Underprosjekter •Kommunikasjonsundervisning •Pasientsikkerhet (KLOK-fag) •Primærhelsetjenesten •Bachelor i medisin •Tenketank •Finn mer info: http://www.ntnu.no/dmf/studier http://www.ntnu.no/dmf/studier

6 6 Foreløpige slutninger, «problemer» •Undervisningsmengde –For mange timer forelesning vs. studentaktive læringsformer –For stor samlet undervisningsmengde i Stadium II •Undervisningsinnhold og -former –For mange «hjemløse» timer uten synlig sammenheng/rød tråd. «Privatisering» av timeplanen. –Fagintegreringen og spirallæringen fungerer ikke optimalt –PBL fungerer ikke optimalt i senere stadier •Vurdering –Vurderingsformer som belønner «feil studieteknikk» •Organisering –Liten kontroll på hva som skjer i uketjenesten –Svake incentiver til å prioritere undervisning

7 7 Forslag i støpeskjeen – form •Skape tydeligere røde tråder og sammenhenger –Introduksjonsforelesninger –Mer integrerte forelesninger hvor lærere med ulik bakgrunn samarbeider om forelesningen •Mer studentaktiviserende læringsformer –Systematisk bruk av teambasert læring. Erstatte noe PBL? –Mer bruk av studentresponssystemer i undervisningen •Vurdering –Bedre testing av ferdigheter gjennom OSCE –Underveisvurdering •Bruke primærhelsetjenesten som læringsarena –Studentdrevet avdeling på sykehjem –Tverrfaglig samarbeidstrening

8 8 Forslag i støpeskjeen – innhold •Akuttmedisin 1. – 3. studieår –Førstehjelpskurs som en del av introuka for nye studenter –«Minispiral» 1. – 3. år som kvalifiserer til ambulansepersonell •Global helse •Langsgående emner –Kommunikasjons- og samarbeidskompetanse. Fokus på lege- og pasientrollen •Mentorordning? –Vitenskapelig kompetanse. Fokus på kunnskapshåndtering, kvalitetsarbeid og ledelse •Fadderundervisning?

9 9 Organisering og «lærerdrivhus» •Viktige forutsetninger –Mulighet for å kvalitetssikre undervisningen både internt og i uketjeneste og utplassering –Mulighet for å utvikle den pedagogiske kompetansen hos lærerne –Øke status på undervisningsarbeidet •Medisinsk-pedagogisk kontor –Følge opp og kvalitetssikre undervisningen –Utvikle og tilby kurs til lærerne –Kvalitetssikre PBL- og eksamensoppgaver –Medisinsk-pedagogisk forskning

10 10 Milepæler og sluttprodukt •Videre prosess –Underprosjekter leverer sine rapporter før sommeren –1. oktober leverer prosjektgruppa sluttrapport –Oktober – november: Høring –Vedtak før nyttår 2014 –Implementering starter våren -15 –Opptak til ny ordning høsten 2015 •Sluttrapporten –Analyse av dagens studium –Overordnede forslag til organisering, undervisning og vurdering –Konkrete beskrivelser av forslag til nytt innhold –Detaljert forslag til ny studieplan for første år av medisinstudiet –Mindre detaljert forslag til studieplan for studieår 2 – 6 •Høsten 2015 – våren 2021: Gjennomføring av studiet etter ny modell

11 SPØRSMÅL?

12 Kontakt oss Ivar Skjåk Nordrum ivar.nordrum@ntnu.no Tel: 72 57 32 05 Kontor i Labsenteret, 4. etg øst Anne Nylund anne.nylund@ntnu.no Tel: 73 59 88 77 Kontor i MTFS, 1. etg. Brita Pukstad brita.pukstad@ntnu.no Tel: 72 82 07 88 Kontor i Gastro Nord, 3. etg https://innsida.ntnu.no/wiki/- /wiki/Norsk/Gjennomgang+av+medisinstud iet+ved+DMF


Laste ned ppt "Gjennomgang av medisinstudiet Allmøte for medisinstudenter 7. april 2014 Ivar Skjåk Nordrum, Brita Pukstad, Anne Nylund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google