Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hjertelig velkommen til medisinstudiet på DMF ved NTNU og til St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hjertelig velkommen til medisinstudiet på DMF ved NTNU og til St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjertelig velkommen til medisinstudiet på DMF ved NTNU og til St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim

2 Semesterkoordinator (1A): Overlege/prof. II Bjørn Hilt Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs hospital /DMF, ISM 1902-bygget 2. etg. Øst Tlf.: 72571407 / 90069490 bjorn.hilt@stolav.no Semestersekretær (1A/B): Studiekonsulent Inger L. Skogen ISB, Akutten hjerte-lungesenteret 3. etg Tlf.: 72828087 Inger.l.skogen@ntnu.no

3 Visjon for DMF Helse for en bedre verden HelseBedre verden

4 Den gode lege Har evne til stadig å fornye og utvikle sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger til beste for den enkelte pasient og samfunnet

5 •Læring / Læringsmål •Blooms taksonomi* •Klinikk •Seminar •PBL •Kasuistikk •Utplassering •Eksamen •Lege-pasientkurs •Uketjeneste •Etikk •Medisinske grunnbegreper •Kursuke •Ex-phil* •Perspektivemne* •Gruppeinndeling •Hovedoppgave •Forskerlinje •Allmennpraksis •Skikkethet

6 For læringsutfall benyttes også Blooms taksonomi

7 *Perspektivemne Valgfritt, men må tas (av de som ikke tar exphil) for å få fulle studiepoeng i semesteret Se utdelt orientering

8 Exphil Filosofi og vitenskapsteori Her finner dere opplysninger om mulige forelesninger www.ntnu.no/exphil/forelesninger Se ellers også seminarer i timeplanen Eksamen 10.12.2011

9 www.innsida.ntnu.no www.medisin.ntnu.no www.sit.no www.ntnu.no/studentservice

10 Læringsmål semester IA •Studieteknikk •Medisinsk biologi •Biokjemi / genetikk •Cellebiologi / anatomi •Medisinske grunnbegreper •Medisinsk etikk •Medisinsk historie og vitenskapsteori •Medisin, miljø og samfunn •Kliniske medisin

11 LÆRINGSARENAER I IA •Problembasert læring (33 møter og 32 oppgaver)!!!! •Forelesninger (ca. 108 timer) •Klinikk (ca. 32 timer) •Seminarer (ekskludert ex.phil emne 1) (ca. 21 timer) •Lege-pasientkurs og F-lab (planlagt 8 ganger á 3t) •Utplassering hos allmennpraktiker (planlagt 7 ganger á 3t)!!!! •Demonstrasjoner, øvinger og kurs i DNA isolering, DNA og Protein elektroforese (4t), bruk av lysmikroskopi (2t), cellen (4t), oversikt anatomi, rotte disseksjon (3t), epitel (2t), bindevev (2t), muskel og nervevev (2t), enzymmålinger (2t), glukosemålinger (4t), lipidmålinger (6t) • En fast kursuke i oktober (i 2010:.18.-22.0ktober)!!, http://www.medisin.ntnu.no/kursuke • Selvstudium

12 Obligatorisk læring !!! Problembasert læring (PBL) Praksis hos allmennlege Tillatt fravær inntil 15 % (inntil 25 % med gyldig grunn)

13 Obs sikkerhetskurs for lab.-arbeid!!! Onsdag 7. september kl. 12:15-15:00 i KBA

14 Valg av kulltillitsvalgte på onsdag 24.8. Klassens time kl. 14:15-15:00 i LA21 Tillitsvalgt og vara skal være med i referansegruppe for 1A/B

15 Vennligst spør nå og/eller ta kontakt siden når det er noe dere lurer på eller ønsker å ta opp !!!

16 Og husk å ta vare på dere selv og på hverandre !!!!!


Laste ned ppt "Hjertelig velkommen til medisinstudiet på DMF ved NTNU og til St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google