Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karriereveiledning som virkemiddel?. Hvem er vi Hva er karriereveiledning Hvordan bruke oss Hvordan jobber vi Hvordan samhandle Hvem er vi Hva er karriereveiledning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karriereveiledning som virkemiddel?. Hvem er vi Hva er karriereveiledning Hvordan bruke oss Hvordan jobber vi Hvordan samhandle Hvem er vi Hva er karriereveiledning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Karriereveiledning som virkemiddel?

2 Hvem er vi Hva er karriereveiledning Hvordan bruke oss Hvordan jobber vi Hvordan samhandle Hvem er vi Hva er karriereveiledning Hvordan bruke oss Hvordan jobber vi Hvordan samhandle

3 Hvem er vi? Tverretatlig eierskap: NTFK, NAV, LO, NHO, KS Prosjekt fra 2009 - Et etablert tilbud fra 1.1.2012 Offentlig, gratis tjeneste for hele den voksne befolkningen i Nord-Trøndelag Ressurs og kompetansesenter for andre som jobber med karriereveiledning 42 Karrieresenter i 14 fylker. Det er store variasjoner når det gjelder tilbud, målgrupper og finansiering www.karriere-nt.no

4 Alle har en karriere Begrepet ”karriere”: Latinske carrus, som betyr ”kjerre” – i overført betydning ”løpebane” eller ”kjerrevei” Veien gjennom arbeidslivet

5 Karriereveiledning definisjon OECDs definisjon av karriereveiledning: (oversatt til norsk av Vox) ( Vox koordinerer karriereveiledningsarbeidet i Norge ):Vox Karriereveiledning viser til tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.

6 Veiledning Veiledning er en utviklingsorientert samtale der formålet er å bidra til refleksjon og ettertanke, og gi hjelp til å gjøre kvalifiserte valg som vil kunne føre til endring og forbedring Det karakteristiske ved samtalen er at den gjennomføres i en atmosfære av gjensidig tillit og er preget av støtte og utfordring. (ref. Mathisen og Høigaard, Veiledningsmetodikk)

7 Stort behov for karriereveiledning (Vox- spørreundersøkelse 2011)(Vox- spørreundersøkelse 2011): 22 prosent av den voksne befolkningen oppgir at de har behov for karriereveiledning. De aller fleste ønsker at veiledningen foregår ansikt til ansikt.

8 Karriere veiledning Karriere veiledning Mangel på mestring Mangel på mestring Sykdom Stort fravær Mistrivsel Dårlig selvbilde Dårlig selvbilde Lav motivasjon Private og sosiale forhold Private og sosiale forhold Karriere veiledning

9 Hvem kan ha behov for veiledning? Ansatte som ønsker formalisering av sin kompetanse (eks. hvordan få fagbrev?) Ansatte som kanskje trenger endring av sin rolle i bedriften pga. slitasje, sykdom, ulykker eller annet Ansatte som ønsker endring rett og slett Ansatte som får endret arbeidsområde

10 Karriereveiledning Reflekter over sammenhengen mellom de to Kjenn deg selv Kjenn mulighetene dine

11 Vår rolle Nøytral prosessdriver! Kartlegge, bevisstgjøre, veilede, systematisere, stille gode spørsmål, pushe og engasjere Vi har ikke svar på hva brukeren skal gjøre med livet sitt, men vi kan bidra til at de selv finner ut av det

12 CIP - karriereveiledningsmodell Begrensende tanker Problemløsnings strategier Kunnskap om meg selv Kunnskap om mine valgmuligheter

13 Kjenn deg selv Kompetanse Interesser Personlige egenskaper Verdier Mestringserfaringer Overførbare ferdigheter Osv. Kompetanse Interesser Personlige egenskaper Verdier Mestringserfaringer Overførbare ferdigheter Osv. Kjenn dine muligheter På egen arbeidsplass Andre arbeidsplasser Utdanningsmuligheter Kurs På egen arbeidsplass Andre arbeidsplasser Utdanningsmuligheter Kurs

14 Valg, problemløsning

15 Tema og metoder i veiledningen

16 Karriereveiledning kan kanskje… Avdekke skjulte problemstillinger, ønsker og behov Belyse gap mellom hva bedriften og den ansatte ønsker Sette fokus på ulike muligheter (internt, eksternt, etter- og videreutdanning) Hindre fravær Bidra til motivasjon

17 Vi tilpasser metoder, tester og verktøytester og verktøy til brukernes behov Vi tilpasser metoder, tester og verktøytester og verktøy til brukernes behov SCI (Structured Career Interview)

18 Utfordring: Sykefravær eller står i fare for å bli sykmeldt Spørsmål: Bytte jobb? Omplassering? Karriereveiledning: se på utfordringer med å stå i jobb, og holdninger til dette bli bevisst på egne styrker og utfordringer bevisstgjøre egen kompetanse og ressurser se realistisk på egne jobbmuligheter se arbeidsplassen utenifra hjelp til å skrive CV og søknad

19 Tidlig samtale kan være med på å forebygge sykefravær Karrieresamtale med nærmeste leder, kompetansetillitsvalgte eller med Karrieresenteret. Medarbeidersamtale, dialogmøte Karrieresamtale

20 Vi samarbeider med mange Nav lokal Nav arbeidslivssenter Fastlegene Behandlere: Fysioterapeut, kiropraktor, osteopat, psykolog, rus og psyk tjeneste, Bedriftshelsetjenesten Friskgården Bedrifter Skoler Opplæringskontor Med flere

21 Ta kontakt med oss! www.karriere-nt.no Søren R. Thornæs vei 11 7800 Namsos Tlf. 995 76 677 namsos@karriere-nt.no


Laste ned ppt "Karriereveiledning som virkemiddel?. Hvem er vi Hva er karriereveiledning Hvordan bruke oss Hvordan jobber vi Hvordan samhandle Hvem er vi Hva er karriereveiledning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google