Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjennomgang av medisinstudiet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjennomgang av medisinstudiet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjennomgang av medisinstudiet
Allmøte for medisinstudenter 7. april 2014 Ivar Skjåk Nordrum, Brita Pukstad, Anne Nylund

2 Læringsmål Etter dette møtet skal du ha
Forståelse for hensikt, bakgrunn og føringer for prosjektet med gjennomgang av medisinstudiet Kjennskap til prosjektets organisering, arbeidsfordeling og bemanning Kjennskap til foreløpige slutninger, analyser og forslag til endringer Kunnskap om gangen i prosjektet, forventet sluttresultat og prosessene i forbindelse med dette, samt dine muligheter til å påvirke sluttresultatet Kunnskap til å kunne innhente ytterligere informasjon

3 Bakgrunn for studiegjennomgangen
Samfunnsutvikling En eldre befolkning En mer heterogen befolkning Større mobilitet – nye sykdommer (og gjensyn med «gamle») Nasjonale føringer Mer av helsearbeidet må foregå i kommunene Forståelse for egen og andres rolle – systemforståelse og samarbeidskompetanse Mer kunnskap om rus, psykiatri, forebygging, folkehelsearbeid Styrke kompetansen om kunnskapshåndtering, IKT osv Ny kunnskap om læring Undervisnings- og vurderingsmåter Legge til rette for livslang læring

4 Hovedstrukturen vil bestå
Tidlig pasientkontakt Fagintegrasjon Spirallæring Studentaktive læringsformer Optimalisere og kvalitetssikre denne strukturen

5 Prosjektorganisasjonen
Prosjektgruppa Underprosjekter Ivar Skjåk Nordrum, LBK Anne Nylund, DMF Brita Pukstad, IKM Torbjørn Øien, ISM Ingunn Bakke, IKM Solveig Klæbo Reitan, INM Erney Mattsson, ISB Eivind Samstad, IKM Kommunikasjonsundervisning Pasientsikkerhet (KLOK-fag) Primærhelsetjenesten Bachelor i medisin Tenketank Finn mer info: Underprosjektene ta for seg konkrete elementer/sider av undervisningen og rapporterer til prosjektgruppa. Prosjektgruppa diskuterer prinsippene, form, innhold og organisering av studiet.

6 Foreløpige slutninger, «problemer»
Undervisningsmengde For mange timer forelesning vs. studentaktive læringsformer For stor samlet undervisningsmengde i Stadium II Undervisningsinnhold og -former For mange «hjemløse» timer uten synlig sammenheng/rød tråd. «Privatisering» av timeplanen. Fagintegreringen og spirallæringen fungerer ikke optimalt PBL fungerer ikke optimalt i senere stadier Vurdering Vurderingsformer som belønner «feil studieteknikk» Organisering Liten kontroll på hva som skjer i uketjenesten Svake incentiver til å prioritere undervisning

7 Forslag i støpeskjeen – form
Skape tydeligere røde tråder og sammenhenger Introduksjonsforelesninger Mer integrerte forelesninger hvor lærere med ulik bakgrunn samarbeider om forelesningen Mer studentaktiviserende læringsformer Systematisk bruk av teambasert læring. Erstatte noe PBL? Mer bruk av studentresponssystemer i undervisningen Vurdering Bedre testing av ferdigheter gjennom OSCE Underveisvurdering Bruke primærhelsetjenesten som læringsarena Studentdrevet avdeling på sykehjem Tverrfaglig samarbeidstrening

8 Forslag i støpeskjeen – innhold
Akuttmedisin 1. – 3. studieår Førstehjelpskurs som en del av introuka for nye studenter «Minispiral» 1. – 3. år som kvalifiserer til ambulansepersonell Global helse Langsgående emner Kommunikasjons- og samarbeidskompetanse. Fokus på lege- og pasientrollen Mentorordning? Vitenskapelig kompetanse. Fokus på kunnskapshåndtering, kvalitetsarbeid og ledelse Fadderundervisning?

9 Organisering og «lærerdrivhus»
Viktige forutsetninger Mulighet for å kvalitetssikre undervisningen både internt og i uketjeneste og utplassering Mulighet for å utvikle den pedagogiske kompetansen hos lærerne Øke status på undervisningsarbeidet Medisinsk-pedagogisk kontor Følge opp og kvalitetssikre undervisningen Utvikle og tilby kurs til lærerne Kvalitetssikre PBL- og eksamensoppgaver Medisinsk-pedagogisk forskning

10 Milepæler og sluttprodukt
Videre prosess Underprosjekter leverer sine rapporter før sommeren 1. oktober leverer prosjektgruppa sluttrapport Oktober – november: Høring Vedtak før nyttår 2014 Implementering starter våren -15 Opptak til ny ordning høsten 2015 Sluttrapporten Analyse av dagens studium Overordnede forslag til organisering, undervisning og vurdering Konkrete beskrivelser av forslag til nytt innhold Detaljert forslag til ny studieplan for første år av medisinstudiet Mindre detaljert forslag til studieplan for studieår 2 – 6 Høsten 2015 – våren 2021: Gjennomføring av studiet etter ny modell

11 Spørsmål?

12 Kontakt oss Ivar Skjåk Nordrum Anne Nylund Brita Pukstad
Tel: Kontor i Labsenteret, 4. etg øst Anne Nylund Tel: Kontor i MTFS, 1. etg. Brita Pukstad Tel: Kontor i Gastro Nord, 3. etg


Laste ned ppt "Gjennomgang av medisinstudiet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google